Архива категорије: Некатегоризовано

ОДЛУКА ГО УСПРС

На основу члана 2. став 3,члана 3. став 1. и члана 4, а у складу са чланом 9. Закона о штрајку (Сл.лист СРЈ бр.29/96), члана 38. став. 1. алинеја 4. Статута Уније синдиката просветних радника Србије , Главни одбор УСПРС на седници одржаној дана 10. маја 2013. године донео је

О Д Л У К У
о организовању и ступању у штрајк

1. Дана 22.5.2013. године чланице УСПРС-а ступиће у једносатни штрајк упозорења. Школе неће радити првог часа у првој смени и првог часа у другој смени;

2. Дана 30.5.2013. године чланице УСПРС-а ступиће у једносатни штрајк упозорења. Школе неће радити првог часа у првој смени и првог часа у другој смени;
3. Дана 4.6.2013. године чланице УСПРС-а ступиће у једнодневни штрајк упозорења и тада школе неће радити, а запослени ће се окупити испред својих школских управа;

Штрајк се организује ради испуњења следећих штрајкачких захтева:

1. ограничење броја ученика на највише 25 у одељењу;

2. одлагање примене система финансирања по ученику до 2020. године.

3. увођење обавезног средњег образовања

Штрајк ће се одвијати у школама/предшколским установама, чланицама УСПРС прекидом рада и окупљањем запослених у друштвеним просторијама/зборници школе.

Сагласно члану 4. Закона о штрајку, интересе запослених ће заступати и у њихово име водити штрајк Штрајкачки одбор у саставу:

- Драган Матијевић, председник УСПРС
- Милан Јевтић, потпредседник УСПРС
- Славица Ђорђевић, члан Председништва УСПРС
- Јасна Јанковић, члан Председништва УСПРС
- Добривоје Марјановић, члан Председништва УСПРС
- Владимир Аџић, члан Председништва УСПРС

На основу члана 6. Закона о штрајку, Главни одбор УСПРС позива министра просвете да са Штрајкачким одбором, отпочне преговоре за споразумно решавање испостављених штрајкачких захтева те да прихвати предлоге синдиката и тиме избегне велике проблеме који би могли настати у септембру, пред почетак нове школске године.

Одлука се доставља Министру просвете, науке и технолошког развоја Жарку Обрадовићу, председницима општинских организација и председницима основних организација.

НАПОМЕНА:

О овој Одлуци се чланство не изјашњава већ је само спроводи, јер се ради о штрајку упозорења на републичком нивоу.

У Београду, 13. мај 2013.

Председник Уније СПРС Драган Матијевић
...

САОПШТЕЊЕ УСПРС

Члановима ГО УСПРС
Председницима општинских организација
Председницима основних организација

На основу Одлуке Главног одбора Уније СПРС, донете на седници од 10. маја 2013. године на Борском језеру, УСПРС издаје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

1. Дана 22.5.2013. године чланице УСПРС-а ступиће у једносатни штрајк упозорења. Школе неће радити првог часа у првој смени и првог часа у другој смени;

2. Дана 3О.5.2013. године чланице УСПРС-а ступиће у једносатни штрајк упозорења. Школе неће радити првог часа у првој смени и првог часа у другој смени;
3. Дана 4.6.2013. године чланице УСПРС-а ступиће у једнодневни штрајк упозорења и тада школе неће радити, а запослени ће се окупити испред својих школских управа;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У школској 2013-2014. години уписују се око 1.500 ученика мање у први разред основних школа и близу 7.000 мање у први разред средњих школа. То ће довести до великог броја запослених који ће остати без часова или дела норме часова.

1. УСПРС и други репрезентативни синдикати предложили су Министарству просвете, науке и технолошког развоја да се овај проблем реши уградњом одговарајућих одредби у законе из области образовања (који су у скупштинској процедури). Пре свега то је ограничење броја ученика на највише 25 по одељењу и обавезно средње образовање, што је у складу са Стратегијом развоја образовног система;

2. Захтевамо и одлагање примене система финансирања по ученику који ће такође довести до новог вишка запослених, јер није уређена мрежа школа. Министарство није прихватило ни један од ових захтева синдиката.

Због свега наведеног, принуђени смо да на овај начин упозоримо на последице неприхватања предлога синдиката.

Позивамо министра просвете да прихвати предлоге синдиката и тиме избегне велике проблеме који ће настати у септембру, пред почетак нове школске године и спречи горе наведене активности.

НАПОМЕНА:

Сви председници општинских и основних организација дужни су да најкасније до петка, 17. маја 2013. године одрже састанке и упознају чланство са овим мерама УСПРС.

У Београду, 13. мај 2013.

Председник Уније СПРС Драган Матијевић
...