Ипак су потребни рачуни за превоз?

upitnik1-600x363

Поводом писања медија о томе да послодавци више неће морати од запослених да траже рачуне за гориво или за карте у јавном превозу, обратили смо се Министарству финансија, из ког су нам потврдили да ће послодавци морати да плате додатни порез ако исплате запосленима накнаду а немају одговарајућу документацију.

Како кажу, претходно дато мишљење министарства је погрешно протумачено, док се у суштини ништа није променило.

„Одредбом члана 18. став 1. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана прописано је да се не плаћа порез на зараде на примања запосленог од послодавца по основу накнаде документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – до висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.988 динара месечно“, навели су из Министарства финансија.

„Сходно томе, наведено пореско ослобођење до висине прописаног неопорезивог износа може се применити у случају када се такве исплате документују одговарајућом веродостојном рачуноводственом исправом (нпр. рачун за куповину месечне претплатне карте, дневне карте или карте за једну вожњу у јавном превозу, рачун за гориво у случају коришћења сопственог возила и сл.). По основу накнаде трошкова који нису документовани одговарајућом веродостојном рачуноводственом исправом, обрачунава се и плаћа порез на зараду по стопи од 10 одсто.

„У случају да се накнада за долазак и одлазак са рада не документује веродостојном рачуноводственом исправом, исплате запосленима на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада сматрају се недокументованим трошковима у смислу члана 7а тачка 1) Закона о порезу на добит правних лица. Међутим, према члану 9. став 2. Закона о порезу на добит правних лица, примања запосленог која се, у смислу закона којим је уређено опорезивање дохотка грађана, сматрају зарадом, укључујући и примања на која се до износа прописаног тим законом не плаћа порез на зараде, признају се као расход у пореском билансу у пореском периоду у коме су исплаћена, односно реализована. С тим у вези, уколико запослени не достави послодавцу рачуне за плаћање превоза за долазак и одлазак са рада, а послодавац предметну накнаду исплати запосленом и на исту обрачуна и плати порез на зараде по стопи од 10 одсто (сагласно закону који уређује опорезивање дохотка грађана), исплаћена накнада признаје се као расход у пореском билансу обвезника, у складу са чланом 9. став 2. Закона о порезу на добит правних лица“, наведено је у одговору министарства.

Извор: Б92

Коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

*

code

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*