http://www.unijasprs.org.rs/images/slike2013/memorandum.jpg

Priprema mladih za prave odluke

U 1.104 osnovne škole i 124 kancelarije za mlade u Srbiji sprovodi se projekat “Profesionalna orijenatacija u Srbiji”. Cilj je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema i programa profesionalne orijentacije za mlade na prelasku iz osnovne škole u srednju, odnosno u svet rada.
Memorandum o sprovođenju projekta potpisali su direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije Siniša Nadbantić i vođa projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) dr Martin Velte.

Do kraja 2015. godine program profesionalne orijentacije biće uveden u sve osnovne škole i kancelarije za mlade u Srbiji, a obuhvatiće ne samo učenike završnih razreda osnovne i srednje škole već i mlade do 30 godina. Po Nadbantićevim rečima, NSZ ima kapacitete za realizaciju tog projekta jer u svim filijalama postoje saradnici koji rade na poslovima karijernog vođenja i savetovanja, a poseban doprinos mogu dati zaposleni u centrima za informisanje i profesionalno savetovanje koji su aktivni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

U realizaciju programa profesionalne orijentacije uključene su osnovne škole, lokalne kancelarije za mlade, privredna udruženja, lokalna samouprava, regionalni centri za stručno usavršavanje nastavnika. Do sada je formirano 38 lokalnih timova za profesionalnu orijentaciju u gradovima širom Srbije, koji pružaju podršku za uspostavljanje funkcionalnog sistema profesionalne orijentacije kroz izgradnju kapaciteta u lokalnoj zajednici za mentorstvo i partnerstvo škola i drugih insitucija. Na kraju rad svih tih institucija treba da dovede do razvijanja sposobnosti mladih ljudi da donesu i sprovedu promišljenu, valjanu i samostalnu odluku o izboru škole i zanimanja, kao i da planiraju karijeru i uključe se u svet rada.

Izvor: Dnevnik

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>