Mesečne arhive: jul 2014

ODLUKA GO USPRS

Na  predlog  Predsedništva  USPRS,  Glavni  odbor  Unije  je  na  sednici održanoj 5.7.2014. godine u Ivanjici, doneo

    O   D   L   U   K   U

-    Da se 1. septembra 2014. godine organizuje jednodnevna obustava rada u svim  školama  u  Republici  Srbiji  i  održi  protest  na  Trgu  Nikole Pašića u Beogradu.

Glavni odbor USPRS je ovu odluku doneo imajući u vidu Zaključke sa zajedničkog sastanka svih reprezentativnih sindikata prosvete, održanog 25. juna 2014. godine.

Detalji, modaliteti, uputstva, kao i formulacija štrajkačkih zahteva će biti dogovorena na već zakazanom zajedničkom sastanku reprezentativnih sindikata, 13. avgusta 2014. godine.

...

Kad će plata?

Jedan kolega mi reče da nije moralno pričati o kašnjenju plate u vreme kada mnogi uopšte ne dobijaju platu. Drugi mi kaže da nije strašno što je krajnji rok za dobijanje plate protekao u petak, kada se država nalazi u recesiji (šta god to značilo). No pošto sam pokvareni egoista koji misli da treba da dobije svoju platu na vreme, ne mogu a da ne stavim na papir sledeća razmišljanja:

...

NEMA ŠALE: Hapse roditelje čija deca beže iz škole!

Roditelji čija deca beže sa časova za poslednje dve godine platili su kazne od oko 130.000 evra

BEČ – Jedanaest očeva čija su deca konstantno bežala iz škole uhapšeno je u Beču od 2012. godine! Roditelji su se našli iza rešetaka pošto su odbili da plate zakonom propisane kazne za neopravdane izostanke svojih naslednika.

...

Masovno proizvode vukovce

I ove godine među svršenim osnovcima je veliki broj vukovaca, na šta ukazuju podaci iz pojedinih školskih uprava. Tako, recimo, u Nišavskom okrugu ima 640 nosilaca Vukove diplome, od 3.259 učenika koji su završili osnovnu školu, a na području Školske uprave Užice ih je 307, od 2.749 svršenih osnovaca. U Moravičkom okrugu, skoro svaki deseti učenik je završio osnovno obrazovanje sa svim peticama – od 1.830 đaka, 198 je dobilo ovu diplomu. Inače, u nekoliko školskih uprava Danasu je rečeno da ne vode evidenciju o tome.
U Ministarstvu prosvete kažu da će precizne podatke o broju vukovaca u Srbiji po školskim upravama imati nakon što Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja uradi analizu rezultata završnog ispita. A prošlogodišnja analiza dovela je pod znak pitanja kriterijume na osnovu kojih se ova nagrada dodeljuje.

...

Povodom predloga BNV o promeni imena osam obrazovnih ustanova u Pazaru, Tutinu i Prijepolju Odbijeni i patrijarh Pavle i Novak Đoković

Tokom poslednjih šest godina promenjeno je samo pet naziva škola u Srbiji, a u osam slučajeva do toga je došlo zbog usklađivanja sa propisima, ali suštinskih promena nije bilo. Tako je, recimo, Osnovna škola za zaštitu vida „Dragan Kovačević“ preimenovana u OŠ „Dragan Kovačević“, a Osnovna škola za muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ u OŠ „Stevan Mokranjac“, saznaje Danas u Ministarstvu prosvete.
Od pomenutih pet škola koje su promenile naziv, dve osnovne škole nisu ni imale ime (osnovne škole u Guči i Vitanovcu) pa su ga dobile („Akademik Milenko Šušić“ i „Milunka Savić“). Tri škole su promenile imena 2008. godine, i to: OŠ „Veljko Vlahović“ iz mesta Pečenjevce u OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Moše Pijade“ iz Dimitrovgrada u OŠ „Hristo Betov“ i OŠ „15. novembar“ iz Preševa u OŠ „Prof. Ibrahim Kelmendi“.

...

Za restrukturiranje važe stare otpremnine

Kako će glasiti konačan tekst Nacrta zakona o radu, da li će biti usvojene zamerke sindikata, a koje se u najvećoj meri odnose na prošireno dejstvo kolektivnog ugovara, i u kojoj meri, još uvek se precizno ne zna. Ipak, izvesno je da je vremena sve manje i da se odluka neće čekati unedogled.
...

Važno saopštenje

U toku je rangiranje zaposlenih radi utvrđivanja tehnoloških viškova za
školsku 2014/15.godinu. Skrećemo Vam pažnju na Vaše obaveze oko formiranja komisije (prema uputstvu koje imate na našem sajtu), kako nam se ne bi ponavljala praksa da mnogi direktori ne sprovode postupak ili sami rangiraju zaposlene po nekim svojim kriterijumima.
Takođe Vas podsećamo na Odluku Komisije za tumačenje PKU od 13.3.2014. godine koja glasi:
„Ustanova je dužna da primeni stav 4.člana 5. Posebnog kolektivnog ugovora, odnosno ukoliko se uprazni radno mesto, direktor
je dužan da rasporedi zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom u ustanovi, do punog radnog vremena bez raspisivanja konkursa, u slučaju da na listi radnika, za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba, nema zaposlenih koji ispunjavaju uslove za rad na tom radnom mestu“.
Ovo naglašavamo iz razloga što su mnogi direktori ignorisali ovu obavezu i u sistem uvodili nove ljude, suprotno Zakonu i Kolektivnom ugovoru, a što je dovelo do drastičnog povećanja broja zaposlenih sa nepunom normom časova.
Unija SPRS će protiv direktora škola i predsednika sindikata osnovnih sindikalnih organizacija, koji se ne budu pridržavali ovih obaveza, preduzeti odgovarajuće zakonske, odnosno statutarne mere
...

OD JUBILEJA DO JUBILEJA

Veliki jubilej USPRS- 10 godina rada, obeležili smo 2009. godine. Prvih deset godina, proveli smo u neprekidnoj borbi  za bolji materijalni položaj prosvetnih radnika, kao i za stabilan i kvalitetan obrazovni sistem u Srbiji. U čemu smo se razilazili sa prosvetnim vlastima? Pre svega, bili smo protiv toga da se pred obrazovni sistem postavljaju lažni i nebitni ciljevi. Došli smo do zaključka da je sve to rađeno organizovano i smišljeno, u duhu „dobre evropske prakse“ tako što su  uzimani  veliki krediti za raznorazne „razvojne projekte unapređenja sistema“, od kojih je sistem imao velike štete, ali su zato, pojedinci u njemu imali velike koristi.
...

PRVIH PETNAEST GODINA

Na svom putu od 25. juna 1999. godine, do danas, Unija je prošla sve ono što i zemlja Srbija i njen obrazovni sistem, pravu golgotu. Često smo se borili sa vetrenjačama, bez mnogo nade da ćemo proći bolje od Don Kihota, ali smo, poput velikog Španca, ustajali i nastavljali dalje.

Poslednjih pet godina nije ništa drugačije. Ministri se menjaju, njihova administracija ostaje i mi iznova ulazimo u, nama već prepoznatljive, a njima neprijatne, priče. Priče o planovima, programima, novim profilima, broju časova, tehnološkom višku, zakonima, maturskim ispitima, strukturi Školskih odbora, jednosmenskom radu, elementarnom uređenju škola, celoživotnom učenju, jubilarnim nagradama, putnim troškovima, osionim direktorima i naravno, sve težem materijalnom položaju.

...

Zakon o radu: Svađa kod sindikata

Ljutnja radničkih predstavnika koji ne učestvuju u pregovorima o Zakonu o radu. Spremni da izađu na ulice, organizuju proteste i generalni štrajk

DA bi prikrili svoje saučesništvo u izradi i donošenju katastrofalnog i anticivilizacijskog Zakona o radu, Branislav Čanak i Ljubisav Orbović, lideri Samostalnog sindikata i Udruženih sindikata „Nezavisnost“, kao se „bune“ zbog proširenog dejstva kolektivnog ugovora, a ćute o tome da poslodavac može da otpusti radnika kad i kako hoće, da ne mora da isplaćuje zarade i da je sindikat samo nužan ukras za EU.
Ovim rečima Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije ocenjuje trenutnu situaciju u vezi sa usvajanjem Zakona o radu.
...