SAVEST

istrazivanje_512930535

Poslednju javnu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, održanu u Beogradu, 8.7.2015. godine, posebno je obeležila jedna diskusija.

Tendenciozno i reklo bi se, veoma vremenski tempirano, kada je već isticalo vreme za korišćenje sale, data je reč gospođi Smilji Krneti, koja je nekada bila  spiritus rektor sektora za pravne poslove u Ministarstvu prosvete… Sve vreme, dok su se odvijale javne rasprave u različitim gradovima, očekivao se „glas savesti“, koji je, razume se, morao da se čuje iz usta neke „moralne gromade“… I ecce homo, bi Smilja Krneta…

Sa ogromnim samopouzdanjem vrsnog pravnika od zanata, nesporni autoritet pravne nauke (i šire), utvrdi, kako članovi 130 i 131 u Nacrtu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nisu u skladu sa Ustavom,  jer je njime  zajemčeno da svako ima prava da se zaposli na svako radno mesto i pod jednakim uslovima…

Naravno, to  reče  da spasi svoju „besmrtnu dušu“. Propustila je, doduše da kaže da li je taj isti član Ustava, na čije kršenje je tako revnosno ukazala, bio možda prekršen i kada je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru?

Njene reči su reči „vrhunskog profesionalca od koga su svi u Ministarstvu prosvete učili“, kako je primetila gospođa Vesna Lukić, pomoćnik ministra prosvete za pravna pitanja. O tome, kako ih je učila, drugom ćemo prilikom, obaška…

Gospođa Smilja Krneta je u svojoj diskusiji naročitu zabrinutost iskazala za sudbinu mladih nezaposlenih ljudi koji „nemaju svoju organizaciju koja bi se brinula o njihovim interesima“.

Pri tome zaboravlja da članovi ZOSOV-a,  130 i 131 štite zaposlene od bahatosti i samovolje direktora i ostalih moćnika u obrazovnom sistemu. Pohvaljena  pravnica  se ne seti  da  i zaposleni u obrazovnom sistemu imaju svoja prava,  a jedno od njih  je pravo na rad i platu.  Da li treba otpustiti zaposlene da bi se na njihova mesta primili novi i mlađi? Nadamo se negativnom odgovoru na ovo jednostavno pitanje.

Smatramo da gospođa Smilja Krneta, ukoliko je želela da sačuva  svoju reputaciju „moralne savesti“ može to da uradi tako što će podneti Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Za takav poduhvat sigurno,  kao penzioner,  ima dovoljno vremena. A možda i nema jer radi još neke poslove i zauzima radna mesta „mladih nezaposlenih ljudi koji nemaju svoju organizaciju koja bi se brinula o njihovim interesima“?

A znate naše ljude, još će neko pomisliti da je ovo krajnje licemeran stav …

INFO USPRS

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>