Mesečne arhive: avgust 2013

Mala matura gotova za celih petnaest minuta

Osmaci koji iz opravdanih razloga nisu u prvom roku polagali završni ispit na kraju osnovnog školovanja, ali i oni koji dokaz o završenom osmogodišnjem školovanju nisu stekli na vreme, nego su iskoristili ponuđenu drugu šansu da steknu uslov za upis u srednju školu, polagali su u ponedeljak  test iz maternjeg jezika, a u utorak je na redu test iz matematike.
...

Tumačenje člana 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

 

UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE

11000 BEOGRAD

Nušićeva 12a

U vezi sa Vašim dopisom od 20.avgusta 2013. godine, upućenim Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim tražite odgovor na pitanje prestanka radnog odnosa po članu 144. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obaveštavamo Vas o sledećem:

Odredbom člana 144. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11 i 55/13) propisano je da nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Navedena odredba zakona odnosi se na sve zaposlene nastavnike, vaspitače i stručne saradnike i imperativnog je karaktera. Ukoliko zaposleni u toku školske godine navrši 40 godina staža osiguranja (bez obzira na godine života) ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, radni odnos mu prestaje na kraju te školske godine. Norma se odnosi i na nastavnike, vaspitače i stručne saradnike koji su već ispunili neki od ovih uslova, odnosno na sve koji sa tim datumom ispunjavaju jedan od propisanih uslova. U ovom slučaju reč je o prestanku radnog odnosa po sili zakona i to sa 31. avgustom 2013. godine, te se ne može govoriti o retroaktivnoj primeni zakona. Retroaktivnost u pravnoj teoriji znači primenu novog zakona i na pravne situacije koje su se dogodile pre njegovog donošenja, što ovde svakako nije slučaj.

Što se tiče prestanka radnog odnosa direktora po ovom osnovu, nema razloga za njihovo izuzeće od primene ove norme. Naime, direktor mora da ispunjava sve uslove propisane zakonom za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, njemu miruje radni odnos na mestu nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika u prvom mandatu, nakon isteka drugog i svakog narednog mandata raspoređuje se na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti njegovog obrazovanja, a ako takvog mesta nema, ostaje neraspoređen i stavlja se na listu zaposlenih za čijim radom je prestala potreba. Sve ovo znači da je direktor pre svega nastavnik, vaspitač ili stručni saradnik, koji može, u jednom periodu, da obavlja poslove direktora, te se ova norma odnosi i na njega.

...

Puna škola prekobrojnih nastavnika

U prosveti ostalo mnogo nezavršenih poslova, brojna su kašnjenja i nerazjašnjena pitanja – zbunjeni i nastavnici i učenici. Oko 3.000 prosvetara tehnološki višak, kažu sindikati

ŠKOLSKA godina počinje za tačno nedelju dana, a pre prvog zvona ostalo je mnogo nezavršenih poslova, kašnjenja i nerazjašnjenih pitanja u prosveti. Nova generacija srednjoškolaca na mnogim zanatima još ne zna da li će odeljenja koja su upisali uopšte biti formirana. Nastavnici traže odgovor da li su tehnološki višak, da li će dobiti dopunu časova i u kojoj školi.

...

Za 1.200 osmaka sutra mala matura, test formalnost

Đaci osmog razreda koji zbog bolesti u junu nisu polagali završni ispit, izaći će na malu maturu sutra i u utorak, iako je ovaj test formalnost, jer se rezultati neće bodovati pri upisu u srednje škole.
Za 1.200 osmaka sutra mala matura, test formalnost
Testove iz srpskog i matematike polagaće oko 1.200 učenika, mada mnogi smatraju da je avgustovska matura nepotrebna, pošto je u junu taj ispit poništen zbog krađe testova.

...

„POLITIKA“ SAZNAJE: Tomislav Jovanović novi ministar prosvete

Tomislav Jovanović biće novi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saznaje „Politika” u krugovima bliskim Socijalističkoj partiji Srbije. Jovanović je bio dugogodišnji prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, a inače je redovni profesor fiziologije na ovom fakultetu

...

Na raspustu su „pljuštali” konkursi

Svako upražnjeno radno mesto u prosveti unapred je popunjeno. Ja bih bio srećan kada bi dolazili mladi stručni ljudi, nažalost, dolaze uglavnom mamini i tatini sinovi. Samo tokom ovog leta objavljeno je na desetine konkursa u kojima se traže nastavnici onih profila kojih su škole pune viškova. Urađeno je to tokom raspusta, kada pažnja prosvetne javnosti oslab.
 Problemi obrazovnog sistema, koji su još devedesetih godina prošlog veka pokrenuli talase nezadovoljstva prosvetnih radnika, u proteklom periodu nisu razrešeni. Zbog toga od 2008. godine svaka školska godina počinje najavama štrajkova. Ove, zbog očekivane smene ministra prosvete, neće biti obustave rada, ali prosvetari ne nameravaju da odustanu od borbe za bolji položaj.
...

ŠTA JE NAJURGENTNIJE?

- Da se ministar bavi prosvetom, a ne strankom;
- Da se odloži sistem finansiranja po učeniku;
- Da se za 2014. godinu u budžetu RS planira veće izdvajanje iz BDP-a za obrazovanje;
- Da se izmeni Uredba o koeficijentima za 2014. godinu;
- Da vrednovanje škola vrše stručni i kompetentni ljudi;
- Da se reducira broj zaposlenih u Ministarstvu prosvete, zavodima i školskim upravama;
- Da se racionalizuje mreža škola;
- Da se zaustavi nepotrebno-partijsko zapošljavanje;
- Da se razrešavaju direktori škola koji gube sudske sporove i nanose štetu sistemu;
- Da se izvrše sve potrebne pripreme za polaganje male mature, kako nam se ne bi ponavljale greške;
- Da se obezbedi poštovanje zakona i PKU-a, kod isplata otpremnina, stručnog usavršavanja, prekonormnih časova, materijalnih troškova i dr.
- Da se smanjuje broj nastavnika bez pune norme;
- Da se poštuju odredbe člana 144. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
- Da se preispitaju razni projekti od kojih nema koristi, a mnogo koštaju;
- Da se preispita inkluzivno obrazovanje;
- Da se sa sindikatima ostvari stvaran socijalni dijalog;
- Da se donese novi Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme za srednje škole;
- Da se reducira preveliko administratiranje koje se zahteva od prosvetnih radnika;

S obzirom da USPRS-u dolazeći ministar prosvete nije ni prvi, a sigurno ni poslednji, mi znamo šta nam je činiti. Videćemo da li to zna i osoba koja dolazi na ovo mesto. Manje od 100 dana potrebno je da se vide prvi rezultati. Pružićemo podršku svakome ko se, poput nas, zalaže za stabilan obrazovni sistem. Naša borba se, svakako, nastavlja.

S poštovanjem,
U Beogradu, 21.avgust 2013.

Predsednik Unije SPRS Dragan Matijević
...

U Srbiji višak oko 1.000 prosvetara

Samo u Beogradu ima 54 odeljenja koja zbog malog broja upisanih učenika ne ispunjavaju zakonski uslov da budu formirana, kažu sindikalci

Prema procenama Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, oko 1.000 prosvetnih radnika ostaće bez posla ili će raditi sa smanjenim fondom časova. Bez ijednog časa, prema dosadašnjim podacima, ostaće više od 230 ljudi i to uglavnom nastavnika koji predaju stručne predmete u srednjim školama.

U Beogradu je takvih 107, a bez dela norme u školama glavnom gradu ostaće još 650 ljudi, rekla je juče portparolka Unije Jasna Janković.

...

Bezakonje i samovolja direktora u školama

Pregrejanu atmosferu zbog velikog viška zaposlenih u prosveti pred početak ove školske godine dodatno iritiraju direktori škola, grubo kršeći zakon i Posebni kolektivni ugovor, uz blagoslov načelnika školskih uprava i nebrigu Ministarstva prosvete rečeno je na konferenciji za novinere Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Obrazlažući takav stav, sindikalci su naveli da su direktori škola, uz odobrenje načelnika školskih uprava, u toku letnjeg raspusta raspisivali konkurse za prijem novih radnika, mada je trebalo sačekati da se pred početak nove školske godine naprave liste tehnoloških viškova po školskim upravama, te da se upražnjena mesta prvo popunjavaju već zaposlenim nastavnicima s tih lista.

...

Unija: Oko 1.000 ljudi u prosveti tehnološki višak

Na početku školske godine oko 1.000 prosvetnih radnika ostaće bez posla ili će raditi sa smanjenim fondom časova, a nepriznavanje male mature izazavalo je haos u srednjim stručnim školama jer u mnogim odeljenjima nema ni 15 učenika, rekao je predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
...