Za dualne profile 7,5 odsto mesta

skola03foto_stefana_savic

U srednjim školama za upis redovnih učenika planirano je 76.131 mesta, što je 5,4 odsto više od broja đaka koji ove godine završavaju osmi razred, dok je za vanredne đake predviđeno 3.263 mesta.
Kako za „Danas“ kažu u Ministarstvu prosvete, 20 obrazovnih profila koncipirano je za dualni model učenja, koje će moći da pohađa 3.041 učenika. Čak 10 od tih profila ponudiće „Vazduhoplovna akademija“ iz Beograda. Sem toga, postoje i 42 profila sa elementima dualnog obrazovanja sa 2.620 planiranih mesta za upis.

Novina ovogodišnjeg upisa u srednje škole je i što će se u odeljenjima za učenike nadarene za informatiku, u 13 gimnazija širom Srbije učiti po jedinstvenom programu.

„Ako se kao kriterijum uzme broj prvih želja, prošle godine su najpopularniji profili bili medicinska sestra – tehničar, ekonomski tehničar, tehničar drumskog saobraćaja i elektrotehničar računara“, kažu u Ministarstvu.

Osmaci će u svojim osnovnim školama polagati završni ispit iz maternjeg jezika 14. juna, 15. juna će rešavati zadatke iz matematike, a 16. kombinovani test sa pitanjima iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Testiranje sva tri dana počinje u 9 sati i traje do 11.

Osnovne škole objaviće privremene rezultate završnog ispita 18. juna, a konačne 23. juna. Đaci će liste želja predavati 24. i 25. juna, raspored po srednjim školama biće objavljen 3. jula, a primljeni učenici će se upisivati 4. i 5. jula. Istog dana kad bude objavljen raspored po obrazovnim profilima, u svakoj osnovnoj školi biće istaknut spisak preostalih slobodnih mesta, za koje mogu da konkurišu neraspoređeni đaci. Oni će listu želja predavati 4. jula, a konačni raspored kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija, u drugom upisnom krugu biće poznat 7. jula, kada će se đaci i upisivati. Ako učenik i posle toga ostane neupisan, on će moći da se prijavi u septembru u školama u kojima bude slobodnih mesta.

Što se tiče uslova upisa, na maloj maturi kandidat može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanom. Po osnovu uspeha iz osnovne škole, odnosno proseka u šestom, sedmom i osmom razredu može se osvojiti maksimalno 70 poena. Bodovi po osnovu uspeha se izračunavaju tako što se prosek na kraju šestog razreda, zaokružen na dve decimale, pomnoži brojem četiri, a na kraju sedmog i osmog razreda sa pet.

Ove godine ponovo se boduju rezultati sa takmičenja učenika osmog razreda, ali samo iz predmeta koji se polažu na maloj maturi. Prvo mesto na međunarodnom takmičenju donosi 12 poena, drugo 10, a treće osam. Za prvu nagradu sa republičkog takmičenja učenik dobija šest bodova, za drugu četiri, a za treću dva. Za upis u filološke gimnazije vrednuju se i takmičenja iz stranih jezika, ali po drugačijem sistemu. Isto važi i za druge specijalizovane srednje škole, za koje se polaže prijemi ispit.

Posle utvrđivanja jedinstvene rang-liste, kandidat ima pravo da u listi želja navede najviše 20 obrazovnih profila koje bi hteo da upiše. Opredeljenje kandidata sadrži: šifru učenika, naziv škole, mesto škole, šifru i naziv obrazovnog profila, tipa ili smera gimnazije, u skladu sa podacima objavljenim u konkursu. Na osnovu toga i ukupnog broja poena koji su osvojili, đaci se kompjuterski raspoređuju po srednjim školama. Kad veći broj kandidata od broja predviđenog za upis ima isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju nosioci diplome „Vuk Karadžić“, potom đaci koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima, a onda oni koji su bili uspešniji na završnom ispitu.

Upisni kalendar
- Polaganje završnog ispita 14, 15. i 16. juna;

- Objavljivanje preliminarnih rezultata 18. juna;

- Podnošenje žalbi komisiji osnovne škole 19. juna, od 8 do 16 sati;

- Podnošenje žalbi okružnoj upisnoj komisiji 20. juna od 8 do 16 sati;

- Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita 23. juna;

- Predaja liste želja 24. i 25. juna od 8 do 15 sati;

- Raspodela po srednjim školama i obrazovnim profilima 3. jula;

- Prvi upisni krug 4. i 5. jula od 8 do 15 sati;

- Drugi upisni krug 7. jula;

Dokumenta za upis
- Prijava za upis;

- Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

- Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci);

- Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova, ako su oni propisani za obrazovni profil za koji se konkuriše.

Izvor: Danas

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*