Mesečne arhive: jul 2013

Penzija za 5.000 prosvetara

Beograd — Nekoliko hiljada zaposlenih u osnovnim i srednjim školama moglo bi do jeseni da bude penzionisano, piše Danas.

Naime, na snagu je stupila nova odredba u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po kojoj se u penziju odlazi sa 40 godina radnog staža ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

To znači da penzija čeka sve nastavnike, vaspitače i stručne saradnike (pedagoge i psihologe) koji pomenuti uslov budu ispunili do 31. avgusta, kada se formalno i završava tekuća školska godina.

Ova obaveza važiće i za direktore škola, potvrđeno je Danasu u Ministarstvu prosvete.

...

Jure posao umesto znanja

Mnoge profesije su devalvirane, pa i deca i njihovi roditelji razmišljaju samo o tome kako što pre da dođu do kore hleba. Biraju se škole sa kojima deca imaju kakvu-takvu perspektivu da se zaposle ili odu u inostranstvo

Karikatura Tošo Borković

POLUPRAZNE gimnazije, medicinske škole koje nemaju ni dovoljno stolica za sve upisane vukovce, roditelji koji su davali i stotine evra da kupe „provaljene“ maturske testove, samo su neki od signala poremećenih vrednosti i u prosveti i u celom društvu.

...

Dokle više: Država osniva još jednu agenciju

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojenim krajem juna, osniva se još jedna agencija u Srbiji i između ostalog baviće se obrazovanjem odraslih, međutim sindikati, civilni sektor, deo stručne i šire javnosti zabrinuti su što se u vreme ekonomske krize, umesto smanjenja, predviđa još jedno državno telo.

U Srbiji postoji oko 130 saveta, direkcija, uprava koje iz budžeta godišnje potroše više od 800 miliona evra. Skupština Srbije je u septembru prošle godine ukinula neke agencije – Agenciju za energetsku efikasnost, Fond za zašttu životne sredine, Agenciju za hemikalije, Nacionalnu turističku razvojnu korporaciju, Upravu za igre na sreću, Devizni inspektorat a njihove nadležnosti uglavnom su preuzela resorna ministarstva.
„Radi praćenja ostvarivanja opštih principa i ciljeva, strateških pravaca razvoja i unapređenja celokupnog sistema obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija osniva Agenciju za obrazovanje i vaspitanje. Agencija obavlja poslove koji se odnose na odobravanje drugoj organizaciji sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti u okviru neformalnog obrazovanja odraslih, kao i priznavanja prethodnog učenja, u skladu sa međunarodnim instrumentima i standardima za istraživanje, praćenje i evaluaciju u obrazovanju odraslih, priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja i druge poslove prema aktu o osnivanju”, navodi se u zakonu.

...

Neformalno obrazovanje odraslih

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojenim krajem juna, osniva se još jedna agencija u Srbiji i između ostalog baviće se obrazovanjem odraslih, međutim sindikati,

civilni sektor, deo stručne i šire javnosti zabrinuti su što se u vreme ekonomske krize, umesto smanjenja, predviđa još jedno državno telo.

...

Učenici osvojili pet medalja na olimpijadi iz fizike

Svih pet predstavnika Srbije na 44. međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kopenhagenu osvojili su medalje – jednu srebrnu i četiri bronzane, a reč je o učenicima Matematičke gimnazije iz Beograda.

Naš tim otputovao je u nedelju 7. jula na olimpijadu sa koje se vraća sa pet odličja

...

Nije svaka petica za Vukovu diplomu

„Vukovci” čine 10 odsto generacije osmaka. – Standardi daleko niži nego pre 15 i više godina, tvrde profesori

Diploma „Vuk Karadžić”, privilegovano priznanje za odlikaše, koja je poslednjih godina gotovo potpuno izgubila svrhu i nekadašnji ugled, ovih dana je postala i te kako vredan „papir” koji je značio upis u srednju školu broj jedan sa spiska želja nekadašnjih osnovaca.

...

Rasporedi pucaju od časova

Kako je Zakon o osnovnom obrazovanju „rasteretio“ učenike

Beograd – U osnovnim školama od iduće školske godine neće biti smanjen nedeljni fond časova, a postojeći nastavni plan važiće i ubuduće. Tu potvrdu Danas je dobio iz Ministarstva prosvete, nakon brojnih nagađanja da je u novom Zakonu o osnovnom obrazovanju predviđeno rasterećenje učenika.

 

Iako nova zakonska rešenja sindikati i direktori škola različito tumače, u jednom su složni – novi, kao i stari zakon u suprotnosti je sa važećim nastavnim planom za osnovnu školu. Redakcija Danasa više puta je o ovom pitanju tražila objašnjenje od Ministarstva prosvete, koje nam je dostavilo samo kratak odgovor da „fond časova predviđen Pravilnikom o nastavnom planu i programu nije u raskoraku sa opterećenjem učenika koje propisuje Zakon o osnovnom obrazovanju“.

...

„Po prosveti i nauci smo već u EU“, reče Žare i ostade živ

Beograd — Ministar prosvete Žarko Obradović kaže da će se tokom pregovora sa EU otvarati i pitanja obrazovanja i nauke i da Srbija razgovore apsolutno spremno dočekuje.

„Možda više nego i u jednoj drugoj oblasti u prosveti i nauci mi smo već godinama deo evropskih projekata i po onome što smo postigli u toj oblasti mi smo već članica EU, samo što nema ko to i formalno da potvrdi“, rekao je Obradović.

...

Škole tvrde da će upisati sve „vukovce”

U školama širom Srbije danas je upis đaka koji su posle prvog kruga ostali neraspoređeni. Prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, takvih đaka je oko 1.100 u čitavoj Srbiji, koji će uglavnom popunjavati prazne klupe u mašinskim, tehničkim, građevinskim, poljoprivrednim školama…

Gimnazije i medicinske škole koje su bile prebukirane „vukovcima” i odlikašima podnele su zahteve za dodatna odeljenja, a u Ministarstvu prosvete objašnjavaju da će o njima odlučivati nakon avgustovskog upisa.

...

Ispit za državnu službu zamenio struku

Nacionalni prosvetni savet ukazuje na negativne posledice novih zakonskih rešenja
Ispit za državnu službu zamenio struku

Beograd – Iako je zakon propisao da svi koji žele da rade u školi moraju da imaju obrazovanje iz metodičkih, psiholoških i pedagoških disciplina stečeno na visokoškolskim ustanovama tokom studija ili nakon diplomiranja, u nedavno usvojenim izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja akademsko obrazovanje je praktično zamenjeno ispitom za licencu. Ovakvo rešenje izazvalo je oštre reakcije pojedinih članova Nacionalnog prosvetnog saveta, koji su na poslednjoj sednici ukazali da je nedopustivo da se obrazovanje za struku zameni ispitom za državnu službu.

Da iznenađenje bude veće, sporni član zakona nije bio naveden u predlogu o kome je NPS raspravljao, već ga je Ministarstvo prosvete dopisalo naknadno.

...