Digitalizacija nastavnog sadržaja

skupstina-srbija

Primenom Zakona o udžbenicima, koji je većinom glasova usvojen u Skupštini Srbije biće omogućen proces digitalizacije nastavnog sadržaja i donošenje strategije korišćenja digitalnih udžbenika, kao celine, ili kao delova.
Ovo rešenje značiće jeftinije, pravednije, dostupnije obrazovanje za sve učenike, zanimljivije i funkcionalnije ,a to će dovesti i do unapređenja učeničkih kompetencija.

Novina zakona je je da se ukidaju liste ocenjivača udžbenika, da je jasno precizirano ko može da bude predlagač kako bi se izbegao sukob interesa i sam proces bio što transparentniji. Ostala je obaveznost korišćenja odabranih udžbenika za ciklus od četiri godine, ali je u izuzetnim slučajevima na predlog škole, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva, ostavljena mogućnost da u opravdanim slučajevima dođe do promene izabranih udžbenika, podvukao je Šarčević.

Ministar prosvete Mladen Šarčević, tokom predstavljanja Zakona o udžbenicima naveo je da je predviđeno i formiranje Centra za niskotiražne udžbenike, čime će biti rešen problem koji se odnosi na udžbenike za posebne grupe, na udžbenike na jezicima nacionalnih manjina, kao i na udžbenike za srednje stručne škole koji imaju male tiraže.

Poslanici parlamenta Srbije usvojili su većinom glasova i predlog Zakona o prosvetnoj inspekciji kojim se na poseban način objedinjuju u jedan zakon sve odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor, po nivoima obrazovanja. Tokom rasprave ministar Šarčević je objasnio da je ovaj zakonski predlog propisao poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, odnosno pokrajini i donošenje rešenja ministra kojim se utvrđuje broj prosvetnih inspektora u opštinama i gradovima. Usvojen je i predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije (NOKS) koji omogućava lakšu mobilnost radne snage i primenu koncepta celoživotnog učenja i definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Nacionalni okvir kvalifikacija biće u potpunosti usklađen sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Većinom glasova usvojen je i Zakon o e upravi, čiji je cilj da se javne usluge u što većoj meri pružaju i koriste putem interneta i primenom informacionih tehnologija i da se građanima olakša komunikacija sa administracijom. Zakon će omogućiti smanjenje dužine trajanja postupka,a biće ušteđena papirologija , vreme i ljudski resursi. Digitalizacijom biće modernizovan način administracije i podignut nivo zemlje sa najbolje realizovanim servisima elektronske uprave. Usvojen je i Predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.

Izvor: Danas

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>