Месечне архиве: децембар 2021

Čestitka

...

Важан састанак у Министарству просвете: Почиње свеобухватна реформа образовног система

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја почели су разговори о свеобухватној реформи образовног система Србије. Реформа се изводи на основу закључка Социјално-економског савета Србије, донетог на иницијативу Уније послодавца Србије.

Наводи се да су представници Уније на састанку изнели став да су привредници решени да активно учествују у креирању нових образовних профила потребних за ново тржиште рада и ревизију постојећих, али и да се очекују одређени државни подстицаји за оне послодавце који би били директно укључени у процес образовања кроз радну праксу.

...

Платни разреди, давно обећани, тешко достижни

Увођење платних разреда у јавној управи дугогодишња је тема, од које се – формално – не одустаје. Међутим, традиционално се одлаже обрачун са новом организацијом зарада и коначним уређењем, ионако компликоване, области. Додатне анализе и процене надлежних померају рок и обећања, па тако последњих пет година од различитих функционера могло се чути и више различитих датума. Последњи у низу рокова је – 1. јануар 2021. године.

...

ДРЖАВА ХОЋЕ ДА МЕЊА НОРМУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: Допис Матице српске Министарству поводом нацрта националне стратегије за родну равноправност

БУДУЋИ да равноправност полова, односно жена и мушкараца, омогућава не само реализацију различитих потенцијала сваког појединца, већ чини и да читаво друштво буде снажније интегрисано те да функционише на ефикаснији начин, Матица српска поздравља и подржава сва настојања да се ова област друштвених односа унапреди.

Међутим, у погледу појединих домена изложених у тексту Националне стратегије за родну равноправност, период 2021-2030. године, са акционим планом за њено спровођење за период 2021-2023. године (даље Стратегија) овом приликом износимо и неколико веома важних примедаба. Оне представљају резултат консултација са члановима Матице српске – стручњацима за језик, књижевност и друштвене науке.

...