Mesečne arhive: jul 2015

Direktori škola, čuvajte se kontrole!

Od iduće šklske godine stroga kontrola zapošljavanja u školama: Direktore će u ovom pogledu ugruženo kontrolisati i sindikati i predstavnici Ministarstva prosvete

NAREDNE školske godine direktorima škola biće mnogo teže da skrivaju radna mesta za svoje kadrove i da zapošljavaju preko veze, jer će ih prvi put udruženo kontrolisati sindikati i predstavnici Ministarstva prosvete. U prosveti radi oko 20.000 nastavnika delimičnih tehnoloških viškova i još oko 140 prosvetara koji primaju punu platu, nemaju normu, pa i ne ulaze u učionicu.

...

S A O P Š T E Nj E

Danas, 17. jula 2015. godine, po nalogu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđana Verbića, održan je sastanak  Radne grupe za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, koja ima za zadatak da prati procese radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima ičenika, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i drugim propisima koji uređuju tu oblast. Sastanku su, pored ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđana Verbića, i predstavnika Ministarstva, prisustvovali i predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata, Dobrivoje Marjanović (Unija SPRS), Ružica Todić Brdarić („Nezavisnost“), Slobodan Brajković (SRPS) i Radomir Šojanović (SOS).

Zadatak Radne grupe je još i:
- da prati proces radnog angažovanja zaposlenih u prosveti u skladu sa odredbama PKU, ZOSOV-a i drugih relevantnih propisa;
- da koordinira rešavanje problema, odnosno usmerava angažovanje zaposlenih u prosveti, zadavanjem odgovarajućih instrukcija u cilju „ukrupnjavanja normi“, u skladu sa važećim propisima;
- da sporna pitanja za koje je nadležna Komisija za tumačenje PKU usmerava na prioritetno rešavanje;
- da upućuje na obraćanje nadležnim državnim organima na rešavanje, u skladu sa zakonom, ukoliko se problem ne može rešiti koordinacijom.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pohvaljuje formiranje ove Radne grupe koja će postupak angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja učiniti efikasnijim i transparentnijim.
Na sastanku je, između ostalog,  dogovoreno da se uputi dopis sa kontakt imenima predstavnika sindikata (na nivou 17 školskih uprava), kako bi predstavnici Ministarstva iz školskih uprava zajedno sa sindikatima radili na ovom zadatku, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.
U Beogradu, 17. jula 2015.
INFO USPRS
...

Ukrupnjavanje norme nastavnika pod lupom

Sastanak Radne grupe za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja održan je danas u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sastanku su, pored ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđana Verbića i predstavnika Ministarstva prisustvovali i predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata u obrazovanju – Ružica Todić Brdarić – Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“, Dobrivoje Marjanović – Unija sindikata prosvetnih radnika, Slobodan Brajković – Sindikat prosvetnih radnika Srbije i Radomir Šojanović iz Sindikata obrazovanja Srbije.

 

...

Verbić: Otpremnine za oko 1.000 radnika u prosveti

Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će se do 1. septembra znati koliko će prosvetnih radnika ostati bez posla, ali da očekuje da će otpremninu dobiti oko 1.000 ljudi.
Verbić je u intervjuu za list „Nedeljnik“ rekao da se prvo mora uraditi „ukrupnjavanje norme časova“, posle čega će se tačno znati koliko će prosvetnih radnika biti otpušteno.

...

RTS – ZOSOV

Bez zapošljavanja preko veze u školama i direktor po volji kolektiva – to bi trebalo da omoguće izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nadaju se u Ministarstvu prosvete. Javna rasprava je u toku, a predstavnici sindikata se žale da se u zakon dodaju i odredbe koje nisu dogovorene na Radnoj grupi.

Ko će da upravlja školom, ubuduće će se više pitati nastavnici. Do sada, školski odbor, u kome su sedela po tri nastavnika, predstavnika lokalne samouprave i roditelja odlučivao je ko će biti direktor. Po novom zakonu moraće da ga podrži i većina nastavnika.
Direktorka Medicinske škole u Kraljevu Biljana Bojanić kaže da je najbitinije da ima prvenstveno podršku kolektiva, zato što će sa tim ljudima i svakodnevno raditi.

„Ukoliko za vas nije glasalo veće, a izglasao je školski odbor naiđete na otpor kod svojih kolega“, kaže Bojanićeva.
...

Kadrovske promene u Školskoj upravi Zrenjanin

Novi rukovodilac Školske uprave za Banat, sa sedištem u Zrenjaninu, je Milan Bojanić, dosadašnji prosvetni savetnik u toj ustanovi, saznaje portal “Zrenjaninski”.

Staniša Banjanin, koji je dugo godina obavljao funkciju načelnika, a kasnije rukovodioca Školske uprave u Zrenjaninu, potvrdio je da mu je dostavljeno rešenje, kojim je raspoređen na drugo radno mesto od 13. jula, i to bez obrazloženja. On će ostati na radu u Školskoj upravi, ali kao samostalni prosvetni savetnik.

Novopostavljeni rukovodilac preuzeo je dužnost i počeo da se upoznaje sa obavezama koje ga očekuju.

– Neće mi biti problem da obavljam ovu funkciju jer sam pre deset godina bio načelnik Školske uprave, a u međuvremenu sam ovde radio i poznata mi je problematika. Trudiću se svim svojim snagama da održim sve dobre strane koje su ostvarene u proteklom periodu i da još unapredim stanje – kaže Milan Bojanić za portal “Zrenjaninski”.

http://www.zrenjaninski.com/

...

STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANjU ODELjENjA

...

MINISTRU PROSVETE

 

MINISTRU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Poštovani,

Dana 14. jula 2015. godine školske uprave su svim područnim školama prosledile Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2015/2016. godinu. U Stručnom uputstvu, u delu koji se odnosi na finansiranje  zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, navodi se da se finansiranje zaposlenih vrši u skladu sa Pravilnicima o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog, odnosno srednjeg obrazovanja.

Pošto smo se odmah nakon objavljivanja ta dva Pravilnika krajem aprila 2015. godine obratili Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ukazali na pojedina loša rešenja u pravilnicima, pogotovo na ona koja se tiču zaposlenih van nastave, imali smo nekoliko susreta sa pomoćnicom ministra gospođom Snežanom Marković, koja nam je dala čvrsta uveravanja i obećanja da će pomenuti pravilnici u najskorije vreme biti izmenjeni. Na poslednjem takvom sastanku dobili smo usmene garancije da će pravilnici biti izmenjeni najkasnije nekoliko dana po završetku javne rasprave o nacrtu Zakona o izmena i dopunama ZOSOV-a.

Nažalost, i pored naših molbi da se školama uputi  cirkularno pismo sa obaveštenjem da se radi na promeni pomenutih pravilnika, takav dopis nije poslat. Umesto dopisa, školama je juče poslato Stručno uputstvo u kome se propisuje da se CENUS ima napraviti u skladu sa postojećim pravilnicima objavljenim u Službenom listu br. 36/15, za koje ste i Vi, poštovani gospodine Ministre, rekli da nisu dobro rešenje i da će se uskoro menjati!

Pošto je više nego jasno da se Vaši saradnici ne drže obećanja koja su sami dali, a u školama širom Srbije se vrši utvrđivanje tehnoloških viškova zbog kriterijuma i standarda propisanih u novim Pravilnicima (zbog kojih će od 1. septembra 2015. godine nekoliko hiljada ljudi postati tehnološki viškovi, a rad mnogih škola biti otežan a možda i blokiran), nama ne preostaje ništa drugo nego da Vas još jednom, javno, pozovemo da hitno stavite van snage pravilnike o finansiranju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja. Predlažemo Vam da ili ponovo vratite pravilnike koji su važili do aprila 2015. godine, ili donesete nove pravilnike koje je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pripremila, kada već to nisu uradili Vaši službenici.

U protivnom, na vreme Vas upozoravamo da ćete se suočiti sa velikim problemima u funkcionisanju škola u celoj Srbiji.

U nadi da ćete napokon nešto preduzeti da rešite jedan od najvažnijih problema srpskog školstva, primite izraze našeg poštovanja.

U Beogradu, 15. jula 2015. godine

Jasna Janković,

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije

...

SAVEST

Poslednju javnu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, održanu u Beogradu, 8.7.2015. godine, posebno je obeležila jedna diskusija.

Tendenciozno i reklo bi se, veoma vremenski tempirano, kada je već isticalo vreme za korišćenje sale, data je reč gospođi Smilji Krneti, koja je nekada bila  spiritus rektor sektora za pravne poslove u Ministarstvu prosvete… Sve vreme, dok su se odvijale javne rasprave u različitim gradovima, očekivao se „glas savesti“, koji je, razume se, morao da se čuje iz usta neke „moralne gromade“… I ecce homo, bi Smilja Krneta…

Sa ogromnim samopouzdanjem vrsnog pravnika od zanata, nesporni autoritet pravne nauke (i šire), utvrdi, kako članovi 130 i 131 u Nacrtu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nisu u skladu sa Ustavom,  jer je njime  zajemčeno da svako ima prava da se zaposli na svako radno mesto i pod jednakim uslovima…

Naravno, to  reče  da spasi svoju „besmrtnu dušu“. Propustila je, doduše da kaže da li je taj isti član Ustava, na čije kršenje je tako revnosno ukazala, bio možda prekršen i kada je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru?

Njene reči su reči „vrhunskog profesionalca od koga su svi u Ministarstvu prosvete učili“, kako je primetila gospođa Vesna Lukić, pomoćnik ministra prosvete za pravna pitanja. O tome, kako ih je učila, drugom ćemo prilikom, obaška…

Gospođa Smilja Krneta je u svojoj diskusiji naročitu zabrinutost iskazala za sudbinu mladih nezaposlenih ljudi koji „nemaju svoju organizaciju koja bi se brinula o njihovim interesima“.

Pri tome zaboravlja da članovi ZOSOV-a,  130 i 131 štite zaposlene od bahatosti i samovolje direktora i ostalih moćnika u obrazovnom sistemu. Pohvaljena  pravnica  se ne seti  da  i zaposleni u obrazovnom sistemu imaju svoja prava,  a jedno od njih  je pravo na rad i platu.  Da li treba otpustiti zaposlene da bi se na njihova mesta primili novi i mlađi? Nadamo se negativnom odgovoru na ovo jednostavno pitanje.

Smatramo da gospođa Smilja Krneta, ukoliko je želela da sačuva  svoju reputaciju „moralne savesti“ može to da uradi tako što će podneti Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Za takav poduhvat sigurno,  kao penzioner,  ima dovoljno vremena. A možda i nema jer radi još neke poslove i zauzima radna mesta „mladih nezaposlenih ljudi koji nemaju svoju organizaciju koja bi se brinula o njihovim interesima“?

A znate naše ljude, još će neko pomisliti da je ovo krajnje licemeran stav …

INFO USPRS

...

Ministarki

...