Mesečne arhive: jul 2013

Bežanje s časova, dosada ili nezadovoljstvo

Svaki učenik srednje stručne škole imao je u proseku 180 izostanaka, pokazuju podaci Foruma srednjih stručnih škola Beograda na kraju školske godine. U školama potvrđuju da je broj izostanaka uvećan, ali ne u onoj meri koliko tvrde iz Foruma.

 

Na kraju školske godine stižu alarmantni podaci iz Foruma srednjih stručnih škola Beograda, svaki učenik srednje stručne škole imao je u proseku 180 izostanaka.

...

Obradović traži reakciju tužioca zbog poziva da bude „obešen na Terazijama“

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zamenik predsednika SPS-a Žarko Obradović izjavio je danas da će se obratiti sudu i tužilaštvu zbog, kako tvrdi, medijskog javnog poziva da bude linčovan.
Obradović traži reakciju tužioca zbog poziva da bude „obešen na Terazijama“

Obradović je u Jutarnjem programu TV Pink ocenio da je apsolutno neprihvatljivo da se objavi medijski poziv da „ministar bude obešen na Terazijama“ i upitao da li je moguće da razgovor o maloj maturi može da proizvede takve stavove.

...

Zimski raspust tri nedelje

Beograd – Osnovci i srednjoškolci u Srbiji imaće tri nedelje zimskog raspusta, ali će iduća školska godina trajati nedelju dana duže nego ova.

Nova školska godina počinje 2. septembra, prvo polugodište se završava 27. decembra, a drugo počinje 20. januara 2014, predviđeno je školskim kalendarom za 2013/2014. godinu.

...

Tri testa, svi zadaci nepoznati

Beograd – Naredna generacija učenika osmog razreda polagaće završni ispit na kome će osim zadataka iz srpskog i iz matematike, imati i kombinovani test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Novina je i što će svi zadaci biti nepoznati.

 

Sem učenika koji će u junu 2014. završiti osmi razred, ovakvu malu maturu polagaće i naredne generacije svršenih osnovaca, navodi se u predlogu programa završnog ispita, o kome će na idućoj sednici raspravljati Nacionalni prosvetni savet.

...

Odgovor “Blica” na reagovanje Žarka Obradovića: Ministar se brani neistinama

Ministar prosvete Žarko Obradović izneo je niz netačnosti u jučerašnjem reagovanju na naš tekst „Obradović ima najdeblji obraz“, objavljen 26. juna.


Prećutao ono što mu ne odgovara: Žarko Obradović
Obradović tvrdi da nije bilo sukoba sa njegovim pomoćnikom Slobodanom Jaukovićem oko strategije obrazovanja i da Jauković nije zbog toga smenjen, već je otišao u penziju.

...

Poslodavci zloupotrebljavaju probni rad

Za­ko­nom od­re­đen prob­ni rad, ko­ji mo­že da tra­je naj­du­že šest me­se­ci, pri­vat­ni­ci ve­o­ma če­sto zlo­u­po­tre­blja­va­ju ta­ko što me­se­ci­ma dr­že ne­pri­ja­vlje­ne rad­ni­ke pod iz­go­vo­rom da su na pro­bi.

Na­kon is­te­ka prob­nog ra­da rad­nik do­bi­ja ot­kaz uz obra­zlo­že­nje da ni­je za­do­vo­ljio kri­te­ri­ju­me, a na nje­go­vo me­sto do­la­zi no­vi rad­nik na isti taj prob­ni rad. Zlo­u­po­tre­ba ove vr­ste naj­za­stu­plje­ni­ja je u ka­fi­ći­ma, bu­ti­ci­ma, tra­fi­ka­ma, pe­ka­ra­ma i se­zon­skim de­lat­no­sti­ma, gde po­sao tra­že mla­di želj­ni za­ra­de i sop­stve­nog di­na­ra. Po re­či­ma su­gra­đan­ke Dar­ja­ne V, ko­ja je me­sec da­na ra­di­la u jed­nom od no­vo­sad­skih bu­ti­ka, prob­ni rad se is­pla­ti je­di­no po­slo­dav­cu, dok rad­ni­ci uvek bu­du na­sa­ma­re­ni.

...

Ovaj čovek mora biti smenjen: Evo zbog čega

Ministar prosvete Žarko Obradović i dalje je na toj funkciji uprkos nezadovoljstvu roditelja malih maturanata, očaju naučnika, brojnim skandalima koji prate njegove mandate, kao i sveopštim razočerenjem naroda našim obrazovnim sistemom. Dodatni šamar celoj naciji jesu njegove izjave da on nije odgovoran za nastalu situaciju.

FOTELjA – Na jučerašnjem protestu “Spasimo nauku” naučni radnici, njih oko 2.000, tražilo je ostavku ministra prosvete zbog, kako kažu, katastrofalnog stanja nauke u Srbiji. Protestnom šetnjom stigli su do zgrade Vlade i Ministarstva prosvete, gde su predali zahteve uzvikujući “Ostavka!” i “Nije ovo Megatrend”. Ministar Obradović ih je primio, ali nije hteo da razgovara o svojoj ostavci, ali im je poručio da je na sastanku rekao da taj zahtev u ingerenciji Vlade Srbije.

...

Završen protest, naučnici dobili obećanje

Članovi Sindikata naučno istraživačke delatnosti Srbije završili su današnji protest posle tri i po sata, jer su u Ministarstvu prosvete dobili obećanja da rebalansom neće biti smanjenja novca za projekte i plate.

Prema rečima predsednice Sindikata Đurđice Jovović, na sastanku sa ministrom Žarkom Obradovićem dobili su obećanje da će budžet za nauku biti uvećan za jednu milijardu.

...

Protest 2.000 naučnika, Obradović odbio da razgovara o ostavci

Više od 2.000 naučnika okupilo se na Trgu Nikole Pašića protestvujući zbog, kako kažu, katastrofalnog stanja nauke u Srbiji. Protestnom šetnjom stigli su do zgrade Vlade Srbije i Ministarstva prosvete gde su predali zahteve uzvikujući „Ostavka!“ i „Nije ovo Megatrend“. Primio ih je ministar Žarko Obradović, ali nije hteo da razgovara o svojoj ostavci.

Smatraju ga odgovornim: ministar prosvete Žarko Obradović

Oni traže ostavku ministra prosvete i ostalih odgovornih što nisu pokazali ni spremnost ni sposobnost da se problemi u nauci reše.

...

LIBERALIZACIJA OBRAZOVANjA

U organizaciji Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u Klubu književnika, Francuska ulica broj 7, počeo je naučni skup pod nazivom LIBERALIZACIJA OBRAZOVANjA. Detaljniji izveštaj i zaključke objavićemo nakon završetka skupa.

INFO USPRS

...