Mesečne arhive: april 2017

Odbor za obrazovanje o članovima NPS posle praznika

Sednica Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije na kojoj treba da se utvrdi lista kandidata za 22 člana Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS), kojima mandat ističe 25. maja, biće održana odmah posle prvomajskih praznika.

...

REČENO I PREĆUTANO

Kakav je odnos političkih stranaka i sindikalnih pokreta u Srbiji, u kontekstu neophodnosti razvijanja otvorenog i demokratskog društva?

...

Šarčević: Sledi smena i dva savetnika i pomoćnika * Predić bez komentara

Vlada Srbije razrešila je 20. aprila Gordanu Predić sa mesta državne sekretarke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a na njeno mesto je postavljen Marko Milenković.

...

U školama za sada bez seksualnog vaspitanja

Pod pritiskom dela javnosti Ministarstvo prosvete odlučilo je da povuče iz upotrebe obrazovne pakete za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom, koji su ranije prosleđeni predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Ministarstvo prosvete nedavno je ponudilo vrtićima i školama pakete obrazovanja o seksualnom nasilju, u saradnji sa Incest trauma centrom iz Beograda.

Ovi obrazovni paketi izazvali su burne reakcije mnogih roditelja i prosvetnih radnika.

...

Prosečna plata u obrazovanju 41.991 dinar (opet ispod proseka)!

Prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2017. godine u obrazovanju iznosi 58.368 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017. godine u obrazovanju iznosi 41.991 dinara.

Prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017. godine iznosi 47.814 dinara.

U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 1,3% nominalno i za 1,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 1,8% nominalno, a  za 1,6% realno.

U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 4,2% nominalno, odnosno za 0,6% realno.

...

Blokada Prosvetnog saveta?

RAD Nacionalnog prosvetnog saveta, tela koje usvaja nastavne planove i programe, daje mišljenja o udžbenicima i donosi druge važne prosvetne odluke, mogao bi opet da bude blokiran. Polovini članova u maju ističe mandat, a rok je isuviše kratak da bi Skupština Srbije izabrala nove predstavnike. Prof. dr Aleksandar Lipkovski, predsednik NPS, smatra da bi rešenje bilo da se članovima produži mandat za još devet meseci, koliko je pre dve godine bio blokiran rad ovog tela. On kaže da će ovakav zahtev uputiti skupštinskom Odboru za obrazovanje.

...

Informatika obavezan predmet, a mnoge škole još NEMAJU RAČUNARE I INTERNET

Uvođenje informatike kao obaveznog predmeta prošle godine je odbijeno zbog neispunjenosti tehničkih uslova. Da li je ove godine situacija bolja, s ozbirom na to da će od ovog 1. septembra taj predmet definitivno biti obavezan?

Usvajanju novog nastavnog plana za peti i šesti razred osnovne škole, kojim je između ostalog informatika predviđena kao obavezni predmet, prethodila je višečasovna diskusija članova Nacionalnog prosvetnog saveta i predstavnika Ministarstva prosvete o spremnosti škola i nastavnika za ovu promenu.

...

Povlačenje Obrazovnih paketa

Povodom Saopštenja INCEST TRAUMA CENTRA da su Obrazovni paketi za učenje o temi seksualnog nasilja svojina tog centra i da se ne mogu revidirati, a da se ne povrede njihova autorska prava, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku da te Obrazovne pakete u potpunosti povuče iz upotrebe. Istovremeno, odlučeno je da se u narednom periodu formira tim stručnjaka, dečijih psihologa i pedagoga, koji će izraditi novi pomoćni materijal za nastavnike i vaspitače namenjen prevenciji i sprečavanju seksualnog nasilja nad decom.Tokom rada novi tim će se u potpunosti pridržavati kriterijuma uzrasta deteta i karakteristika šireg konteksta u kojem dete, odnosno učenik, odrasta, naravno uz uvažavanje principa nulte tolerancije prema bilo kom obliku nasilja. Izvor: http://www.mpn.gov.rs/povlacenje-obrazovnih-paketa/ 

...

Novine koje donosi DUALNO OBRAZOVANjE: Fakultet i posle trogodišnje škola, ali uz JEDAN USLOV

Učenici koji upisuju srednje škole po dualnom sistemu obrazovanja i koji se spremaju za rad, mogu, ukoliko se u međuvremenu predomisle, da nastave školovanje i upišu fakultete.

- Učenici koji završe treći stepen mogu da konkurišu na bilo koji fakultet ukoliko prethodno polože opštu maturu. Pravo na polaganje opšte mature stiču se nakon položenog zavrsnog ispita – rečeno je Tanjugu u Ministarstvu prosvete.

Dualni sistem obrazovanja uspešno se primenjuje u mnogim zapadnim zemljama poput Nemačke, a ideja je da učenici nakon završetka srednje škole počnu da rade.

Novine u srpskom obrazovanju: Školuju se da bi održavali migove i helikoptere

...

SAOPŠTENjE

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije smatra da je uvođenje seksualnog vaspitanja pod vidom borbe protiv seksualnog nasilja, neprimeren postupak Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji neće naići na dobar prijem u školama.

Tražimo hitno uklanjanje obrazovnih paketa iz našeg školskog sistema i zahtevamo da se o ovome povede ozbiljna javna rasprava u koju će biti uključeni,  kako sindikati i Nacionalni prosvetni savet, tako i pojedinci koji se ovom temom bave.

Svakako u našim predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u kojima radi preko 100 hiljada ljudi, ima kapaciteta za promene planova i programa. Put bez konsultovanja struke, uvek je stranputica, što se i ovim potezom Ministarstva potvrdilo.

U Beogradu, 19. aprila 2017.

Predsednik Unije SPRS Jasna Janković

...