Mesečne arhive: avgust 2014

Danas sastanak reprezentativnih sindikata obrazovanja Unija ipak sama štrajkuje?

Da li će se neko pridružiti štrajku Unije sindikata prosvetnih radnika 1. septembra biće poznato nakon današnjeg sastanka čelnika reprezentativnih sindikata obrazovanja. Sudeći prema ranijim izjavama, Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije odustali su od protesta prvog dana nove školske godine, a takav stav zauzeće najverovatnije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“.

...

Odluka o štrajku upućena ministru!

  Obaveštavamo Vas da je Glavni odbor Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije na svojoj sednici održanoj dana 5.jula 2014. Godine, u Ivanjici, doneo sledeću

 

O D L U K U

 

Dana 1. septembra 2014. godine škole članice USPRS održaće jednodnevni štrajk upozorenja.

Toga dana škole neće raditi, osim što se mogu primiti učenici prvog razreda osnovnih škola zbog uobičajenih aktivnosti, ali bez držanja nastave.

Zaposleni će se okupiti na Trgu Nikole Pašića u Beogradu kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo stanjem u srpskoj prosveti.

 

Zahtevi:

  1. Da se iz najavljenog umanjenja zarada zaposlenih u javnom sektoru izuzmu prosvetni i zdravstveni radnici;
  2. Da se utvrdi kratkoročna i dugoročna strategija rešavanja viškova zaposlenih i odmah zaustavi nepotrebno uvođenje novih lica u obrazovni sistem;
  3. Da se uz učešće predstavnika reprezentativnih sindikata donese Zakon o platama na bazi platnih razreda do kraja 2014. godine uz primenu od 1.1.2015. godine.

Štrajkački odbor:

- Dragan Matijević, predsednik USPRS

- Milan Jevtić, potpredsednik USPRS

- Dobrivoje Marjanović, član Predsedništva USPRS

- Jasna Janković, član Predsedništva USPRS

- Zvonimir Jović član Predsedništva USPRS

- Vladimir Adžić, član Predsedništva USPRS

...

Odluka Ustavnog suda o naknadi troškova prevoza

Republika Srbija USTAVNI SUD Broj: IUo -154/2011

28. 07. 2014. godine

B e o g r a d

 

Ustavni   sud   u   sastavu:   predsednik Vesna Ilić Prelić i sudije dr Olivera Vučić, dr Marija Draškić, Bratislav    Đokić, dr Goran P. Ilić, dr Agneš Kartag Odri, Katarina Manojlović  Andrić, mr Milan Marković,  dr  Bosa  Nenadić,  dr  Dragiša  B. Slijepčević,  Milan Stanić, dr Dragan Stojanović,  mr Tomislav  Stojković,  Sabahudin  Tahirović  i Predrag Ćetković,  na  osnovu  člana  167.  stav  1.  tačka  4. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 3. jula 2014. godine, doneo je

 O D L U K U

 

Utvrđuje se da odredbe  člana 4. i člana 11. stav 1. Sporazuma o naknadi troškova prevoza zaposlenih   u  oblasti   obrazovanja   i  vaspitanja   na teritoriji    grada   Subotice   i   člana   4.   Aneksa   I Sporazuma   („Službeni   list   grada   Subotice“,   broj 40/10) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

 O b r a z l o ž e nj e

...

Materijalni položaj zaposlenih u prosveti

...

PREDLOZI ZA SMANjENjE ADMINISTRACIJE

Možete preuzeti ovde

...

Poziv reprezentativnim sindikatima

Predsedniku SOS-a, Branislavu Pavloviću

Predsedniku GSPRS „Nezavisnost“, Tomislavu Živanoviću

Predsedniku SRPS-a, Slobodanu Brajkoviću

 

Poštovani,

 

Dana 25.6. 2014. godine, zajednički štrajkački odbor svih reprezentativnih sindikata  dogovorio  je  da  se  13.8.2014.  godine  održi  sastanak  radi dogovora o modalitetu protesta 1.9.2014. godine na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Ovaj sastanak nije održan zbog godišnjeg odmora pojedinih predsednika sindikata, pa Vas Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije

 P  O   Z   I   V   A

 

na novi sastanak o istom pitanju, a koji će se održati 20.8.2014. godine u prostorijama Unije SPRS (Bulevar Despota Srefana 6/1), sa početkom u 12 časova.

S poštovanjem,

U Beogradu,14.avgust 2014.

Predsednik Unije SPRS

Dragan Matijević

...

Dva prosvetna sindikata odustala od štrajka

Beograd – Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) odustali su od štrajka upozorenja 1. septembra, a Glavni odbor GSPRS „Nezavisnost“ odlučiće krajem iduće nedelje da li će protesta biti, saznaje Danas.

To znači da će prvog dana nove školske godine protestovati samo članovi Unije sindikata prosvetnih radnika, koja je još početkom jula donela odluku o jednodnevnoj obustavi rada u školama i održavanju protesta u Beogradu.

...

Protest

...

Verbić: Treba promeniti odnos prema obrazovanju

Ministar prosvete Srđan Verbić ocenio je da obrazovanje u Srbiji „nije toliko loše“, već da učenici nisu motivisani da uče, jer „ne znaju šta bi s tim“ kad izađu na tržište rada.

 
...

Još nema dogovora prosvetnih sindikata

BEOGRAD, 13. avgusta 2014. (Beta) – Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ostaje pri tome da će 1. septembra organizovati štrajk upozorenja, a ostali reprezentativni prosvetni sindikati još nisu doneli odluke, ili, pak, smatraju da je pre štrajka potrebno pregovarati.

 
...