IMAMO LjUDE

ljudi2

Stupanjem na snagu novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) u oktobru 2017. godine, stvorene su osnove za drugačiji način zasnivanja radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Naime, članom 152 i 153 definisano je zasnivanje radnog odnosa putem preuzimanja zaposlenih koji se nalazi na listama zaposlenih za čijim angažovanjem je u potpunosti ili delimično prestala potreba, kao i lica koja se ne nalaze na tim listama, ali žele da zasnuju radni odnos u drugoj ustanovi. Zahtev Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije da ZOSOV predvidi postojanje radne grupe i radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja je prihvaćen, i definisano je šta su nadležnosti istih: prate i kontrolišu preuzimanje sa lista, dozvoljavaju preuzimanje zaposlenih koji nisu na listi, daju mišljenje o opravdanosti odbijanja preuzimanja, utvrđuju postojanje uslova i daju saglasnost za raspisivanje konkursa. Ovim je uveden još jedan kontrolni mehanizam koji treba da spreči raspisivanje nepotrebnih konkursa koji kao konačan rezultat imaju stvaranje novih tehnoloških viškova i cele armije radnika sa nepunim radnim vremenom.

Članom 154 ZOSOV-a definisano je zapošljavanje putem konkursa. Novina u tom postupku je komisija u ustanovi koja vrši odabir između kandidata prijavljenih na konkurs. Zakonodavac je do detalja razradio i propisao ceo postupak, baveći se čak i davanjem uputstva gde se preuzima formular za prijavu na konkurs. Nažalost, ni u jednom stavu ovog člana nema pomena o nekom pravilniku koji će definisati pravila po kojima će raditi konkursne komisije.

Zbog nepostojanja propisanih, pa čak ni preporučenih kriterijuma kojima će se rukovoditi konkursne komisije, u praksi se može desiti sledeće: Komisija između 5 prijavljenih, izabere kandidata koji nema ni dana rada u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, a ne izabere one koji godinama rade na određeno vreme, a neki od njih imaju i odlične ocene rada. Godinama smo svedoci toga da direktore ustanova pozivaju funkcioneri lokalnih samouprava i prete da će obustaviti plaćanje računa ustanova ako se u radni odnos ne primi kandidat koji je po volji lokalne vlasti. Nemamo razloga da ne verujemo da će se ista praksa nastaviti i sada, kada izbor kandidata vrši komisija. U mnogim slučajevima će biti dovoljan samo jedan telefonski poziv iz lokalne samouprave članovima komisije, i da na konkursu bude izabran ne najbolji kandidat, nego onaj koji je po volji lokalnih moćnika. Kolege koje rade na određeno vreme, čak i da su najbolje ocenjeni od strane savetnika, ako nisu po volji političkih struktura, nemaju čemu da se nadaju.

Stoga Unija sindikata prosvetnih radnika Vojvodine smatra da je vreme da se pristupi izradi jednog pravilnika koji će definisati kriterijume i procedure za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Taj pravilnik bi morao da uzme u obzir da u prosvetnom sistemu Srbije imamo celu armiju zaposlenih na određeno vreme koja je nastala zbog zabrane zapošljavanja na neodređeno vreme kod korisnika javnih sredstava koja traje od kraja 2013. godine, a da među 20 hiljada zaposlenih na određeno vreme imamo mnoštvo onih koji su dokazano dobri nastavnici i vaspitači. Mnogi od njih su postigli vanredne uspehe, kako lične tako i u radu sa učenicima, ali strahuju za sopstvenu egzistenciju jer nemaju nikakvu garanciju da će imati posao, čak ni onu minimalnu koju pruža ugovor na neodređeno vreme. Mnogi se zbog toga opredeljuju za napuštanje Srbije, te se srpskom obrazovnom sistemu može desiti da ostane desetkovan, kao što se desilo zdravstvenom sistemu.

Pravilnik o kome govorimo ne treba izmišljati. Njega imaju zemlje u okruženju, treba ga samo prilagoditi našim prilikama. I letimičan pogled na pravilnik u Republici Srpskoj kazuje da se prilikom procedure bodovanja kandidata koji su se prijavili na konkurs ceni više faktora: dužina studiranja, prosečna ocena, vreme provedeno u traženju posla, poznavanje prosvetnog sistema, socijalni status, ali da se najveći broj bodova dobija na osnovu toga koliko je kandidat meseci proveo na radu na određeno vreme u ustanovama obrazovanja. Na taj način se daje prednost kolegama koji su već stekli iskustvo u radu.

Kada bi ovakav pravilnik postojao i u Srbiji, za nekoliko godina bismo na svim onim radnim mestima za koja je opravdano raspisivanje konkursa na neodređeno radno vreme, imali zaposlene koji su i najkvalitetniji kadrovi, i koji imaju radno iskustvo, i čiji je prijem na neodređeno vreme posledica njihovog strpljivog rada na zamenama u ko zna koliko škola. Ne bismo imali partijske poslušnike koji su u školu došli na promenadu, dok se ne ukaže prilika za bolje plaćeno mesto na koje će ih poslati partija.

Ministar prosvete je uoči Svetog Save u intervjuu koji je dao listu „Danas“ rekao, a izjavu je i novinarka uzela kao naslov članka: „Dajte mi pare i ljude za brz razvoj“. Mi odgovaramo: Ljude imate. Već rade u školama, godinama na određeno vreme. Samo im, uz kontrolu i jasna pravila, dozvolite da se zaposle na neodređeno vreme.

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*