Čačak: Školski odbor čuva fotelju

Medicinska-skola-Cacak_620x0

Koliko se u prosveti poštuje preporuka o odlasku nastavnika u starosnu penziju. Unija sindikata prijavila tri direktora u Čačku, ali inspektori nemoćni TRI direktora čačanskih škola prošle godine su stekla uslov za odlazak u starosnu penziju (65 godina života), ali u mirovinu – neće. Uprkos protivljenju mlađih kolega, to im dozvoljava odredba Zakona o radu po kojoj se ugovor produžava ukoliko se s tim složi poslodavac, a u ovakvim slučajevima to su Školski odbori. U odbore ulazi po tri predstavnika lokalne samouprave, zaposlenih u školi i tri predstavnika roditelja, pa direktorima nije teško da dobiju većinu glasova i ostanu na funkciji.

Kad je reč o ostalim školskim upravama, starosna granica se manje-više poštuje. Unija sindikata prosvetnih radnika Školskoj upravi u Čačku je prijavila „nepravilnosti“, pre svega u srednjoj Medicinskoj školi. To nam je potvrdio i v. d. rukovodioca ove uprave Vladan Seizović, ali su inspektorima, kako saznajemo, ruke vezane. Prema podacima Školske uprave, direktori koji su stekli uslov za starosnu penziju su: Milorad Blagojević (Medicinska škola), Srećko Albić (Mašinsko-saobraćajna škola) i Dragan Parezanović (OŠ „Vuk Karadžić“).

- Prilikom izmena i dopuna Zakona o radu, nažalost, omogućeno je da onaj ko navrši 65 godina, ostane u radnom odnosu. U ovakvim slučajevima Školski odbor je organ upravljanja i on je dao saglasnost pomenutim direktorima da mogu da produže mandat – kaže Seizović. – U Medicinskoj školi je direktor Blagojević i svom kolegi, profesoru fizičkog vaspitanja, produžio radni vek.

ODLAZE PRE KRAJA ŠKOLSKE GODINEZORICA Kitanović, predsednik Odbora Samostalnog sindikata prosvetara kaže da se do pre dve godine tolerisao ostanak dok se ne završi započeta školska godina, ali to više nije praksa. – Direktorski kadar najčešće pokušava da „probije“ rokove i obično za te potrebe koristi Školski odbor, ali jedino ministar može da „produži“ radni vek ukoliko postoji realna potreba.

Zakon ne ograničava rok poslodavcu na koliko može da produžava mandat. Profesori u ovim školama, koji su želeli da ostanu anonimni, kažu da ih ne bi čudilo da sadašnji direktori dočekaju i osmu deceniju u fotelji, jer direktorima nije problem da nađu način i dobiju podršku. Nažalost, ni od jednog od trojice direktora nismo mogli da dobijemo komentar. Blagojević je, kako nam je rečeno bio zauzet odeljenskim većima.

Prosvetni radnici i direktori srednjih škola u Novom Sadu poštuju starosnu granicu odlaska u penziju. Iako su ponegde đaci i roditelji pokušali da peticijom zadrže određenog predavača još u učionici, tome se nije udovoljilo i propisi su kako ističe Jovan Vukčević, načelnik Školske uprave za Južnobački i Sremski okrug, poštovani.

- Nijedna prijava nije nam stigla za direktore, da su na funkciji ostali i posle navršenih 65 godina života i prekoračili zakonski prag – ističe Vukčević. – Za nekoliko profesora je bilo prijava, ali su, ipak, penzionisani.

U Niškoj školskoj upravi navode da izuzetak može biti samo privremen, zbog određenog profila nastavnika.

- Poznat mi je samo jedan slučaj profesora geodezije u Srednjoj građevinskoj školi koji je ostao da radi i posle navršenih 65 godina. U prečniku od 200 kilometara nismo imali profesora geodezije koji bi mogao da ga zameni. Međutim, i on je otišao u penziju, a rad je regulisan ugovorima na određeno vreme – kaže načelnik Školske uprave Dragan Gejo.

 

PENZIONISALI DESETAK DIREKTORA

U NIŠKOJ Školskoj upravi, koja pokriva teritoriju tri okruga nema problema oko odlaska u penziju prosvetara koji su ispunili godine starosti. Načelnik Školske uprave Dragan Gejo kaže da je poslednjih mesec dana penzionisano desetak direktora srednjih škola. On precizira da škole moraju da prijave sve koji napune 65 godina. Ukoliko to ne učine, rizikuju da ne dobiju novac po finansijskom planu.

Izvor: Novosti

Jedan komentar na Čačak: Školski odbor čuva fotelju

  1. Lj kaže:

    U zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik R. S.“ br. 68/15). Članom 20. stav 1. Kazuje, citiramo: „Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju“ . U stavu 3. istog člana Zakona zapisano je, citiramo: „Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.“ A stavom 4. i 5. eksplicitno je zapisano: „Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
    Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.“
    Ustavni sud je doneo Rešenje br. IUz 244/15 (http://www.ustavni.sud.rs/page/ view/156-102193/saopstenje-za-javnos) kojim se izvršenje pojedinaih akata ili radnji na osnovu odredbe člana 20 pomenutog zakona, tj samo dela kojim se žene stavljaju u neravnopravni odnos da pre navršene 65 godine života moraju u penziju!!! Odnosno, „Analizirajući osporene odredbe u kontekstu zakona kojima se, sa jedne strane, uređuje radnopravni status zaposlenih u javnom sektoru i, sa druge strane, zakona kojim se uređuje sticanje prava na starosnu penziju, Ustavni sud je utvrdio da se odredbama člana 20. osporenog zakona uređuje institut prestanka radnog odnosa po sili zakona, kao jedan od načina smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, da je osnov prestanka radnog odnosa u ovom slučaju ispunjenje uslova za starosnu penziju i da po ovom osnovu radni odnos može da prestane samo ženama, a ne i muškarcima zaposlenim u javnom sektoru. Zato je Sud ocenio da je propisivanje zakonskog osnova za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, koje se odnosi samo na žene i kojim se, indirektno, jedno zakonsko pravo (pravo na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima u pogledu navršenih godina života) pretvara u osnov prestanka radnog odnosa, sporno sa stanovišta Ustavom garantovane zabrane diskriminacije po osnovu pola, a posredno i sa stanovišta Ustavom zajemčene dostupnosti svih radnih mesta svima pod jednakim uslovima.“

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>