Образовање по мери бизниса

preduz-obrazovanje-1

Од фебруара ове године у склопу Привредне коморе србије функционише и Пословна академија. Од запослених у скоро свим гранама привреде очекују се перманентно усавршавање и целоживотно учење

ЕРА доживотних послова је завршена. У Америци тренутно особа промени посао у просеку десет до 15 пута у току свог радног века. У Европи се посао мења у просеку на пет година. Запослени зато данас морају непрекидно да се усаврашавају и образују. У оквиру Привредне коморе Србије од фебруара ове године функционише Пословна академија. Од септембра се спремају нови, још атрактивнији, програми.

Реч је о комерцијалним програмима намењеним запосленима и онима који траже запослење. Трају од неколико месеци до две године и доступни су и у регионалним центрима ПКС широм Србије. Који се профили образују, зависи пре свега од захтева тржишта.

- Трендови, како у свету, тако и код нас, довели су до тога да се од запослених у скоро свим гранама привреде очекују перманентно усавршавање и целоживотно учење – објашњава Мирјана Ковачевић, директор Пословне академије ПКС. – Привредна комора Србије је препознала ову потребу привреде и стога се континуирана савремена пословна едукација њених чланова сматра активношћу од стратешке важности, коју у портфолију активности имају готово све организационе јединице ПКС. Као искључиву и једину активност је има Центар за едукацију. Овај Центар ПКС је основала још 2002. године, са задатком да привредницима омогоћи и пружи детаљније и специјализованије обраде тема на углавном једнодневним радионицама и тренинзима.

СМАЊУЈУ ЈАЗ

ИСТРАЖИВАЊЕ потреба привреде у Србији је показало да је у развоју понуде и програма едукације потребно ићи даље. У одређеним областима пословања, постоји јаз између знања које су кадрови стекли формалним образовањем и захтева које пред њих поставља конкретно радно место. У складу са најбољим праксама у Европи и свету, Привредна комора Србије је одлучила да одговори на ову растућу потребу за континуираним образовним програмима ради стицања квалификација и стручног оспособљавања, развоја вештина и унапређења знања и зато је основала Пословну академију.

ИЗАЗОВ ДЕЦЕНИЈЕ С ОБЗИРОМ на то да трошкови зарада углавном чине више од 50% трошка просечног предузећа, најважнији менаџмент изазов деценије је руковођење људима. Већи профит по правилу остварује предузеће са образованијим, организованијим, проактивнијим запосленима. То посебно важи за предузећа која имају циљ да се добрим сервисом издвоје од конкуренције.

- Кроз програме Пословне академије, Привредна комора Србије ће додатно допринети унапређењу дијалога и бржем усклађивању између образовања и привреде, повећању компетентности запослених и самим тим и повећању конкурентности фирми и српске привреде уопште – каже Мирјана Ковачевић. – Пословна академија ПКС има за свој циљ да понуди комерцијалне едукативне програме на захтев тржишта у трајању од неколико месеци до две године, а од којих ће многи полазницима обезбедити квалификацију. Према наведеним трендовима по питању усавршавања радне снаге, као и према захтевима привреде, у своју понуду ћемо укључити лиценцирано стручно образовање за одређена производна и услужна занимања. Реч је о секторима као што су грађевинска индустрија, прехрамбена индустрија, текстилна, ауто-индустрија, металска и електроиндустрија.

Извор: Новости

Коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>