Dosledno za prosvetu!

valentina

Povod današnjeg obraćanja zaposlenima u prosveti, čelnicima Ministarstva koji upravljaju radom ovog resora i široj javnosti u našoj zemlji je potreba da se podsetimo aktivnosti koje je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije planirala, ali ih je vanredna situacija, nastala zbog pandemije korona virusa, prekinula. Samo na trenutak!

Na osnovu člana 3, stava 2, Zakona o štrajku i člana 45. Statuta Unije SPRS, na sednici Glavnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije održanog 29.11.2019. godine, doneta je odluka da svi zaposleni – članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, stupe u štrajk u utorak 17. marta 2020. godine. Tog dana, u školama članicama Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije trebalo je da časovi budu skraćeni na 30 minuta, te da istog dana bude održan i   protest „Dosledno za prosvetu“ ispred resornog Ministarstva i Vlade Republike Srbije na kome bi se pred okupljenima na ulici ispred Ministarstva i Vlade obratili predsednica, potpredsednik, članovi predsedništva Unije kao i članovi sindikata prosvetnih radnika tražeći hitne pregovore sa predstavnicima Vlade RS.

Zašto opet pregovori? Zašto opet štrajk? Zašto opet protest? Zašto bi opet prosvetari svoja prava tražili na ulici?

Najavljenog dana zaposleni u prosveti želeli su da obeleže 5 godina od potpisivanja Sporazuma o mirnom rešavanju spornih pitanja.  I da se podsetimo, potpisivanjem Sporazuma prekinut je tada veliki i višemesečni štrajk zaposlenih u prosveti. Štrajk je započet 17.11.2014. godine i bio je reakcija na uvođenje mera štednje u prosveti i drugim delovima javnog sektora. S obzirom da u prosveti od 2008. godine nije bilo nikakvih povećanja plata, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije nije se složila sa preduzetim merama Vlade, te je stupila u štrajk.

Nakon više meseci štrajk je okončan potpisivanjem Sporazuma. Tadašnji ministar prosvete Srđan Verbić i potpredsednica Vlade Kori Udovički su sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, potpisali ovaj dokument i obavezali se da će ispuniti zahteve koje su tada prosvetari imali.

Između ostalog, obavezali su se da će:

- Vlada i reprezentativni sindikati potpisnici ovog Sporazuma potpisati Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, u skladu sa dogovorom koji je dana 26.1.2015. postignut između predstavnika reprezentativnih sindikata i resornog ministarstva u prisustvu miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (član 1.),

- Zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika isplatiti Svetosavsku nagradu, pomoć u visini plate zaposlenog (član 2.),

- Vlada blagovremeno utvrditi predlog posebnog zakona kojim će se urediti plate u javnom sektoru, a koji bi se primeljivao od 1. januara 2016. godine čime bi se znatno poboljšao materijalni položaj zaposlenih u prosveti, te da će u izradi nacrta tog predloga biti uključeni i predstavnici reprezentativnih sindikata potpisnici sporazuma (član 3.),

- Vlada nastojati da u budžetu poveća izdvajanje za obrazovanje u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (član 4.) i dr.

Pomenuti zahtevi, kao i nekolicina drugih zahteva koje su zaposleni u prosveti tada imali boreći se za poboljšanje svog materijalnog i društvenog položaja, na žalost, u maloj meri su ispunjeni. Osim Unije SPRS, samog Sporazuma odrekli su se svi ostali sindikati potpisnici istog, nemajući snage da se bore za dosledno ispunjavanje potpisanog. Od aprila 2016. godine, Unija SPRS vodi sudski spor protiv države Srbije, zbog neispunjavanja obaveza iz ovog dokumenta.

Ono što je u trenutku pre proglašenja vanredne situacije u zemlji Uniji SPRS bilo najvažnije bila je potreba i zahtev da se što hitnije pregovara o povećanju koeficijenata zaposlenih u prosveti, a po obećanjima Vlade oni bi bili primenjivani od 1. januara 2021. Unija SPRS je insistirala da se do tada koriguju postojeći koeficijenti kako bi se plate u prosveti u dovoljnoj meri pravedno izjednačile sa platama u ostalim javnim sektorima. Vlada je, međutim, kasnila sa izradom predloga više od četiri godine. I još uvek kasni! Više od dve godine predstavnici sindikata nisu pozivani da o tome razgovaraju. I još uvek nisu pozvani!

To su odgovori na prethodno postavljena pitanja i povodi da opet, čim se završi vanredna situacija u zemlji i regionu, prosvetari protestuju, štrajkuju i ponovo budu na ulici ukoliko njihovi zahtevi ne budu bili ispunjeni. Prethodno istaknutim zahtevima, svakako treba dodati i zahteve koji su se tokom ovih dana epidemiološke situacije pojavili kao preka potreba, a tiču se zdravstvene zaštite svih učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu.

Mi, prosvetari, nikada nećemo odustati od onoga što nam je svojim potpisima prethodna vlada garantovala! Nikada nećemo odustati da tražimo svoja zakonska prava i na ulici! Nikada nećemo odustati da branimo ugled, čast i dostojanstvo svoje profesije, svoj obraz kao savesni i odgovorni ljudi i građani ove zemlje! NIKADA!

Ukoliko se Ministarstvo i Vlada Republike Srbije ponovo ogluši o naše zahteve, tražićemo pravdu za prosvetu tamo gde je ima. Dosledno za prosvetu!

U Zrenjaninu, 9. maj  2020.

U ime svih zaposlenih u prosveti,

Valentina Nađ, portparol Sindikata prosvetnih radnika Banata

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>