U Senti jedna osnovna škola podeljena u četiri

zgrada-gradske-kuce-senta

Odbornici Skupštine opštine Senta usvojili su odluke o mreži osnovnih škola i predškolskih ustanova na području opštine Senta.

Najznačajnija novina je da će umesto jedinstvene Osnovne škole “Stevan Sremac” sa dosadašnjih sedam izdvojenih odeljenja, ubuduće postojati četiri samos-talne osnovne škole, kao i Osnovna muzička škola “Stevan Mokranjac”.

Prema usvojenoj mreži postojaće osnovne škole “Stevan Sremac” (Ulica Maksima Gorkog 1), “Petefi Šandor” (Arpadova 83), “Turzo Lajoš” (Železnička 44) u Senti i “Tekermenj Ištvan” u Tornjošu. U okviru škole “Petefi šandor” u Senti funk-cionisaće sa osmogodiš-njom nastavom izdvojeno odeljenje “Čokonai Vitez Mihalj” u Gornjem Bregu, dok će se u okviru Osnovne škole “Tekermenj Ištvan” iz Tornjoša u izdvojenim odeljenjima u Keviju i Bogarašu nastava odvijati u kombinovanim odeljenjima od prvog do četvrtog razreda.

Osnovno obrazovanje i vaspi-tanje učenika sa smetnjama u razvoju od prvog do osmog raz-reda predviđeno je u školama “Turzo Lajoš” u Senti, “Tekermenj Ištvan” u Tornjošu i izdvojenom odeljenju “Čokonai Vitez Mihalj” u Gornjem Bregu. Osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih izvodiće se u Osnovnoj školi “Petefi Šandor” u Senti.

Predlog je obrazložio član Opštinskog veća zadužen za obrazovanje Atila Perpauer, na-vodeći da je na osnovu izrađene studije glavni cilj za novu mrežu škola bio da se prilikom razdvajanja dosadašnje jedne škole u četiri, sačuvaju objekti, broj odeljenja i prosvetnih radnika. Odluka je usvojena glasovima 15 odbornika, osmoro je bilo protiv i četvoro uzdržanih.

Zamenik šefa odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara Atila Juhas je rekao da se razdvajanjem manje škole mogu osnažiti i pružiti veću sigurnost jer obrazovni model u Srbiji, zakon i pravilnik bolje štite manje organizacione jedinice. Zbog toga će prema njegovim rečima, seoske škole i škole u gradu dospeti u bolju poziciju ukoliko bude reči o racionalizaciji, jer će sa manjim brojem učenika biti sačuvan isti broj nastavnog osoblja, isti broj objekata i isti broj odeljenja.

U okviru senćanske Osnovne muzičke škole “Stevan Mokranjac” muzičko obrazovanje od prvog do šestog razreda obavljaće se u matičnoj školi i četiri izdvojena odeljenja u Senti, Čoki, Gornjem Bregu i Tornjošu.

Usvojena je i mreža javnih predškolskih ustanova u opštini Senta, kojom je precizirano da se predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje u jednoj javnoj ustanovi Dečijem vrtiću “Snežana”. U okviru Dečijeg vrtića “Snežana” organizuje se devet izdvojenih odeljenja, od kojih u Senti “Bambi” (Kej dr Zorana Đinđića 25), “Perjanica” (Maksima Gorkog 40), “Krasuljak” (Jožefa Atile 46/a), “Bela rada” (Ohridska 41) i “Maslačak” (Kostolanji Dežea bb), u Gornjem Bregu “Senica”, u Bogarašu “Zapećak”), u Keviju “Divlji cvet” i u Tornjošu “Leptir”.

Saglasnost na novu mrežu javnih osnovnih škola i pred-školskih ustanova na teritoriji opštine Senta pre donošenja odluke dao je i Nacionalni savet Mađara.

Izvor: Dnevnik

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*