Mesečne arhive: avgust 2015

S A O P Š T E Nj E

Danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, Školskih uprava i reprezentativnih sindikata.

USPRS su predstavljali Jasna Janković i Dobrivoje Marjanović.

Najvažnije teme bile su:

1. Rešavanje problema tehnoloških viškova, metodologija rada i praćenja;

2. Cenusi;

...

Jasna Janković: Septembar bez štrajka

Kada bismo u obrazovanje uveli neke evropske standarde, koje država podržava samo u teoriji, ne bismo imali neangažovane nastavnike

Nova školska godina najviše uzbuđenja nosi đacima prvacima i njihovim roditeljima. Ali ni ovaj prvi septembar, nažalost, neće biti miran za nas, prosvetne radnike. Problema je mnogo, ali ipak ovu školsku godinu, za razliku od nekih prethodnih, ne nameravamo da počnemo štrajkom upozorenja.

Petomesečni štrajk prosvete rezultirao je trima stvarima – šira javnost je zahvaljujući medijima upoznata sa problemima prosvetnih radnika; Vlada Srbije konačno je bar u nečemu na prvo mesto stavila prosvetne radnike; dobili smo kolektivni ugovor čijim odredbama sada branimo prava kolega koje su ostale bez norme.

...

Školskoj upravi Novi Sad

...

IZMENjENI PRAVILNIK SREDNjE ŠKOLE

...

Izmenjeni pravilnik osnovne škole

...

POTREBE I NEPUNO RADNO VREME

...

PRAĆENjE ANGAŽOVANjA

Praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Poštovane kolege,

Na ovoj internet stranici moći ćete da pronađete sve važne informacije u vezi sa angažovanjem zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2015/2016. godini.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formirao je Radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u cilju praćenja procesa radnog angažovanja zaposlenih u prosveti, u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i drugih relevantnih propisa.

Za svaku Školsku upravu, radi operativnog postupanja, odnosno praćenja procesa radnog angažovanja zaposlenih na nivou ustanove, formirana je radna podgrupa koju čine predstavnici školske uprave, nadležni savetnik zadužen za finansijsko-materijalne poslove i predstavnici imenovani od strane reprezentativnih sindikata u obrazovanju.

Radne podgrupe će pratiti proces radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa direktorima ustanova i u tom smislu njihov prvi operativni zadatak jeste da isprate proces angažovanja zaposlenih sa liste tehnoloških viškova, kao i potrebe za angažovanjem kadra koje nije moguće naći na listi tehnoloških viškova (uključujući i procenat angažovanja).

Na ovoj stranici biće dostupni podaci o:

- broju zaposlenih sa punim radnim vremenom;
- broju zaposlenih sa nepunim radnim vremenom;
- broju zaposlenih za čijim je radom potpuno ili dlimično prestala potreba;
- broju zaposlenih koji stiču uslov za odlazak u starosnu penziju, u skladu sa zakonom;
- izveštaje podgrupa koji će pratiti postupak angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja;
Sva vaša pitanja, sugestije ili komentare možete da šaljete na mejl norma@mpn.gov.rs
Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
...

Višak nastavnika ima prednost pri zapošljavanju

Liste učitelja, nastavnika i prfesora u osnovnim i serdnjim školama, “za čijim je radom prestala potreba delimično ili u potpunosti, ove ili prethodnih godina”, a koje su ovih dana objavljene na sajtu

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, “nisu liste za otpuštanje”, tvrde u ovom Ministarstvu, i ističu da će se dešavati suprotno – “oni koji se nalaze na listama imaće prednost pri zapošljavanju”.

...

POZIV MINISTARSTVA

Poštovani,

U svrhu pripreme za početak nove školske godine, pozvani ste da prisustvujete sastanku u četvrtak, 20. avgusta 2015. godine, u Palati „Srbija“ (Bulevar Mihajla Pupina 2) u sali „Beograd“.

Predstavnici reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika u osnovnim i srednjim školama pozvani su da prisustvuju sastanku od 13:00 do 14:00 časova.

Sastanku će prisustvovati i rukovodioci školskih uprava, zaposleni za finansijsko-materijalne poslove u školskim upravama i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Teme sastanka su sledeće:

    1. CENUS za osnovne i srednje škole;
    2. Liste tehnoloških viškova;
    3. Besplatni udžbenici;
    4. Bezbednost u saobraćaju;
    5. Informacija o novim pravilnicima;
    6. Priprema za završni ispit i projekat besplatnih udžbenika za školsku 2016/2017. godinu;
    7. Razno.
S poštovanjem,
Kabinet ministra
Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVETE,
NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Nemanjina 22-26; 11000 Beograd
381 (011) 3616 – 489
www.mpn.gov.rs
...

Višak učitelja na sajtu

Ministarstvo objavilo listu prekrobrojnih u školama, na njoj zasad 4.400. Prvi put spisak je javan. Cilj – sprečavanje zapošljavanja preko veze

LISTA prekobrojnih u prosveti prvi put je objavljena javno, na sajtu Ministarstva prosvete, a direktori škola prijavili su do zaključenja ovog broja 4.400 delimičnih ili tehnoloških viškova. Kako koje ime dodaju, liste se ažuriraju u realnom vremenu. Prosvetari kalkulišu da će, kada spisak bude gotov, na njemu biti između 20.000 i 30.000 kolega.

...