http://www.usprv.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/dopis-6-11.pnghttp://www.usprv.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/dopis-6-11.png

Ministre, a Vi kako ste?

Jedan komentar na Ministre, a Vi kako ste?

 1. Anonimni kaže:

  Pitanje za pravnu službu sindikata
  Novi ZOSOV od 7.10.2017.u članu 132.reguliše status Sekretara. na način da pravne poslove u ustanovi obavlja sekretar.Ne spominju se bilo kakvi kriterijumi za određivanje broja izvršilaca na ovim poslovima.
  Pravilnik o kriterijumima i standardsima ѕa finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja-broj 75/2015 i 110-00-00298/2016-04.od 23.08.2016-u članu 12.stav 1.propisuju kriterijume za sekretara tako da škola sa 15 i manje odeljenja ima 0,5izvršilaca na poslovima sekretara.
  Očigledno je da je Pravilnik u suprotnosti sa Zakonom i da se navedeni kriterijum za određivanje norme sekretaru više ne moćže primenjivati.U skladu sa navedenim ,da li Direktor škole može Sekretaru,koji sada ima 50% odrediti normu 100%,bez pribavljanja bilo kakve saglasnosti nadležne Školske uprave,jer u prelaznim i završnim odredbama novog ZOSOV-a,u članu 199,stoji da -podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona,primenjuju se ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom,do donošenja novih podzakonskih akata na osnovu ovog zakona.-
  ili prostije rečeno na osnovu kojih kriterijuma se određuje norma sekretaru škole u ovakvoj situaciji,odnosno od 07.oktobra 2017 pa do donošenja novih podzakonskih akata.
  S poštovanjem.

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>