Месечне архиве: април 2014

Министру просвете

...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Члановима Председништва Уније СПРС
Члановима Главног одбора Уније СПРС
Председницима општинских организација Уније СПРС
Председнциима основних организација Уније СПРС

Поштовани,

19. јануара 2015. године истиче рок важења Посебног колективног уговора (1/2012 од 11.1.2012.), па Вас позивамо да нам доставите Ваше примедбе, предлоге и сугестије, како бисмо припремили свој предлог измена и допуна ПКУ.

Предлоге и сугестије Посебног колективног уговора за основне, средње школе и домове ученика слати на адресу канцеларије УСПРС до 30. априла 2014. године.

НАПОМЕНА: Како је министар финансија, Лазар Крстић, обећао да ће до 30. јуна 2014. године урадити Предлог Закона о платама у јавном сектору на бази платних разреда, ПКУ ће у том случају, морати да претрпи извесне измене и допуне.

Наиме, ПКУ ће постати пратећи акт Закона о платама на бази платних разреда, јер ће се кроз ПКУ рангирати запослени по радним местима и степенима стручности. Такође, кроз ПКУ се утврђују критерјуми, по којима ће се напредовати кроз платне разреде, па и то треба имати у виду.

С поштовањем,

У Београду, 2. април 2014.

Председник Уније СПРС Драган Матијевић

...

Министру просвете, науке и технолошког развоја Томиславу Јовановићу Министру финансија Лазару Крстићу

Поштовани
Пресудом број 3.И-1.285/11 од 01.07.2013.године Основног суда у Неготину потврђено је да запослени који има статус запосленог са непуним радним временом, остварује право на прузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.

...