ŠTA JE NAJURGENTNIJE?

- Da se ministar bavi prosvetom, a ne strankom;
- Da se odloži sistem finansiranja po učeniku;
- Da se za 2014. godinu u budžetu RS planira veće izdvajanje iz BDP-a za obrazovanje;
- Da se izmeni Uredba o koeficijentima za 2014. godinu;
- Da vrednovanje škola vrše stručni i kompetentni ljudi;
- Da se reducira broj zaposlenih u Ministarstvu prosvete, zavodima i školskim upravama;
- Da se racionalizuje mreža škola;
- Da se zaustavi nepotrebno-partijsko zapošljavanje;
- Da se razrešavaju direktori škola koji gube sudske sporove i nanose štetu sistemu;
- Da se izvrše sve potrebne pripreme za polaganje male mature, kako nam se ne bi ponavljale greške;
- Da se obezbedi poštovanje zakona i PKU-a, kod isplata otpremnina, stručnog usavršavanja, prekonormnih časova, materijalnih troškova i dr.
- Da se smanjuje broj nastavnika bez pune norme;
- Da se poštuju odredbe člana 144. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
- Da se preispitaju razni projekti od kojih nema koristi, a mnogo koštaju;
- Da se preispita inkluzivno obrazovanje;
- Da se sa sindikatima ostvari stvaran socijalni dijalog;
- Da se donese novi Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme za srednje škole;
- Da se reducira preveliko administratiranje koje se zahteva od prosvetnih radnika;

S obzirom da USPRS-u dolazeći ministar prosvete nije ni prvi, a sigurno ni poslednji, mi znamo šta nam je činiti. Videćemo da li to zna i osoba koja dolazi na ovo mesto. Manje od 100 dana potrebno je da se vide prvi rezultati. Pružićemo podršku svakome ko se, poput nas, zalaže za stabilan obrazovni sistem. Naša borba se, svakako, nastavlja.

S poštovanjem,
U Beogradu, 21.avgust 2013.

Predsednik Unije SPRS Dragan Matijević

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>