Mesečne arhive: mart 2013

Osnovci i srednjoškolci „lošeg zdravlja“

Beograd – Osnovci i srednjoškolci u Srbiji napravili su više od 47 miliona opravdanih izostanaka tokom prošle školske godine. Najnoviji rezultati inspekcijskog pregleda škola pokazuju da je svaki učenik u proseku opravdano izostao sa nastave 57 časova. U osnovnim školama đaci su u proseku bili opravdano odsutni sa 41 časa, dok je u srednjim školama situacija mnogo alarmantnija – gruba računica pokazuje da je svaki, ali baš svaki srednjoškolac bio „bolestan“ više od dve sedmice.

...

Konferencija o stručnom usavršavanju nastavnika engleskog

Beograd – Većina nastavnika engleskoj jezika u Srbiji jednom u tri ili četiri meseca pohađa seminare stručnog usavršavanja i tvrde da redovno primenjuju novostečena znanja u svakodnevnoj nastavi.

...

Akreditovane sve visoke škole

Srbija nema previše visokih škola, a trend u EU je porast broja studenata strukovnih studija, kaže profesorka dr Ružica Stanković

Interesovanje studenata za visoke škole i dalje veliko (Foto Z. Anastasijević)

Nekadašnje više škole, sada visoke škole strukovnih studija, nisu promenile samo naziv: one se jesu reformisale, mnogo su uradile na kvalitetu nastave, obnovljen je nastavni kadar, izgrađeni su novi, a renovirani stari objekti, imamo novu opremu i knjige. Naše diplome su priznate u Evropi i sada čekamo primenu Strategije razvoja obrazovanja po kojoj ćemo moći da školujemo i strukovne mastere kako je to i u drugim zemljama.

...

PRAKTIČNA NASTAVA: U radionicama iz prošlog veka

Na skupu u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, čulo se i da plan i program stručnih predmeta nije usklađen s praksom, nedostaju sredstva za zaštitu na radu, za poštovanje ekološke i protivpožarne zaštitite…Tamo gde ova nastava postoji, nedostaju materijali i energija
Tamo gde ova nastava postoji, nedostaju materijali i energija

- U poslednjih 15 godina nedeljni fond časova u stručnim školama smanjen je sa 48 na 32 i to na uštrb praktične nastave, tako da je danas u nekim školama u trogodišnjim i četvorogodišnjim smerovima  ni nema – rekao je na okruglom stolu o praktičnoj nastavi Rade Vidaković iz Saveza udruženja tehničke kulture Vojvodine. – Tamo gde ova nastava postoji, nedostaju sredstva za materijale i energiju, alati i pribori su zastareli, nebezbedni za učenike, nastavnici prakse su nedovoljno pedagoški osposobljeni, a veliki problem je i činjenica da u razorenoj privredi nema uslova za prihvat učenika, pa oni iz ovakvih školskih radionica i ne izlaze.

...

SPOLjAŠNjE VREDNOVANjE – ŠKOLE NA PROVERI

BOLjI KVALITET NASTAVE

Savetnici ocenjuju rad škola, proveravaju dokumentaciju, prisustvuju nastavi i razgovaraju sa đacima, nastavnicima i roditeljima

Vrednovanje kvaliteta rada, takozvana eksterna evaluacija – do sada najozbiljnija provera, koja neće zaobići nijednu školu u Srbiji – u toku je i u školama koje su u nadležnosti Školske uprave za Banat u Zrenjaninu. Prosvetni savetnici zaduženi su da provere školsku dokumentaciju, prisustvuju nastavi, intervjuišu đake, zaposlene, roditelje i daju objektivan sud o uslovima boravka i rada, stručnosti predavača, uspehu učenika u školama, a cilj je unapređivanje kvaliteta nastave u osnovnom i srednjem školstvu.

...

INKLUZIJA ILI KONFUZIJA PODRŠKA ILI SKUP EKSPERIMENT

U svojoj Platformi, USPRS je navela da za uvođenje inkluzije u našim školama nema uslova, ni prostornih ni kadrovskih, ni odgovarajućih tehničkih, a o potrebnoj opremi da i ne govorimo. Obuka nastavnika kroz nekoliko kratkih seminara za rad sa decom sa posebnim potrebama je neprimerena, jer se u radu sa ovakvom decom zahtevaju visoko obrazovani i specijalno obučeni kadrovi. Pomenuta platforma je samo u jednoj tački pomenula problem primene inkluzije u našim školama i ovom prilikom ćemo pokušati da pružimo šire objašnjenje. Od samog početka se postavlja opravdano pitanje, ne predstavlja li obrazovanje dece sa posebnim potrebama paravan za trošenje para od milionskih zajmova, donacija i sredstava nacionalnog kofinansiranja?

...

Iz srednje škole izbačeno 246 đaka

Prvi put prosvetna vlast saopštila podatke o izostancima učenika, broju ponavljača, funkcionisanju organa upravljanja…

...

Haos U školama: Jedna Dvojka Briše I 10 „kečeva“!

Loše napisan pravilnik o ocenjivanju osnovaca doveo je nastavnike u situaciju da i onim učenicima koji tokom godine dobiju samo jednu dvojku, a ostale ocene u dnevniku su im jedinice, zaključuju prelazne ocene.

Sve veća nezainteresovanost za školu

Čak i kad se nastavnici usude da pored silnih kečeva i usamljene dvojke zaključe jedinicu, odeljensko veće ili prosvetni inspektor uglavnom tu ocenu promene u prelaznu. Pravilnik Ministarstva prosvete je počeo da se primenjuje od kraja 2011, a nezadovoljstvo nemoćnih prosvetara kulminiralo je na republičkom seminaru za nastavnike matematike održanom 12. januara ove godine, kada je više od 500 njih zatražilo da se pravilnik promeni.

...

Đaci u proseku preskoče 64 časa

Od 831.483 učenika u Srbiji, u prošloj školskoj godini, 29.174 palo je na popravni, čak 11.897 ih je taj ispit polagalo ponovo, po zahtevu za zaštitu prava, a 10.105 đaka je ponavljalo razred – rečeno je juče, na konferenciji za novinare, u Vladi Srbije, na kojoj je Ministarstvo prosvete predstavilo podatke iz izveštaja o inspekcijskom nadzoru, u kojem je 200 prosvetnih inspektora „pročešljalo“ osnovne i srednje škole u Republici.
...

Šta su pokazali rezultati inspekcijskog pregleda škola u Srbiji? Svaki učenik imao po 63 izostanka

Beograd – Učenici u osnovnim i srednjim školama napravili su tokom prošle školske godine u proseku po 57,5 opravdanih izostanaka i 6,4 neopravdana. To znači da su đaci u Srbiji u proseku izostajali po 63 časa, pokazuju rezultati inspekcijskog pregleda škola u Srbiji, koje je juče predstavio ministar prosvete i nauke Žarko Obradović. On je rekao da su podaci prikupljeni u 15 školskih uprava u Srbiji, sem Raniluga i Kosovske Mitrovice i da je to prvi put da se predstavljaju javnosti.
...