Digitalni udžbenici polako ali sigurno ulaze u škole

udzbenik

NOVI SAD: Jedan deo učenika prvog i petog razreda u Srbiji od septembra prošle godine, osim iz klasičnih, štampanih, papirnih udžbenika, uči i iz digitalnih, koji se u škole uvode kroz pilot projekat Ministarstva prosvete „Digitalna učionica“.Planirano je da se nastava u digitalnom obliku održava u 2.000 učionica širom zemlje. Drže je učitelji i nastavnici koji su prijavili na javni poziv Ministarstva, a prethodno su prošli obuku. Učitelji i nastavnici koji učestvuju u projektu dobili su računare, projektore, obezbeđen im je neophodni pristup intrenetu, otkupljeni su i elektronski sadržaji, na prvom mestu udžbenici, koji se koriste u nastavi uporedo sa štampanim, klasičnim udžbenicima.

Roditelji kupuju samo štampane udžbenike, dok su digitalni za decu besplatni.

Tokom pripreme projekta, stručnjaci Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) pregledali su i ocenili da li digitalni udžbenik odgovara sadržaju već odobrenog štampanog. Radi lakšeg snalaženja napravljen je i katalog u kome je navedeno 40 digitalnih udžbenika za prvi razred i 66 za peti razred.

Gotovo sve izdavačke kuće udžbenika ponudile su i svoje digitalne verzije, svesne da je ova vrsta izdavaštva i za njih definitivno izvesno dominatna u bliskoj budućnosti. Među njima je i Izdavačka kuća „Eduka“, koja je za školsku 2018/2019. godinu pripremila 13 digitalnih uybenika za prvi i peti razred, raspoređenih na dve platforme: „Sava“ i „Moodle“, a tu su i dodatna sredstva u elektronskom obliku, koja su na raspolaganju na „Edukinom“ portalu.

Digitalni udžbenici na platformi „Sava“ (Matematika 1, Čitanka 1, Svet oko nas 1, Engleski 1, Istorija 5, Engleski 5 i Tehnika i tehnologija 5) sadržajno i programski usklađeni su s Novim planom nastave i učenja; a pregledao ih je ZUOV. Odlikuju se pregledno struktuiranim sadržajem prilagodljivim svim veličinama ekrana (desktop i laptop računari, tableti, telefoni), visokim nivoom interaktivnosti (sadrže interaktivne naloge i zadatke u lekcijama i testove za proveru, s povratnom informacijom o tačnosti), privlačnom grafikom i multimedijalnim sadržajima (brojne animacije, audio-vizuelne sadržaje, galerije slika, filmovi, kvizovi).
Sistem beleži svaki napredak

Mislilo se i na praćenje rada učenika, tako da sve što učenik radi, na času i kod kuće, sistem beleži u njegovom individualnom odeljku u bazi. Veoma su pogodni i za samostalni rad učenika, jer ga stavljaju u aktivnu poziciju, i na času i kod kuće.

Takođe, digitalni udžbenici donose i mnoge pogodnosti kada je reč o ocenjivanju/ bodovanju urađenog.

„Edukini“ digitalni uybenici na platformi Moodle (Moodle kursevi) nastali su u saradnji sa stručnjacima iz Moodle mreže Srbije. Kursevi Informatika 5, Istorija 5, Čitanka 5, Gramatika 5, Engleski 5 i Biologija 5 pokrivaju celo gradivo predmeta, a dinamično digitalno okruženje omogućuje nastavniku da kurs menja u skladu sa svojim profesionalnim potrebama i prema interesovanjima učenika.

Ovi digitalni udžbenici imaju mogućnost dodavanja i menjanja sadržaja u smislu podvlačenja, obeležavanja, brisanja, dopisivanja tekstova i beleški.

Izvor: Dnevnik

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*