Dokle više: Država osniva još jednu agenciju

osnivanje_nove_agencije530

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojenim krajem juna, osniva se još jedna agencija u Srbiji i između ostalog baviće se obrazovanjem odraslih, međutim sindikati, civilni sektor, deo stručne i šire javnosti zabrinuti su što se u vreme ekonomske krize, umesto smanjenja, predviđa još jedno državno telo.

U Srbiji postoji oko 130 saveta, direkcija, uprava koje iz budžeta godišnje potroše više od 800 miliona evra. Skupština Srbije je u septembru prošle godine ukinula neke agencije – Agenciju za energetsku efikasnost, Fond za zašttu životne sredine, Agenciju za hemikalije, Nacionalnu turističku razvojnu korporaciju, Upravu za igre na sreću, Devizni inspektorat a njihove nadležnosti uglavnom su preuzela resorna ministarstva.
„Radi praćenja ostvarivanja opštih principa i ciljeva, strateških pravaca razvoja i unapređenja celokupnog sistema obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija osniva Agenciju za obrazovanje i vaspitanje. Agencija obavlja poslove koji se odnose na odobravanje drugoj organizaciji sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti u okviru neformalnog obrazovanja odraslih, kao i priznavanja prethodnog učenja, u skladu sa međunarodnim instrumentima i standardima za istraživanje, praćenje i evaluaciju u obrazovanju odraslih, priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja i druge poslove prema aktu o osnivanju”, navodi se u zakonu.

Međutim, u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije ogorčeni su zbog ovakvog rešenja i podsećaju da se prosvetom i obrazovnom politikom, osim resornog ministarstva, bave mnogobrojne institucije – dva zavoda, tri saveta, 17 školskih uprava, centri, komisije…

- Ne postoji nijedan nepokriveni segment u obrazovanju, pa će se osnivanjem agencije samo duplirati, triplirati poslovi – rekla je Tanjugu portparolka Unije Jasna Janković, ocenivši da ministarstvo ima dovoljno ljudi, ali da je druga stvar da li su stručni.

Od 2004. postoje dva zavoda – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja čije su ključne aktivnosti “definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja, obuka učesnika u sistemu obrazovanja”.

„Osnivanjem agencije samo gomilaju državni aparat“

Imamo tri nacionalna saveta osnovana različitim zakonima – za visoko obrazovanje, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i Nacionalni prosvetni savet. Nezavisno radi i Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, a u okviru ZUOV, pored ostalog, postoji Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Janković je istakla da su se u Uniji, kada se svojevremeno mnogo govorilo o ukidanju nepotrebnih agencija, zalagali za gašenje oba zavoda, jer, kako kaže, ne opravdavaju postojanje.

- Pogledajte kakvi su nam na primer nastavni planovi i programi i seminari za nastavnike – rekla je Janković.

U Uniji tvrde da će se osnivanjem agencije samo gomilati državni aparat a da su sa druge strane prosvetni radnici pod sve većim teretom tehnoloških viškova.

Inače, u predlogu zakona koji je poslat u skupštinu, nije bila precizirana namena agencije, već je samo predviđeno njeno osnivanje sa ciljem “unapređenja obrazovanja i vaspitanja” i da treba da počne sa radom od 2016. godine.

Predstavnici Ministarstva prosvete obrazložili su pred poslanicima da je osnivanje nove agencija potreba i da je to telo predviđeno i Strategijom razvoja obrazovanja.
U organizacijama civilnog društva smatraju da je u pitanju još jedan megalomanski, neracionalan potez države, a i neki od čelnih ljudi aktuelnih institucija u obrazovanju navode da nisu sigurni u opravdanost osnivanja još jedne agencije za obrazovanje.

Izvor Blic

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>