Mesečne arhive: oktobar 2014

UPUTSTVO

...

HILjADAMA MILjA OD BANKROTA (?!)

OTVORENO PISMO PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Ako je Srbije, kako kažete, hiljadama milja od bankrota, zašto onda smanjujete, ionako bedne plate i penzije, koje su, kako Vam je svakakao poznato, najniže među zemljama bivše SRJ, a o Evropi da i ne govorimo?! Zašto ste pogazili sopstveno obećanje da će to biti poslednja mera, a bi prva?!
Kako to da Vas Vaši vrli savetnici nisu upozorili na poznate posledice ove mere, koja neminovno dovodi do daljeg pada, već veoma niske kupovne moći građana, recesije, pada prihoda od poreza i doprinosa, PDV-a i bruto društvenog proizvoda zemlje?
Zašto koljete vola zarad kilo mesa, kada znate da će se od smanjenja plata u prosveti na godišnjem nivou uštedeti samo 65 miliona eura, a mogli ste, i morali (!) da prvo naplatite od novopečenih bogataša i tajkuna silne nenaplaćane dugove državi, oporezovati neoporezovane vlasnike na stotine hiljada nelegalizovanih objekata, uvedete sivu ekonomiju u legalne tokove, unovčite oduzetu, kriminalom stečenu imovinu, smanjite broj poslanika u parlamentu, ukinete, kako ste obećali, enorman broj agencija, u koje ste udomili svoje partijske kadrove (zaslužne samo što su lepili preizborne plakate), umanjite im bezobrazno visoke zarade koje, usput, primaju na više mesta, ukinete subvencije i pokrivanje gubitaka javnih preduzeća kojima upravljaju Vaši kadrovi i sve to pokrivaju građani Srbije ?!!
Zašto niste prvo sistem zarada u javnom sektoru učinili pravednijim, pa da svi startujemo sa istih ili bar približno istih pozicija, jer tako manje boli?!
Zašto ste požurili da umesto više pravde, prosvetnim radnicima nanesete još veću nepravdu?
Zar Vam Vaši brojni savetnici nisu ukazali na to da će po Vašim merama, uskoro u prosveti svi raditi za minimalac i da će biti sve jedno da li držite metlu ili dnevnik?! Zar nije bilo dovoljno višedecenijsko unižavanje prosvetnih radnika na čijim se zaradama uvek štedelo, čak i kada su bila mnogo bolja vremena?! Zar je zaista bilo neophodno da pored najavljenog umanjenja zarada zavučete ruke u džepove prosvetnih radnika još dublje i oduzmete im još 2-12% zbog novog načina obračuna minulog rada, jer će broj onih koji će doći pod udar ove mere biti znatno veći od očekivanih 10% i u mnogim školama će pogoditi čak polovinu zaposlenih. Zar je normalno da sada mnogi prosvetni radnici pred penzijom imaju manje zarade od pripravnika i gde se još iskustvo ovako (ne ) ceni ?!

Ono što je posebno deprimirajuće je da je država požurila da i po ovom osnovu ojadi veliki broj prosvetnih radnika, a da prethodno nije definisala šta se smatra „ poslednjim poslodavcem“.
Tako je nastao potpuni haos, jer svaka škola na svoj način tumači dopis uprave za trezor, pa jedni umanjuju zarade, ako je zaposleni prešao iz osnovne u srednju školu ( jer je drugi osnivač), ako ste radili u Vojvodini, ili Kosovu, a sada u užoj Srbiji, ako ste iz škole prešli na fakultet, ako radite u dve škole u susednim opštinama i sl. Glupostima nikada kraja…
U pravno uređenoj državi, niko ne dira u stečena prava, zakoni ne mogu da se primenjuju retroaktivno, kolektivni ugovori ne može država jednostrano suspendovati, a pogotovo ne ugovore o radu, koje su zaposleni potpisali sa poslodavcem, a da čak nije urađen niti bar ponuđen aneks. Dakle, po sistemu, plati pa se žali, ili kadija te tuži kadija ti sudi- ishod je unapred poznat.
Nije onda ni čudo što ćemo u Evropu umesto sutra stići malo sutra! Ocena našeg pravnog sistema je poražavajuća, ali je važno da ste Vi prezadovoljni što smo dobili najpovoljnije mišljenje od onih koji nas ocenjuju. Ne znamo samo za šta smo pohvaljeni?!

U Beogradu, INFO služba Unije SPRS
15.oktobar 2014.

...

ZAKLjUČCI TRIBINE

...

Branko Pavlović

...

ALEKSANDAR LIPKOVSKI

...

Dragan Matijević USPRS

...

DRAGAN MATIJEVIĆ – PREDSEDNIK USPRS


Izvor: Tanjug

...

U organizaciji četri reprezentativna sindikata obrazovanja, danas je održana tribina OBRAZOVANjE  U SRBIJI- POGLED ISPOD POVRŠINE.

 

Na tribini su govorili: Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije, Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, Tomislav Živanović, predsednik GSPRS „Nezavisnost“ i Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

...

POGLED ISPOD POVRŠINE – ZAKLjUČCI

- IZUZETI PROSVETU OD SMANjENjA ZARADA!

- DONETI ZAKON O PLATNIM RAZREDIMA, ISTI KAO SVUDA U EVROPI!

- ODMAH POČETI PREGOVORE O POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU.

- UKLjUČITI PREDSTAVNIKE SVIH REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U RADNE GRUPE O IZMENAMA I DOPUNAMA SETA ZAKONA, KOJI SE TIČU OBRAZOVANjA.

- TUŽIĆEMO POSLODAVCA ZBOG UKIDANjA MINULOG RADA 4 MESECA PRE ISTEKA VAŽENjA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA!

- ZAHTEVAMO OSTAVKU MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA – ZBOG NEADEKVATNOG PREDSTAVLjANjA PROSVETNIH RADNIKA!

- PRIPREMAMO SE ZA VELIKI PROTEST I JEDNODNEVNU OBUSTAVU RADA, 22.OKTOBRA.

INFO USPRS

...

PROTEST

Četiri reprezentativna sindikata prosvete organizovaće protestni skup 22. oktobra u Beogradu, a u školama članicama ovih sindikalnih organizacija toga dana neće biti ni nastave.

Protest organizuju Sindikat obrazovanja Srbije, Unija sindikata prosvetnih radnika, Granski sindikat prosvete „Nezavisnost“ i Sindikat radnika u prosveti Srbije, asocijacije koje imaju članstvo u oko 75 odsto škola u Srbiji.

...