Šta 15.000 prosvetnih radnika misli o ostvarivanju obrazovno vaspitnog procesa putem učenja na daljinu

anketa

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u sklopu svojih redovnih aktivnosti sprovodi anketu o ostvarivanju obrazovno vaspitnog procesa putem učenja na daljinu.

Cilj ankete jeste dobijanje mišljenja i sagledavanje novih pravaca razvoja i organizacije obuka zaposlenih u obrazovnim institucijama (i drugih sistemskih aktivnosti Zavoda), u skladu sa stvarnim potrebama prakse.

Anketa je započeta početkom maja 2020. godine i u njoj je do sada učestvovalo 14.715 nastavnika, stručnih saradnika i direktora osnovnih i srednjih škola. Anketiranje će se nastaviti i u avgustu 2020. godine i očekuje se da će broj ispitanika na kraju procesa biti oko 25.000 prosvetnih radnika, što čini izuzetno veliki uzorak u odnosu na ukupni broj zaposlenih u obrazovnim institucijama.

Anketa je usaglašena sa istraživanjem koje je sproveo School Education Gateway (Evropska onlajn platforma za obrazovanje koju podržava Evropska Komisija), tako da će se moći uporediti dobijeni rezultati u našoj zemlji sa rezultatima iz 27 evropskih država. Uzorak evropske ankete je bio 4.859 ispitanika.

Iako će potpuna analiza ove ankete javnosti biti dostupna u septembru 2020. godine, uzimajući u obzir da je trenutno anketu popunilo 14.715 ispitanika, predstavljamo vam kraći prikaz trenutno dobijenih rezultata (potpuna analiza će dati uporedni prikaz rezultata naše i evropske ankete, segmentaciju rezultata na osnovu tipa škole, kao i niz drugih faktora za poređenje).

Kraći prikaz trenutnih rezultata ankete (14.715 ispitanika)

  1. Koja tvrdnja najbolje opisuje iskustva većine nastavnika Vaše škole sa realizacijom obrazovno vaspitnog procesa putem učenja na daljinu?

2. Šta Vas je prijatno iznenadilo kada je reč o obrazovno vaspitnom procesu koji se ostvaruje učenjem na daljinu? (ispitanici su mogli da izaberu do 3 odgovora)

3. Po Vašem mišljenju, sa kojim su se glavnim problemima suočili nastavnici prilikom prelaska na ostvarivanje obrazovno vaspitnog procesa učenjem na daljinu? (ispitanici su mogli da izaberu do 5 odgovora)

4. Po Vašem mišljenju, šta je najviše pomoglo nastavnicima prilikom sprovođenja obrazovno vaspitnog procesa putem učenja na daljinu? (ispitanici su mogli da izaberu do 3 odgovora)

5. Po Vašem mišljenju, kada se završi vanredno stanje i kada se škole ponovo otvore, hoće li učenje na daljinu ostati sastavni deo školske prakse?

6. Koje promene bi trebalo uvesti u školsku praksu tokom naredne školske godine?

7. Kako biste u budućnosti bili spremni za realizaciju nastavnog procesa učenjem na daljinu, potrebno je (ispitanici su mogli da izaberu do 2 odgovora):

8. Prilikom realizacije obrazovno vaspitnog procesa učenjem na daljinu, putem kog alata ste najčešće vršili komunikaciju sa učenicima?

9. Prilikom realizacije obrazovno vaspitnog procesa putem učenja na daljinu, koju platformu/sistem za upravljanje učenjem ste najviše koristili?

10. Prilikom realizacije obrazovno vaspitnog procesa putem učenja na daljinu, koje alate za izradu obrazovnih sadržaja ste najviše koristili? (ispitanici su mogli da izaberu do 5 odgovora)

11. Prilikom realizacije obrazovno vaspitnog procesa učenjem na daljinu koliko često ste koristili digitalne udžbenike i platforme izdavačkih kuća?

UZORAK: 14.715 ispitanika – od toga: 41,4% nastavnika predmetne nastave u OŠ; 30,9% nastavnika razredne nastave; 10,6% nastavnika opšteobrazovnih predmeta u SŠ; 10,5% nastavnika stručnih predmeta; 1,8% direktora škole; 1,8% nastavnika predmetne nastave i u OŠ i SŠ; 0,9% stručnih saradnika pedagoga; 0,7% stručnih saradnika psihologa; 1,4% drugih (stručnih saradnika bibliotekara, kombinacije gde zaposleni rade kao nastavnici i stručni saradnici, nastavnici opšteobrazovnih i stručnih predmeta i sl, pomoćnici direktora…).

Izvor: ZUOV

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*