Licence će moći da budu oduzete tek kada se okonča sudski spor!

dnevnik

LICENCU za rad u prosveti izgubilo je do sada 46 nastavnika. Ukupno 13 je Ministarstvo prosvete, po raznim osnovama, suspendovalo. Prosvetni radnici, međutim, tvrde da su diskriminisani, jer Ministarstvo licence oduzima pre okončanja sudskog spora, pa i kada na sudu dokažu da nisu udarili kolegu, učenika ili načinili neki drugi težak prekršaj, zakon ne ostavlja mogućnost da nastavnici vrate oduzetu licencu.

Prema rečima Mirjane Popović, pomoćnika ministra prosvete za pravne poslove, licenca se oduzima kada školski odbor potvrdi odluku direktora škole o otkazu zbog teže povrede radne obaveze. U praksi, međutim, događa se čak i kada dokaže na sudu da nije kriv, takav nastavnik više ne može da radi u bilo kojoj školi, čak ni kao domar ili portir. Na posao može da se vrati samo ako upravni sud poništi rešenje Ministarsva prosvete o oduzimanju licence.

Kako bi ova nepravda bila ispravljena, u novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja, o kojem će uskoro da počne javna rasprava, licenca će se nastavnicima oduzimati tek posle okončanja sudskog spora.

- Ministarstvo samo postupa prema važećem zakonu o osnovama sistema obrazovanja, a novi zakon doneće drugačije rešenje – objašnjava Mirjana Popović za „Novosti“.
O slučaju Vladimira Milojevića, profesora srpskog jezika i književnosti, koji je ostao bez licence, a posle dokazao nevinost, prvostepenom sudskom odlukom, kaže da će se odlučivati tek kada bude imao i pravosnažnu sudsku presudu. Mada, objašnjava da njemu licenca ne može da bude vraćena, jer je Apelacioni sud potvrdio odluku Ministarstva prosvete o njenom oduzimanju.

ZA PRESUDE 215 MILIONANA troškove sudskih sporova koje su škole izgubile, Ministarstvo prosvete iz budžeta mora da potroši 215,5 miliona dinara. Zbog toga je Šarčević uputio pismo sekretarima škola, koji su pravnici, da će biti pokrenuti krivični postupci protiv odgovornih u školama koji ulaze u sudske postupke za koje unapred znaju da će biti izgubljeni.

Zbog oduzimanja licence pre okončanja sudskog spora Živadin Disić, nastavnik iz Niša, najavio je štrajk glađu ispred Ministarstva, tvrdeći da je diskriminisan u odnosu na kolegu Ljubišu Dinića, kome je Ministarstvo prosvete suspendovalo oduzimanje licence do okončanja sudskog spora sa školom. O ovome su „Novosti“ već pisale, a u razgovoru za naš list Dinić je objasnio da se žalio zbog otkaza, kao i da su i on i kolega s kojim je došao u sukob osuđeni za verbalni napad, a da pritom on više nema posao, a kolega radi, bez posledica. Mirjana Popović tvrdi, međutim, da je Disiću licenca oduzeta jer je fizički napao drugog nastavnika, zbog čega je vođen i disciplinski i prekršajni postupak, u kojima je oglašen krivim.

- Situacija Ljubiše Dinića i Živadina Disića nije ni činjenično, ni pravno identična. Ministarstvo ne može vratiti licencu Živadinu Disiću bez odluke Upravnog suda i pranosnažnosti parnične presude – kaže naša sagovornica. – U slučaju Ljubiše Dinića, rešenje o oduzimanju licence doneto je zbog povrede zabrane iz člana 45. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali radnje koje su mu stavljene na teret u disciplinskom postupku (vređanje i vikanje na direktora) se ne mogu podvesti pod odredbe člana 45. Zakona. Upravo iz tih razloga, a to su isti razlozi iz kojih bi sud mogao poništiti rešenje Ministarstvo je donelo rešenje o vraćanju licence. Pomenuti član 45 odnosi se na zlostavljanje i zanemarivanje učenika, a Diniću se na teret zapravo stavlja da je vikao na direktorku škole.

Izvor: Novosti

Jedan komentar na Licence će moći da budu oduzete tek kada se okonča sudski spor!

  1. Diske kaže:

    Po važećem ZOSOV-u, licenca se oduzima tek posle okončanja radnog spora, odnosno kada sud donese pravosnažnu sudsku presudu da je konačno rešenje školskog odbora o izricanju disciplinske mere zakonito. Tada se donosi KONAČNO REŠENjE O OTKAZU UGOVORA O RADU, koje je, prema članu 128, stav 5. ZOSOV-a, jedini pravni osnov za oduzimanje licence. Kolegi Diniću je baš po tom osnovu vraćena licenca. Radi se o nejednakom postupanju u identičnoj situaciji.

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*