Profesor čast vratio – posao ne može!

cast-vratio_620x0

PROFESOR srpskog jezika i književnosti Vladimir Milojević dokazao je na sudu da nije udario učenicu, zbog čega je pre tri godine ostao bez posla, a kasnije i bez licence za rad u prosveti. Prvostepeni spor okončan je u njegovu korist, vratio je čast, ali ne i radno mesto i licencu bez koje do kraja života ne može nigde u Srbiji da se zaposli ni u kojoj obrazovnoj instituciji, ni kao domar, ni kao ložač, a kamoli kao nastavnik!Sa posla je isteran iz OŠ „Branislav Nušić“, a nedavno je, zbog gubitka licence i sudske potvrde te odluke, iako pre okončanja spora u kojem je tužio školu, ostao i bez posla u 14. gimnaziji u Beogradu, protiv čega su se masovnim protestima pobunili njegovi učenici.

- Najvažnije mi je da sam dokazao da nisam udario dete, što mi je stavljano na teret – kaže Milojević za „Novosti“. – Čekam da li će se druga strana žaliti i da ova presuda postane pravosnažna, a posle toga ne znam kako će moj slučaj biti rešen. Na rešenje o oduzimanju licence nemam pravo žalbe, bez licence ne mogu da radim ni u jednoj školi u Srbiji. Ministar Šarčević pokazao je dobru volju da pomogne da se pravno reši ova situacija, ali potrebno je da se izmeni zakon. I dalje sam bez posla, ali nadam se da neće proći mnogo vremena do mog povratka u učionicu, među đake. Zahvalan sam svojim učenicima, jer bez njih i njihovog zalaganja za moj problem niko ne bi ni čuo.

Milojevićev, ali i slučaj još nekoliko njegovih kolega koji su trajno ostali bez prava na rad u prosveti, iako su dokazali da su žrtve kleveta, otvara pitanje nakaradnosti propisa ili odluka onih koji zakone treba da primene.

NIŠ: ŠTRAJK GLAĐU -OSTAVIO sam ministru vremena da se pozabavi mojim slučajem. Ako do 10. februara ne bude pronađeno rešenje, započeću štrajk glađu ispred Ministarstva prosvete. Pridužiće mi se još dvoje kolega koji su u sličnoj situaciji – kaže Živadin Disić.

U slučaju dvojice Nišlija koji su ostali bez licence – nastavnika matematike u OŠ „Sveti Sava“ Živadina Disića i nastavnika matematike u OŠ „Ćele-kula“ Ljubiše Dinića, najbolje se vidi da i ministarstvo ima dvostruke aršine. Pozivajući se na isti zakon, ministar Mladen Šarčević je poništio odluku svog prethodnika o oduzimanju licence za rad Ljubiši Diniću, obrazlažući da je sudski postupak po Dinićevoj žalbi još u toku i da je oduzimanje licence pre pravosnažne presude uskraćivanje ustavom zagarantovanog prava na rad. U gotovo identičnoj situaciji našao se i Živadin Disić, čiji sudski spor protiv škole takođe traje, ali ministar je odbio zahtev da se poništi njegovo rešenje o oduzimanju licence.

- Ministar je nejednako postupao, iako su slučajevi identični. Naime, i njemu i meni, licenca je oduzeta pre završetka radnog spora, što je nezakonito, međutim, kolegi Ljubiši je, iz potpuno opravdanih razloga, licenca vraćena, a meni nije – kaže Disić za „Novosti“.

Disić kaže da su njegovi problemi počeli „kada je odlučio da prijavi kriminalne radnje u školi“. Sa posla je udaljen jer je navodno udario kolegu, iako on tvrdi da je u prekršajnom postupku dokazao da nije kriv, te da je kolega nasrnuo na njega. „Greh“ Ljubiše Dinića bio je to što je vikao na direktorku.

I Disić i Milojević ukazuju na još jedan problem – zbog odlučnosti pojedinih direktora škola da se razračunaju sa neistomišljenicima trpe svi poreski obveznici, na čiji račun idu ogromne kazne zbog izgubljenih sudskih sporova.

Izvor: Novosti

Jedan komentar na Profesor čast vratio – posao ne može!

 1. LJ kaže:

  Član 128 (Oduzimanje licence) ZOSOV

  Licenca se oduzima nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku:
  1) koji je pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo: nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, primanja ili davanja mita, protiv polne slobode, pravnog saobraćaja i čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju;
  2) kome je prestao radni odnos zbog povrede zabrane iz čl. 44-46. ovog zakona;
  3) kome je jedanput suspendovana licenca u skladu sa članom 127. ovog zakona, a stekli su se uslovi za novu suspenziju.
  Licenca se smatra oduzetom narednog dana od dana prestanka radnog odnosa nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika.
  Lice kome je oduzeta licenca nema pravo na njeno ponovno izdavanje niti na rad u ustanovi.
  Oduzeta licenca vraća se Ministarstvu preko ustanove.
  Ustanova ima obavezu da odmah dostavi Ministarstvu konačno rešenje o otkazu ugovora o radu kao dokaz o osnovu za oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku.
  Rešenje ministra o oduzimanju licence konačno je u upravnom postupku..

  U RESENJIMA KOJA SU DOBILI POMENUTE KOLEGE STOJI IZRICE SE DISCIPLINSKA MERA PRESTANAK RADNOG ODNOSA a to nije konacno resenje o otkazu UGOVORA O RADU.
  Za sve je kriva Prosvetna inspekcija koja ne razlikuje ove pojmove (Disciplinska mera i konacno resenje koje daje SUD PRESUDOM ako se radnik zali sudu na disciplinsku meru) i Ministarstvu daju ne-tacne informacije. Zaista je Ministr u pravu kada iskazuje da je Prosvetna inspekcija najslabija karika u radu Ministarstava.

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*