U državnoj upravi 11.134 savetnika

plate-savetnika

Svaki četvrti od 45.381 zaposlenog u organima javne uprave, bez vojske i policije, nekog nešto savetuje. Po Registru zaposlenih iz avgusta ove godine koji objedinjava izveštaje svih korisnika budžetskih sredstava, od 45.831 zaposlenog u organima javne uprave, bez podataka za policiju i odbranu, 11.134 imaju zvanje savetnika. Podatak da su četvrtina zaposlenih u državnoj administraciji savetnici različito se tumači. Strani posmatrači naših ekonomskih zbivanja, imajući na umu zvanje i status savetnika u državama iz kojih dolaze, mnogobrojnost savetnika u javnoj upravi Srbije vide kao jedan od dokaza neracionalne uređenosti državne administracije, pa i celokupnog javnog sektora, koji skupo plaćamo.

Deo domaće javnosti je ubeđen da je previše državnih službenika koji „tamo nekoga savetuju”, podrazumevajući pri tome da to rade za visoke plate.

Prema podacima iz marta ove godine, u državnoj upravi bilo je 7.533 službenika sa zvanjem savetnika. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) tim povodom saopštila je da bi Vlada Srbije, umesto što smanjuje plate i penzije, najviše uštedela ako bi otpustila savetnike koji državu godišnje koštaju 150 miliona evra.

„Dok se ukida pomoć porodiljama, smanjuju dečji dodatak i socijalna davanja, građani Srbije samo za savetničke plate godišnje daju oko 150 miliona evra”, pisalo je u saopštenju ASNS-a.

Ko su savetnici u srpskoj javnoj upravi, šta rade i koliko nas koštaju?

Poznavaoci organizacije državne administracije, uključujući i upućene u upravljanje kompanijama, kažu da su zvanje i status savetnika, koji i za tamošnje prilike zarađuju mnogo, po pravilu rezervisani za iskusne eksperte u određenim oblastima, uz koje obično ide i akademska titula. Posla savetnika u nekim multinacionalnim kompanijama i bankama prihvatali su i pojedini bivši predsednici država.

U Srbiji je stanje sa savetnicima ipak drugačije.

– Podatak da četvrtina zaposlenih u državnoj administraciji imaju zvanje savetnika samo govori da veoma stručne poslove u upravi obavljaju ljudi sa visokom stručnom spremom – ukazuju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. – Zvanje savetnika, koje ima nekoliko „činova” (mlađi savetnik, savetnik, samostalni savetnik i viši savetnik),zakonski je termin kojim se određuje državni službenik koji obavlja državno-službeničke poslove sa visokom stručnom spremom. Reč je o pisanju zakona, izradi analiza i praćenja stanja u određenoj oblasti, sprovođenju zakona ili radu u upravnom postupku.

Osim savetnika koji su državni službenici, postoje i takozvani posebni savetnici, koji ne spadaju u uobičajenu savetničku nomenklaturu. Zakon o državnoj upravi omogućava svakom ministru da može da ima najviše tri posebna savetnika, koji po njegovom nalogu pripremaju predloge, daju mišljenja i obavljaju druge poslove za ministra. Broj posebnih savetnika ministra određuje se aktom vlade za svako ministarstvo.

Podsećanja radi, svaki ministar može da imenuje i državne sekretare. Takođe, Zakonom o Vladi Srbije je predviđeno da predsednik i potpredsednici vlade pri svojim kabinetima mogu da imenuju savetnike.

Ono što sve najviše zanima jeste odgovor na pitanje – kolika im je plata? Nezvanično, plata mlađeg savetnika kreće se od 40.000 do 54.000, a savetnika 50.000 do 61.000 dinara. Samostalni savetnik zarađuje od 63.000 do 77.000 dinara, a viši savetnik od 75.000 do 106.000 dinara. Iznosi koji premašuju 60.000 dinara sada podležu umanjenju po osnovu solidarnog poreza.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave napominju da navedi podaci, kojima sada raspolažu, nisu precizni, jer se zasnivaju na Registru zaposlenih, koji objedinjava izveštaje svih korisnika budžetskih sredstava. Pouzdaniji bi bio, dodaju, pravi registar, koji bi objedinjavao podatke o isplatama na izvoru svakog od plaćanja, ali izrada takvog registra, zahteva više godina. Do tada, očekuju da u narednoj godini Ministarstvo finansija uvede centralizovan obračun plata velikog dela direktnih i indirektnih korisnika budžeta, „što će predstavljati veliki korak napred”.

Prema Zakonu o državnim službenicima, pored savetnika, u našoj državnoj administraciji rade i službenici sa višom školom, odnosno stručni saradnici, i sa srednjom školom – referenti. Postoje i „nameštenici”, koji obavljaju „poslove podrške”, kao što su vozači, sekretarice…

Sve ukupno, po sada raspoloživim podacima, „koji nisu sasvim precizni u organima javne uprave, bez podataka za policiju i odbranu”, ima ukupno 45.831 zaposlen.

Ekonomisti, kao i članovi Fiskalnog saveta, slažu se da je broj zaposlenih u državnom sektoru u Srbiji u odnosu na broj stanovnika među najnižim u poređenju sa stanjem u uporedivim tranzicionim državama. Otuda i zaključak: „Glavni izvor neravnoteže između broja zaposlenih u državnom sektoru i u ostatku privrede nije prevelika zaposlenost u sektoru države, već previše niska stopa zaposlenosti u ostatku privrede.”

 Izvor: Politika

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>