Mesečne arhive: mart 2014

Plate u februaru skočile 16 posto

Prosečna februarska neto zarada u Srbiji iznosila je 44.057 dinara, što je nominalno 16 posto više nego u januaru, a realno 15,9 posto. Preračunato, prosečna zarada u februaru bila je oko 380 evra.

Kako je saopštio je Republički zavod za statistiku, prosečna zarada s porezima i doprinosima iznosila je 60.845 dinara.

...

SUMNjIVO ZAPOŠLjAVANjE U MINISTARSTVU TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Umesto stručnjaka za telekomunkacije, primili filozofa!

Predrag Božović, doktor elektrotehničkih nauka, u poslednjih godinu dana na svojoj je koži osetio koliko Srbija vodi računa o najučenijim i najtalentovanijim pojedincima, jer se čak šest puta prijavio na šest konkursa u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija i isto toliko puta je odbijen.

...

RAČUNICA: KOLIKO ĆETE JOŠ MORATI DA RADITE

U igri su dva modela penzione reforme. Po prvom, žene će raditi do 63. godine. Po drugom, muškarci će u penziju sa 66, a žene sa 64 godine.

...

Ko veruje obećanjima odlazećeg ministra

Kako će biti rešeno pitanje zapošljavanja u prosveti nakon donošenja vladine uredbe o ograničavanju prijema novih radnika u javnom sektoru, nije sasvim jasno, jer su nakon sastanka ministra prosvete Tomislava Jovanovića sa predstavnicima Unije sindikata prosvetnih radnika javnosti upućena različita saopštenja.

Iako predsednik Unije Dragan Matijević tvrdi da je ministar prihvatio stavove tog sindikata, te da bi ubrzo trebalo da pošalje tumačenje dogovorenog redosleda prijema u radni odnos, u saopštenju Ministarstva prosvete to nije potvrđeno.

...

OTVORENO PISMO

Otvoreno pismo gospođi Gordani Čaprić, zamenici direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Godine 2002/2003. krenulo se u „reformu“ obrazovanja a da nikakvi standardi, koji bi predstavljali temelj reforme (nastavnih planova i programa) nisu postavljeni. Kasnije su, opet zbrda-zdola, stvoreni standardi za drugi obrazovni ciklus čija je revizija još u toku. Tokom svih godina od započetih promena, jasno je da se kvalitet obrazovanja nije popravio i da je neusaglašenost delovanja raznih zavoda zaduženih za školstvo i Ministarstva prosvete dovela do još veće opterećenosti učenika i do nagomilavanja brojnih besmislenih zahteva koji se postavljaju pred Učitelje.

...

ZAKLjUČCI SA SEMINARA O PRAVNOJ ZAŠTITI ZAPOSLENIH

1. Propisi koji regulišu oblast obrazovanja i vaspitanja nisu uređeni na najbolji način a primer za ovu tvrdnju je to, da su dva nivoa obrazovanja (osnovno i srednje) regulisani kroz tri zakona. Sam krovni, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je više puta menjan (2003, 2004. 2009. 2011. 2013. godine) a pokazuje se da su neophodne i nove izmene. Potpuno je jasno da je neophodan novi pristup uređivanju oblasti obrazovanja kako bi se izbegle nove zloupotrebe, različita tumačenja, nepotrebne tenzije u ustanovama kao i česti sudski sporovi.

2. U sadašnjoj pravnoj regulativi, učenicima su data prevelika prava, koja oni nisu ni tražili, prava zaposlenih skoro i da ne postoje a o zaštiti nastavnika i vaspitača da i ne govorimo. Insistiramo da se nastavniku prizna status službenog lica.

3. Službe koje obavljaju upravni i pedagoški nadzor su krajnje nestručne, neorganizovane, izmanipulisane, međusobno potpuno neusklađene i ovakve kakve su trenutno, donose više štete nego koristi za obrazovanje. Smatramo apsolutno neophodnim da se rad ovih službi uredi posebnim zakonom.

4. Prošle godine usvojeni set zakona o obrazovanju i vaspitanju je neophodno ponovo preispitati, izmeniti naročito one delove koji nisu funkcionalni, kao i članove čije izmene predlaže komisija koju je obrazovala Agencija za borbu protiv korupcije u obrazovanju.

5. Neophodne su promene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i zaposlenim u domovima učenika, zbog jasnijeg preciziranja pojedinih članova i odredbi.

6. Na osnovu važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, član 131, pravo da se nađu na listi radnika za čijim radom je delimično ili u potpunosti prestala potreba, ostvaruju i radnici koji su radni odnos zasnovali sa nepunim radnim vremenom. Zbog toga je potrebno da se pored liste radnika za čijim radom je delimično ili u potpunosti prestala potreba (A-lista), neizostavno i hitno formira i lista radnika koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom (B-lista). Preuzimanje bi se najpre izvršilo sa A-liste, pa tek onda sa B-liste.

7. Na osnovu iskustava iz prakse, smatramo da i u slučajevima dužeg odsustvovanja zaposlenog zbog bolovanja, izbora na funkciju i slično, se ne uvode novi ljudi u sistem i da se na njihova mesta popunjavaju kolegama najpre sa A-liste, a zatim sa B-liste zaposlenih, uz obavezu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se njihov radno-pravni status reguliše na odgovarajući način.

INFO USPRS

...

Kupovna moć u januaru osetno manja

Kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i prosečne, odnosno minimalne potrošačke korpe, u januaru je bila osetno manja, zahvaljujući, pre svega, smanjenju prosečne zarade, pokazuje analiza Minsitarstva spoljne i unutrašnje trgovine. Za pokriće prosečne korpe bilo je potrebno 1,73 prosečne zarade koja je iznosila 37.966 dinara, a za pokriće minimalne, bilo je dovoljno 0,90 prosečne zarade. U decembru je za prosečnu korpu bilo potrebno 1,28 zarada, a za pokriće minimalne 0,67 prosečne zarade.
...

Istinomer intervju – Srbijanka Turajlić, profesorka

“Nijedna stranka nema ozbiljan koncept za reformu prosvete”, kaže, između ostalog, u razgovoru za Istinomer Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji. Razgovarala Vesna Radojević, novinarka Istinomera.

 

...

SEMINAR – KRAGUJEVAC 22.3.2014.

U toku je seminar u organizaciji Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije pod nazivom PRAVNA ZAŠTITA ČLANOVA SINDIKATA.

Kao što smo i najavili seminar se održava u Kragujevcu u sali Druge kragujevačke gimnazije.

Planirano je da se u toku dana obrate članovi Resora za normativno pravne poslove USPRS, a da drugi deo seminara bude posvećen odgovorima na postavljena pitanja. Detaljniji izveštaj i Zaključke sa seminara objavićemo naknadno.

INFO USPRS

...

U Vojvodini 10.000 radnika radi a ne prima platu

Ekonomska kriza koja traje već nekoliko godina negativno se odrazila na stanje u privredi gotovo svih zemalja, pa i onih veoma razvijenih. Jasno je da su posledice krize izuzetno teške za domaću privredu, koja je, i pre nego što je kriza počela, bila u lošem stanju.
...