Контакт

Назив: Унија синдиката просветних радника Војводине

Адреса 21000 Нови Сад, Трг републике 20, локал 15/I

радно време: понедељак – петак од 8 до 12

тел/факс: 021/63-333-30

тел.: 065/944-25-57

тел.: 065/944-20-30

e-mail: usprv@usprv.org.rs; unija.spr.vojvodine@gmail.com

Tекући рачун: 310-208543-40 НЛБ банка Нови Сад,

Mатични број: 08939535

ПИБ: 107726540

 

 

Све примедбе или питања у вези сајта можете послати на : admin@usprv.org.rs