Im’o bi ja štogod kasti…dok ne zaboravim

zjov

Dana 11.10.2017. godine, održani su još jedni u nizu pregovora kojima sam prisustvovao. Ovaj put pored predstavnika MPNTR -a , sa nama su bili i predstavnici MDULS – a sa ministrom Brankom Ružićem na čelu. Ministar Ružić je sam zaključio da je 70% predloga za izmenu Zakona o zaposlenim u javnim službama prihvaćeno. Očigledno da je onih 30% ono što su predlagali prosvetni sindikati.

Ministri su podsećeni na Sporazum iz 2015.godine koji su potpisali njihovi prethodnici, a koji ne poštuje Vlada RS.

Predstavnici tri reprezentativna prosvetna sindikata osim jednog (odnosno dva iz iste centrale) su istakli da ovaj Zakon treba da se povuče i objašnjavali šta to nije dobro rešeno, pre svega za prosvetne radnike. Primedbe su date na konkretne članove i predložena rešenja.

Istine radi, ministar prosvete je podržao naše zahteve u vezi sa rešavanjem problema koji se javlja sa putnim troškovima kod zaposlenih koji postaju tehnološki viškovi.

Na sva ostala pitanja smo dobili odgovor da mi to nismo shvatili i da to nije tako kao što mi mislimo. Ja bih to i poverovao da i drugi nisu rekli ono što i ja mislim.

U jednom trenutku smo čuli i da će se Zakon o zaposlenim u javnom sektoru primenjivati u prosveti samo u slučaju kada to nije regulisano ZOSOV – om. Svesna laž ili neznanje ne želim da komentarišem. (Ima nešto što se u pravu zove derogacija ili prećutni prestanak važenja. Moguće je da pravne norme prećutno izgube svoje važenje u sledećim situacijama: pravilo „potonji zakon ukida raniji“ (lex posterior derogat legi priori) kada na snagu stupi jedna norma čija je sadržina suprotna nekoj već postojećoj normi, ali normi iste pravne snage koja nije izričito ukinuta.

Pravilo da „posebna norma ukida opštu“ (lex specialis derogat legi generali) znači da norma koja je izuzetak od opšteg pravila „ukida“ važenje opšteg pravila kada je u pitanju dotični izuzetak. Reč „ukida“ ovde ima uži smisao nego kada se kaže da“kasniji zakon ukida raniji“.Po ovom principu potpuno prestaje, ukida se važenje ranije norme, dok po drugom principu potrebna norma ne ukida važenje opšte. Opšta norma važi i dalje, osim za slučaj, za izuzetak, koji se reguliše posebnom normom.)

I na kraju priče o predstavnicima MDULSb – a treba istaći da se nijedan sindikat osim jednog (odnosno dva iz iste centrale) nije složio sa predloženim zakonom.

Pre i posle ovog sastanka razgovarali se i sa ministrom Šarčevićem. Pre jer je ministar Ružić kasnio na sastanak, a posle jer su predstavnici MDULS – a otišli.

Na početku je izraženo nezadovoljstvo zbog predloga Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju koji su otišli na usvajanje u Skupštinu Republike Srbije bez konsultacija sa reprezentativnim sindikatima. Ministar je obećao da će primedbe koje mu dostavimo „pokušati da progura“ da uđu u pomenute zakone. Razgovaralo se i o drugim stvarima kao što su planovi MPNTR i sl.

Da se osvrnem i na izjavu ministra Šarčevića da su se sindikati „odrekli ZOSOV-a i bežali od njega ko đavo od krsta“.

Unija je učestvovala na izradi zakona i dala svoj doprinos da taj zakon bude dobar. Smatrali smo i tada i sada da pojedini članovi nisu dobri i zadržali pravo da damo amandmane. na te članove. Izjave ministra i njegova tumačenja pojedinih članova, kao i događaji u prethodnom periodu nam pokazuju da smo imali pravo. I još nešto na razgovorima pre usvajanja Zakona, a posle javne rasprave, sazanali smo za dva nova člana kojima se smanjuje plata tehnološkim viškovima i kojim prestaje radni odnos 31.12.2017.god. tehnološkim viškovima. Zaista mi nije poznato koji je sindikat ovo podržao.

I na kraju potpuno se slažem da sastanke treba snimati i voditi zapisnik. Ako MPNTR nema potrebnu tehniku, donećemo je mi iz sindikata.

U Beogradu, 13. oktobra 2017.

ruk. Resora za normativno pravne poslove USPRS

Zvonimir Jović

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*