Delegacija USPRV na radnom sastanku u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje

3-vojvodina

Iako je naša sindikalna organizacija ispunjavala uslove za reprezentativnost na nivou AP Vojvodine od samog osnivanja, formalno- pravno je dobijeno rešenje tek 28. 12. 2018 godine.  Sa željom da razgovaramo na teme i probleme  iz  pokrajinskog obrazovnog domena, obratili smo se predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.  Ubrzo je usledio odgovor, odnosno poziv na sastanak, održan 26. 2. 2019. u prostorijama Sekretarijata.

Sastanku su sa strane Sekretarijata prisustvovali: Biljana Kašerić,  pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, Danica Lučić, načelnik odeljenja za oblast obrazovanja i pravne poslove  u oblasti obrazovanja, kao i načelnik pokrajinske prosvetne inspekcije Dragan Grahovac. Delegaciju USPRV su pored predsednika Zvonimira Jovića činili članovi predsedništva: Konstantin Gušić, Joca Kopčić i Petar Petrić, kao i saradnik sindikata Stevan Jurić.

Prva tema razgovora ticala se Kalendara obrazovno-vaspitnog rada. Stav koji smo izneli je da se zalažemo za jedinstven kalendar  rada  u Republici Srbiji, odnosno  minimalno odstupanje u odnosu na kalendar rada u centralnoj Srbiji, naravno uvažavajući sve specifičnosti višenacionalnih sredina kao i  verskih zajednica na teritoriji AP Vojvodine.  Predstavnici  Sekretarijata su se složili sa delom naših razloga za ovakav predlog ali i ukazali na komplikovanu proceduru izmene ustaljenog kalendara.  Takođe je predloženo da, ako želimo, zvanično pokrenemo ovo pitanje, što će i biti naš sledeći korak.

Najveći deo vremena je posvećen problemu za koji smo i smatrali da je najveći: Izbor direktora škola odnosno predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine. Naveden je broj od 80 škola u kojima proces izbora direktora traje unedogled, i koje imaju vršioce dužnosti direktora, kao  i na vrlo neprijatne situacije po školama kao posledice takvog stanja . Ukazano je na pojedine slučajeve gde se mesecima čekalo da pokrajinske vlasti urade svoj deo posla u procesu izbora direktora, odnosno daju  saglasnost ili daju obrazložen negativan odgovor. Apostrofirane su neke vrlo grube izjave od strane pokrajinskog sekretara po ovom pitanju. Predstavnici Sekretarijata se slažu da problem postoji, i misle da bi probleme rešilo  donošenje Stručnog uputstva Ministarstva prosvete o proceduri izbora direktora. Što se tiče rokova o davanju ili odbijanju saglasnosti rečeno je da počev od novembra 2018. godine  taj rok nije bio duži od 15 dana ni u jednom slučaju. Predstavnici Sekretarijata su takođe ukazali na probleme sa  kašnjenjem pojedinih škola sa raspisivanjem konkursa za izbor direktora, što njima otežava posao, i  može dovesti do toga da nema lica u školi sa pravom potpisa kao i do blokade isplate ličnih dohodaka.

Po pitanju rada pokrajinske inspekcije osnovna primedba je bila nereagovanje po prijavama   odnosno nedostatak  povratne informacija o postupanju inspekcije.  Navedeni su i konkretni slučajevi od strane sindikata gde strana koja se obraćala inspekciji nema odgovore na pitanja: Da li je po predmetu postupano?  Da li je inspekcija naložilo određene mere? Da li je predmet prosleđen lokalnom prosvetnom inspektoru i ako jeste- ima li izveštaja o njegovom postupanju? Odgovorima da problem nastaje na nivou opštinske prosvetne inspekcije, kao sindikalni predstavnici- nismo bili zadovoljni. Dogovoreno je  saradnja po ovom pitanju u smislu veće transparentnosti  koraka u postupanju na osnovu  prijava.

Vođen je i razgovor o mreži škola, kako srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine, tako i osnovnih škola. Za mrežu osnovnih škola  predloge  daju lokalne samouprave ali ih usvaja pokrajinska Vlada. Pomoćnica sekretara Biljana Kašerić je iznela stav da je Sekretarijat na stanovištu da se održi svaka škola, čak i one sa minimalnim brojem učenika. Data je informacija da je po pitanju mreže srednjih škola planirano jedino spajanje srednjih škola u Apatinu, kao i u  Novom Kneževcu, gde su škole zaista sa malim brojem učenika.

Postavljeno je i pitanje načina nadoknade časova za dane kada škole nisu radile zbog epidemije gripa.  Dato je objašnjenje od predstavnika Sekretarijata da su škole u obavezi da dostave predlog nadoknade usvojen od strane školskog odbora, uz prethodnu saglasnost nastavničkog veća i saveta roditelja. Naglašeno je da će svaki predlog koji ne remeti postojeći kalendar rada, niti ostale pedagoške norme, biti usvojen. Sindikalni predstavnici su izneli stav da bi optimalan način nadoknade časova bio -sažimanje gradiva.

Dogovoreni su modeli nastavka saradnje  i redovnih kontakata.

Predsednik USPRV Zvonimir Jović se zahvalio domaćinima sastanka na izdvojenom vremenu, uz nadu da će se saradnja nastaviti u pravcu rešavanja problema.

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*