http://www.usprv.org.rs/wp-content/uploads/2013/03/senat_4301-430x270.jpg

Odlaže se matura

Beograd – Maturski ispit na kraju srednjeg obrazovanja, koji je trebalo da počne da se sprovodi od 2015. godine, biće odložen za tri godine, a ta promena bi uskoro trebalo da bude uneta i u zakon, rečeno je juče na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS).
senat_430
Pozivajući se na izjavu Zorana Kostića, pomoćnika ministra prosvete, Piter Mogensen, vođa tima Projekta osiguranja kvaliteta nacionalnih ispita, rekao je da će matura biti odložena, jer standardi za opšteobrazovne predmete u srednjem obrazovanju još nisu usvojeni.

- Koncept mature je spreman, ali nije objavljen u javnosti zbog odluke ministra prosvete da se prvo napravi akcioni plan. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja će biti promenjen, a planira se uspostavljanje državne komisije i ispitnog centra – preneo je Mogensen tvrdnje zvaničnika Ministarstva prosvete.

Članovima NPS juče je predstavljen početni koncept budućeg maturskog ispita, koji bi trebalo da posluži kao osnova za javnu raspravu, da bi se uz konsultacije svih zainteresovanih strana, došlo do konačnog modela. Prema predloženom konceptu, svaki učenik bi bez obzira koju srednju školu završava, morao da polaže četiri testa.

Ideja je da opšta matura, koju će polagati gimnazijalci, bude sastavljena od četiri ispita – srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike, prvog stranog jezika i jednog izbornog predmeta iz grupe opšteobrazovnih. Osim toga učenici bi mogli da biraju i dodatne predmete, ukoliko žele da prošire mogućnost konkurisanja na veći broj fakulteta.

Umetnička matura takođe bi imala četiri obavezna dela – umetnički teorijski i praktični deo, srpski i strani jezik, dok bi stručna matura imala stručni teorijski i praktični deo, srpski jezik i jedan izborni predmet. I đaci iz ovih škola bi mogli da biraju dodatne ispite sa liste opšteobrazovnih predmeta ukoliko žele da prošire mogućnost konkurisanja na više fakulteta.

Svi testovi koje će đaci polagati na maturi biće zasnovani na obrazovnim standardima, a oni definisani na tri nivoa postignuća – osnovnom, srednjem i naprednom.

Da bi dobili sertifikat o završenoj srednjoj školi gimnazijalci bi trebalo da polože dva testa na srednjem i dva na osnovnom nivou. Kada je reč o stručnoj maturi, đaci bi bili obavezni da polože dva stručna ispita, dok bi na testovima iz opšteobrazovnih predmeta morali da dostignu bar osnovni nivo. Sličan princip bi bio primenjen i kod umetničke mature.

Planirano je da u svim fazama izrade programa mature, testova, ocenjivanja i supervizije učestvuju srednjoškolski i profesori univerziteta.

Selekcija
Što se tiče selekcije za upis na fakultete, ideja je da bar dve godine pre mature svaka visokoškolska ustanova propiše koje testove sa opšte mature će uzimati kao zamenu za prijemni ispit, koliko će oni nositi bodova i da li će kandidati biti obavezni da polažu dodatni ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti.

Izvor Danas

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>