SAOPŠTENjE

mpn

Danas, 25.maja 2015. godine, ministar prosvete je primio na razgovor predstavnike reprezentativnih sindikata prosvete. Teme razgovora su bile aktuelni problemi u obrazovanju. Konstatovan je nezadovoljavajući napredak u izradi Zakona o platnim razredima i grupama, kao i da je neophodno ubrzati rad na njegovoj izradi, jer bi njegova primena uvela princip pravednosti kod prosvetnih radnika.

Ubrzo će biti izrađen Nacrt novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u čijim izmenama su učestvovali svi sindikati. Izmenjeno je puno članova i sa Nacrtom će sindikati biti upoznati pre javne rasprave.

Visina pomoći prosvetnih radnika, predviđena Sporazumom o rešavanju spornih pitanja, biće utvrđena u pregovorima sa premijerom.

Pravilnici o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova, koje obavljaju delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, prema rečima ministra, nisu doneti sa namerom da se na takav način vrši racionalizacija. I u samom Ministarstvu su uočeni brojni nedostaci u Pravilnicima, a koji će biti otklonjeni. Na inicijativu sindikata, ovi Pravilnici će biti promenjeni do početka primene.

Na sastanku je bilo govora i o Nacrtu novog Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. Ministar je izjavio, da će taj Zakon, predstavljati zamenu za Uredbu o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru; Što se tiče ukrupnjavanja norme i racionalizacije, dogovoreno je formiranje radne grupe, koja će za to biti zadužena. Ministar nas je obavestio i da su pripremljene otpremnine za 102 zaposlena, koji su u potpunosti ostali bez norme časova.

U Beogradu,25.maja 2015.

INFO USPRS

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*