Mesečne arhive: januar 2014

Ministar prosvete: Gasimo nelegalne fakultete

Više od 20 isturenih odeljenja fakulteta dosad je zatvoreno. Svako odeljenje ili pak fakultet koji rade bez akreditacije biće zatvoreni.

U intervjuu za „Blic” ministar prosvete prof. dr Tomislav Jovanović kaže da će kontrola nelegalnih odeljenja fakulteta biti u punom jeku i početkom 2014. godine.

Da li će diplome stečene na takvim odeljenjima biti validne?

- Naš zadatak je da sprečimo rad odeljenja fakulteta koja rade bez akreditacije države, a studenti koji su završili studijske programe u okviru takvih odeljenja preuzeli su i odgovornost za to. Pitanje i za njih a i za sve one koji imaju nameru da se angažuju u ovom pravcu – jesu li studije cilj ili sredstvo?

...

Sindikalni menadžer novi obrazovni profil?

Prema poslednjim podacima u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije, registovano je 23.310 sindikalnih organizacija i šest sindikalnih centrala na nivou države. Pretpostavlja se da je isto toliko i sindikalnih lidera, koji su po slovu sadašnjeg Zakona o radu zaštićeni od smanjenja plate, otkaza u toku mandata, pa i dve godine kasnije, i kojima je poslodavac u obavezi da obezbedi odsustvo sa posla u toku radnog vremena za sindikalne aktivnosti.

...