Весна Ракић Водинелић: Ево зашто је Обрадовић одговоран!

Vesna_Rakic_Vodinelic530

Морају се разликовати правна и политичка одговорност. У праву, од зависности од карактера пропуста или радње, има значајних разлика између кривичне и грађанскоправне одговорности. Грађанскоправна одговорност за накнаду штете (услед радње или пропуштања) може бити и субјективна и објективна.

Кад је у питању одговорност министра или другог високог јавног службеника могу се испитивати не само његова/њена политичка, већ и правна одговорност. Политичка одговорност је другачија од правне, јер за разлику од правне не мора почивати на кривици. Јавни службеници (изабрана, именована и постављена лица) одговарају и за резултат који морају постићи вршећи јавну функцију, а одговарају и за радње или пропуштања других лица која су им потчињена у државној или службеној хијерархији.

Политичка одговост се „санкционише“ било подношењем оставке, било сменом са положаја. У контексту нових политичких најава, реконструкција, која би обухватила министре и друге јавне службенике, само условно може да се сматра санкцијом у смислу политичке одговорности, ако се приликом акта реконструкције утврде радње или пропуштања министра (или другог јавног службеника) које подлежу политичкој одговорности.

Политичка одговорност министра или другог јавног службеника не искључује његову/њену правну одговорност: ако има основа и лице које је претрпело политичку „санкцију“ може подлегати свим облицима правне одговорности – грађанскоправној, дисциплинској, кривичноправној, прекршајној.

Скандал на “малој матури”

Министар Жарко Обрадовић свакако сноси политичку одговорност за неуспех у огранизацији пријемног испита после “мале матуре”. Организација овог испита је у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а он је на челу тог Министарства, те мора да одговара непосредно политички. С обзиром на сразмере причињене штете, Обрадовић је морао бити хитно смењен, а ако за то није било времена или политичке одлучности, морао је да поднесе оставку.

Corporate Social Responsibility 2

Правно, држава може да одговара за штету који је причинила радница (одговорност за другог – чл. 172 ст. 1 Закона о облигационим односима). Наиме, Министарство нема својство правног лица – оно је орган правног лица – Републике Србије. За штету коју трећим лицима причине запослени у државним органима, одговара држава. Међутим, ако је запослени у државном органу штету проузроковао намерно или грубом непажњом, одговара сам тај запослени. (Чл. 54 Закона о радним односима у државним органима).

Али, и сам министар би могао да буде одговоран за накнаду штете, ако се докаже да је до штете дошло услед његових радњи или пропуштања. Наиме, по чл. 42. ст. 9. Закона о средњој школи, сам министар (а не Министарство) дужан је да предузме прецизно одређене радње: “Министар просвете утврђује: садржину, време, место и начин полагања квалификационог, односно пријемног испита; основе, мерила и поступак за рангирање и упис у школу; ближе услове за вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују.” Ако је у обављању овог низа задатака које, по Закону, има да врши министар, било утврђених пропуштања или радњи до којих је дошло грубом непажњом министра, министар мора да сноси обавезу накнаде штете.

Одбрана министра Обрадовића, с обзиром на ових неколико напомена, не само да не би задовољила ни најзабитији основни суд – министар је показао колики степен незнања о елементарним правилима функционисања државе и колики степен неетичности одликује наше високе јавне службенике.

Политичка одговорност министра

С обзиром на сразмере проузроковане штете, он би морао да сноси највишу политичку одговорност, тј. смену са положаја министра. Међутим, на томе се не треба зауставити. Ако ова држава неће, родитељи деце уписане у школе противно закону, морали би да иницирају прекршајну одговорност министра, и траже накнаду проузроковане штете. Све би то могло бити оствариво у разумном времену да Србија има независно, непристрасно и добро правосуђе. Она га, међутим, сем сасвим изузетно, нема.

Извор Истиномер

Коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>