Mesečne arhive: decembar 2023

Romandić: Đaci uvek biraju put kojim će lakše ostvariti svoje ciljeve

Snežana Romandić iz Unije prosvetnih radnika Srbije ističe za Euronews da đaci uvek biraju put kojim će lakše ostvariti svoje ciljeve, pa s toga ni ne čudi da su izabrali geografiju i biologiju kao izborne predmet na maloj maturi, jer su, kako kaže Romandić, ti predmeti lakši za prepoznavanje i davanje odgovora na osnovu praksi iz svakodnenog života.

...

Crvena linija o odnosu regiona prema najmađima

...

EKSPLOZIVNE NAJAVE PROTOKOLA – PROTOKOL O (BEZ)BEDNOSTI

Eksplozivne najave Protokola o postupanju unutar ustanove kada su u pitanju dojave o bombama, eksplodirale su u prosvetnoj javnosti, koja sa strepnjom iščekuje šta će biti sadržina proširenog Protokola. Zaposleni se sa pravom pitaju da li se od prosvetnih radnika, pored svih poslova koje obavljaju, očekuje da postanu stručnjaci za bezbednost.

...

Da li će prosvetni radnici uskoro raditi i poslove policije

Danima slušam zabrinutost prosvetnih radnika jer im se ponovo sprema novina u njihovom poslu – postaće, preko kursa, stručnjaci za bezbednost u školama. Prosvetari su sa pravom zabrinuti, jer njima ne bi bilo prvi put da im se preko seminara i kurseva uradi obuka za ono što je nemoguće.

...

Trebalo da traje dve godine: Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru produženo do 2026. godine

Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru, koje je trebalo da se ukine 31. decembra, produžava se do kraja 2026. godine, predviđeno je Uredbom koju je Vlada Srbije usvojila na poslednjoj sednici.

...

Umanjeno obračunate jubilarne nagrade

„Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati jubilarnu nagradu.

Jubilarna nagrada isplaćuje se zaposlenom u godini kada navrši 10, 20, 30, 35 ili 40 godina rada ostvarenog u radnom odnosu.
Vreme provedeno na radu po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, o delu, o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, o dopunskom radu, kao i poseban staž osiguranja u skladu sa propisima PIO (npr. rođenje trećeg deteta, sportski staž, vreme za koje je osiguranik samostalno uplaćivao doprinose i sl.), kao i vreme obavljanja samostalne delatnosti se ne smatra radom u radnom odnosu.

Visina jubilarne nagrade iznosi:

1) pola prosečne plate – za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,

2) jednu prosečnu platu – za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,

3) jednu i po prosečnu platu – za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,

4) dve prosečne plate – za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu,

5) dve i po prosečne plate – za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu.

Prosečna plata iz stava 4. ovog člana jeste plata iz člana 29. stav 3. ovog ugovora. “

...

Zahtev za razrešenjem direktora Gimnazije Isidora Sekulić

Kako je direktor škole odgovoran za zakonitost rada škole, a u Gimnaziji „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu je vanredni inspekcijski nadzor  ustanovio nezakonitosti prilikom upisa učenika , Unija sindikata prosvetnih radnika Vojvodine zahteva razrešenje direktora pomenute škole.

...

Razgovori sa članstvom – Zrenjanin

Članovi Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije su do sada u okviru planiranih aktivnosti posetili određeni broja gradskih odnosno opštinskih odbora.

U Zrenjaninu je u subotu 16. decembra održana tribina Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Na tribini se razgovaralo o aktivnostima u prethodnom periodu i planovima za budući rad sindikata. Uz prezentaciju dosadašnjeg rada i aktivnosti Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, članovi Predsedništva su odgovarali na mnogobrojna pitanja.

U dobroj atmosferi uz konstruktivnu diskusiju, došlo se do određenih zaključaka i smernica na čemu i šta treba raditi u narednom periodu.

INFO USPRS

...

Prosvetni radnici protestovali u Nišu: Dovedeni smo do prosjačkog štapa

Prosvetni radnici iz Niša protestovali su danas ispred zgrade u kojoj se nalazi Školska uprava za područje Nišavskog okruga i zatražili hitno poboljšanje svog statusa i rešavanje nagomilanih problema u prosveti.
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika u Nišu Vladan Ćirić rekao je da prosvetni radnici podsećaju vlast da postoji jedna profesija koja je maltene dovedena do prosjačkog štapa.

...

Roditelji i prosvetni radnici nezadovoljni predlogom da nastavnici kontrolišu škole pre i posle nastave

Javnost i dalje ne zna šta će sadržati prošireni Protokol o postupanju kod dojava o postavljenim bombama koji je najavljen pre više od pet dana, a na kojem udruženo rade Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete. Umesto proširenog Protokola, za koji je ministarka prosvete najavila da će predviđati kontrole škola pre i posle nastave, javnost je od MUP-a saznala za novu meru – te provere bi trebalo da sprovodi nastavno i nenastavno osoblja koje će za to obučiti policija. Tim rešenjem nisu zadovoljni ni prosvetni radnici niti roditelji.

...