Mesečne arhive: januar 2014

ZBOG ČEGA JE TAKO?

Tendencija kršenja ljudskih i radničkih prava trenutno postoji u velikom broju zemalja Evrope, naročito u onim koje su najviše pogođene ekonomskom krizom (Grčka, Portugalija, Španija, Italija…). Taj trend je zahvatio čitav naš region i samu Srbiju, i to na višestruko teži i gori način nego u pomenutim državama… Zbog čega je tako?
Ukoliko se privredni i svekoliki razvitak jedne zemlje zasniva na direktnim stranim investicijama, što često pominju skoro svi naši zvaničnici, postaje u potpunosti jasno kakav model radničkih prava postaje poželjan pod takvim uslovima… Najpoželjnije je da radničkih prava nema uopšte. Veoma je dobro što su sindikati napustili pregovore o nacrtu Zakona o radu. Zadati okvir nije bio takav da bi se o njemu uopšte moglo raspravljati. Javna rasprava, koja je trebalo da usledi, određena je i zamišljena pro-forme, u periodu između Božićnih i Novogodišnjeg praznika.
Valjalo bi postaviti pitanje odnosa prema stranim investitorima. Naši zvaničnici kažu da su nam neophodni, zbog privrednog razvoja, novog zapošljavanja i rasta proizvodnje . A šta je potrebno stranom investitoru? Kakav je njegov odnos prema obrazovanju? Da li mu ono uopšte treba i postoji li bilo kakav interes za njegovim unapređivanjem? Osim elementarne pismenosti i određenih tehničkih znanja, zanima li stranog investitora kakvo je poznavanje srpskog jezika?, nacionalne istorije? Ne, ne zanima ga! Sve što mu je potrebno da njegovi radnici znaju i sve veštine koje treba da steknu, dobiće se na kursevima koje će on, mimo obrazovnog sistema organizovati za svoje radnike. Unapređenje obrazovanja u Srbiji, baš kao i unapređenje zdravstvenog sistema za stranog investitora predstavlja nepotrebni trošak.
Jedna od prednosti novog nacrta Zakona o radu, barem na osnovu objašnjenja njegovih promotera je to da će on otkloniti strahovanja poslodavaca i „moći će više da otpuštaju, ali i da primaju nove radnike“, ukratko, to je po njihovom mišljenju logika ovog nacrta. Međutim, zašto bi jedan prosečni srpski poslodavac svoj novac uopšte ulagao u nova zapošljavanja i nove rizike? Može slobodno i bez ikakve prepreke da uloži u kupovinu nove vile ili jahte! Radi se o tome da će ovaj zakon poslodavcima povećati kapacitet za ucenjivanje radnika i omogući će smanjenje ionako malih zarada. Pravi cilj nacrta Zakona o radu jeste maksimiranje profita!
Pored toga što je nacrt Zakona o radu pravljen po meri poslodavaca, pravljen je i po meri namere države da se obračuna sa sindikatima. Na sličan način kao Margaret Tačer 80-tih godina prošlog veka, naše vlasti su odlučile da ih skinu sa dnevnog reda. Izabrali su suptilne metode gušenja… Nacrtom Zakona o radu ( u suprotnosti sa konvencijom MOR-a) omogućeno je direktno mešanje u rad sindikata, gde bi se zakonom propisao oblik i sadržaj pristupnice, potvrdu o visini članarine, kao i odredbu da poslodavac „može“, ali ne i da je u obavezi da preko finansijske službe usmerava sindikalnu članarinu. Posle toga, sindikatima preostaje da članarinu ubiraju uz pomoć skinutog i ispruženog šešira, što praktično znači kraj sindikalnog aktivizma u Srbiji… Da nabrojimo šta je sve predviđeno novim nacrtom Zakona o radu a čime se drastično smanjuju ili krše prava radnika:
1. Rad na određeno vreme se sa godine produžava na dve godine, pri čemu poslodavac određuje uslove kada se neko prima na određeno vreme, ne postoji nikakvo ograničenje koliko puta neko može biti primljen na određeno vreme, što praktično znači da neko može provesti čitav radni vek u statusu radnika na određeno vreme;
2. Uspostavljanjem „agencija za zapošljavanje“, uvodi se iznajmljivanje radnika na „lizing“, i sve to radi uvođenja pojma „fleksibilni radni odnos“;
3. Znatno se povećava broj razloga povrede radnih obaveza za koje je predviđen otkaz Ugovora o radu, kao i druge sankcije;
4. Minuli rad se računa samo kod poslednjeg poslodavca;
5. Otpremnine, prilikom gubitka posla (usled pojave tehnološkog viška) isplaćuju se za staž kod poslednjeg poslodavca;
6. Otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju iznose dve umesto tri prosečne zarade;
7. Zarada za vreme godišnjeg odmora se izračunava po osnovnoj zaradi a ne ukupnih primanja u prethodna tri meseca;
8. Naknada bolovanja se isto tako izračunava na osnovu osnovne zarade, a umanjuju se prava radnika u slučaju povrede na radu;
9. Iz razloga koji su već pomenuti, onemogućava se rad sindikata;
10. Radnik koji je dobio otkaz Ugovora o radu na nezakonit način, se ne vraća natrag na posao već dobija simboličnu novčanu nadoknadu;
Usvajanjem ovakvog Zakona o radu, radnička prava u Srbiji bi bila dramatično ugrožena. U različitim obrazloženjima, koje imamo prilike da slušamo od zvaničnika, kao i od predstavnika poslodavaca, kaže se da je ovakav zakon neophodan zbog izlaska naše privrede i čitave zemlje iz krize. Na osnovu onoga što se između redova da pročitati, naslućuje se i njihovo mišljenje da su za tešku krizu, nezaposlenost, bezperspektivnost, kao i za loš poslovni ambijent u Srbiji krivi upravo radnici a ne oni koji su pokrali, kriminalizovali i upropastili zemlju…Radnici Srbije su ti koji su najviše krivi jer su do sada bili prezaštićeni i uživali su prevelika prava.Krajnje je vreme da teret krize ponesu zajedno sa poslodavcima, tajkunima i političarima.
Spas našoj zemlji i narodu, progres i prosperitet doneće poslodavci, strani i domaći (čitaj robovlasnici) koji će, blagodareći novom Zakonu o radu umeti da stanu na put radničkoj bahatosti i samovolji… Nakon toga će uslediti blagostanje… Carstvo Nebesko…Milan Jevtić potpredsednik USPRS

...

Evo ko nam piše zakon o radu

Vilton: Došao sam da podržim promene Zakona o radu
Promena Zakona o radu je ključna kako bi se u Srbiji stvorilo okruženje koje će omogućiti da se otvaraju nova radna mesta, izjavio je za današnju „Politiku“ generalni sekretar Medjunarodne organizacije poslodavaca Brent Vilton.
On je naveo da je u Srbiju došao da bi podržao Uniju poslodavaca Srbije u naporima da promeni Zakon o radu, jer situacija u tom pogledu nije dobra.
„Sadašnji Zakon o radu je veoma restriktivan, jer obeshrabruje poslodavce da otvaraju nova radna mesta zbog visokih troškova i proceduralnih teškoća za prestanak ugovora o radu. Oni su postali teret za preduzeća u periodu ekonomske krize“, smatra Vilton.

...

Javne i komunalne firme vrve od viška zaposlenih

Izvesno je da u javnom sektoru Srbije postoji višak zaposlenih, ali o njihovom broju ne treba davati paušalne ocene već je potrebno napraviti ozbiljne analize o tome u kojim delovima javnog sektora postoji višak, smatraju domaći ekonomisti.
Po ranijim podacima Ministarstva finansija, u javnom sektoru u Srbiji radi oko 560.000 zaposlenih, a računajući i javna preduzeća – oko 740.000.
...

Roditelji iz Šapca tuže ministra prosvete

Udruženje roditelja đaka osnovnih i srednjih škola iz Šapca optužilo je ministra prosvete Tomislava Jovanovića i načelnicu Školske uprave u Valjevu Zoricu Jocić za nepoštovanje zakona i samovolju.

...

Vučić: Zakon o radu nije povučen,spremni da razgovaramo

Zakon o radu nije povučen iz procedure, izjavio je danas vicepremijer Aleksandar Vučić, dodajući da nacrt tog zakona nije bio ni u vladinoj, a kamoli u skupšinskoj proceduri.
...

Nacrt zakona o radu SES vratio na popravni ispit

Nacrt izmena Zakona o radu, o kojem je javna rasprava završena, a oko kojeg su se zaoštirli stavovi socijalnih partnera – pregovarača, biće povučen , odlučeno je na sastanku Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta, na kojem su učestvovali premijer Srbije Ivica Dačić. Prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić, predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković i predsednici reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS „Nezavisnost” Ljubisav Orbović i Branislav Čanak. Uz to, doneta je odluka da se formira nova radna grupa, koja će pripremati predloge izmena Zakona o radu.
...

U proceduri nacrt novog zakona o udžbenicima

Direktor Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojčić izjavio je danas da je u proceduri nacrt novog zakona o udžbenicima, koji je, prema njegovoj oceni, potreban u borbi protiv koruptivnih elemenata u plasmanu udžbenika.
Kojčić je, gostujući u Jutarnjem programu TV Pink, rekao da je Skupština Srbije prošle godine dobila izveštaj koji govori o koruptivnim elementima u plasmanu udžbenika.
...

Daleko je protokol

Na poziv Ministarstava prosvete i finansija danas su se za jednim stolom našli predstavnici svih reperezentativnih sindikata obrazovanja u Srbiji. Sastanku su prisustvovali: Dragan Matijević, USPRS, Branislav Pavlović, SOS, Tomislav Živanović, GSPRS Nezavisnost, SRPS, Slobodan Brajković, Svetlana Pucarević u ime Sindikata visokog obrazovanja i Ljiljana Kiković, predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije. Da li su se srpski ministri prosvete i finansija možda nalazili na nekom važnijem mestu, ne znamo, ali svakako je ovaj skup protekao bez njihovog prisustva.I jedno i drugo Ministarstvo poslalo je eminentne pregovarače.Iz Ministarstva finansija Slavicu Manojlović i Ljubišu Milosavnjevića, i iz Ministarstva prosvete Zorana Kostića i Zorana Tubića.

Znalo se o čemu će biti reči, u pitanju je Protokol za 2014. godinu, o kome se već dva puta razgovaralo.
Što se tiče prve tačke ovog dokumenta sa njom su se svi složili, jer je logično da se za rad dobija i plata.
Druga tačka se odnosila na velike dugove prema prosvetnim radnicima i 31. mart, kao poslednji dan za izmirenje potraživanja, takođe je odgovarao obema stranama.
Treća tačka više nije sadržala termin „usvajanje“ Zakona o platnim razredima do 30. juna, iz prethodnog teksta Protokola, već je promenjena u „nacrt“ Zakona. Tu je već nastao problem. Naime, svi se zalažu da se što pre uvedu platni razredi. Vlada to obećava, predstavnici ministarstava se slažu, svi sindikati smatraju da je to neophodan dokument za pošteniju raspodelu sve manje novca za javni sektor, samo jedno se ne zna, da li je to realno ostvarivo do 1. jula 2014. godine i šta ako se to ne desi? Svaki od sindikata je imao svoje viđenje ovog problema, ali na kraju sastanka niko nije želeo da potpiše ovakav dokument. USPRS je zajedno za SOS-om i Nezavisnošću insistirala na tački broj 4, a to bi bila upravo neka garancija da ćemo dobiti povećanje plata kroz koeficijente, ako ih ne dobijemo kroz platne razrede.To, naravno, da bismo se vratili na odnos 1:3, najniže i najviše zarade u prosveti.
Tako se nije dogovorilo ništa, a ni potpisalo bilo šta.
Razgovori će se nastaviti, s tim što su sindikati insistirali da se sledeći put za stolom nađu i ministar prosvete Tomislav Jovanović i ministar finansija Lazar Krstić, jer će onda priča imati i veću težinu.
Kada će se to desiti, teško je predvideti, ali je sigurno da ovo nije kraj priče o Protokolu za ovu godinu.
INFO USPRS
...

ZAŠTO SU PROSVETARI NEZADOVOLjNI SVOJIM POSLOM

Tek svaki četvrti učitelj i nastavnik u Kragujevcu zadovoljan je svojim poslom, kaže istraživanje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja. Prosvetnim radnicima najviše smetaju obimna dokumentacija koju treba da vode i reforma za koju ne shvataju u kom pravcu ide, a na sve to dođu uslovi rada i loš društveni statu.
 
...

Važno obaveštenje

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije oštro se protivi nacrtu Zakona o radu. Naš stav je jasno izrečen na velikom protestu Konfederacije slobodnih sindikata, 10. decembra u Beogradu i na tribinama širom zemlje.

Podržavamo svaki vid protesta protiv ovakvog nacrta, kao i štrajk upozorenja Konfederacije slobodnih sindikata, Samostalnog sindikata Srbije i Sindikata prosvete Nezavisnost, zakazanog za 23. januar 2014. godine.
Stav USPRS-a jeste da se svim snagama treba boriti da se ovakav nacrt ne nađe u skupštinskoj proceduri jer on je protiv radnika i radničkih prava.
INFO USPRS
...