Mesečne arhive: septembar 2016

PREDSEDNICIMA SINDIKATA USPRS

Ministar prosvete je danas potpisao i uputio preko školskih uprava svim školama Stručno uputstvo o praćenju angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja. Od naročite važnosti za uspešno rešavanje tehnoloških viškova je da svi članovi sindikata budu upoznati sa svojim pravima i obavezama u postupku preuzimanja.

Stoga vas molimo da stručno uputstvo odštampate i omogućite uvid svim zainteresovanim članovima. Naročito naglašavamo i skrećemo pažnju na odredbu koja propisuje da je zaposleni koji je tehnološki višak ili radnik sa nepunim radnim vremenom, dužan da se u roku od 2 radna dana od objavljivanja liste tehnoloških viškova i slobodnih radnih mesta, pismenim putem obrati školama u koje želi da bude preuzet. Stoga vam u prilogu dostavljamo i zahtev za preuzimanje, koje najhitnije morate podeliti članovima koji žele preuzimanje u drugim školama.

Molimo vas da članove uputite da odštampani zahtev u 2 primerka predaju u škole u koje žele i mogu biti preuzeti, a direktori tih škola imaju rok od 4 dana da izvrše izbor između više eventualnih kandidata. Od naročite važnosti je da se ne kasni sa rokovima, i da o svemu postoji pismeni dokaz, da bismo mogli pravovremeno da reagujemo i da Ministarstvu ukažemo na izbegavanje preuzimanja i druge nezakonitosti.

Sve eventualne probleme i nejasnoće dostavljati predstavnicima USPRS u radnim podgrupama pri školskim upravama.

U nadi da ćemo ove godine uspešnije i sa manje teškoća rešiti deo problema oko tehnoloških viškova, srdačno vas pozdravljamo.

U Beogradu, 6. septembra 2016. godine

Resor za finansije, analitiku i članstvo USPRS

...

Stručno uputstvo

...

5 do 12

...

Roditeljska ocena osveta nastavnicima

Iicijativa novog ministra prosvete Mladena Šarčevića da roditelji učenika imaju značajniju ulogu u životu škole, uključujući i ocenjivanje rada nastavnika i direktora, izazvala je žestoku reakciju javnosti, pre svega prosvetnih radnika. Ovaj stav, kao i druge ideje koje je izneo u jučerašnjem intervjuu „Politici” preneli su i drugi mediji, a citiran je i komentarisan i na društvenim mrežama. Bio je i tema razgovora zaposlenih u obrazovanju, okupljenih na jučerašnjem protestu u Beogradu, na Trgu Nikole Pašića. Reagovao je i predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta prof. dr Aleksandar Lipkovski, kojeg je razljutio stav ministra da je NPS „lobi telo”.

...