Konkurs IKT obuka 40 trenera

zavod-novi-logo1

U okviru Projekta IPA 2011 „Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – razvoj opšteg obrazovanja i ljudskog kapitala“ i na osnovu Pravilnika o programu ogleda za primenu nacionalnog okvira kurikuluma – osnove učenja i nastave i razvijanje škola vežbaonica kao nastavnih baza visokoškolskih ustanova  („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 2/2014),

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA  raspisuje

K O N K U R S

za 40 realizatora  obuke:

„Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

Obuka „Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi“  realizuje se za 4000 nastavnika osnovnih škola, gimnazija i nastavnika opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama. Program obuke pripremio je Zavod  u saradnji sa Projektom. Obuka izabranih realizatora obaviće se u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u maju mesecu 2014. godine, a dvodnevne obuke nastavnika, po tačno definisanom rasporedu,  biće organizovane u periodu od 1. juna do 31. avgusta 2014. godine. Predviđeno je da realizatori obuka rade u paru i da svaki realizator održi po 10 dvodnevnih  obuka.

 

Uslovi Konkursa:

 

  1. Pravo učešća na konkursu imaju nastavnici i stručni saradnici osnovnih i srednjih škola koji ispunjavaju sledeće uslove:

 

-        Najmanje 8 godina radnog iskustva na poziciji nastavnik ili stručni saradnik u osnovnom ili srednjem obrazovanju;

-        Dokazano iskustvo u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u procesu nastave (učešće na republičkim ili međunarodnim nagradnim konkursima sa temom primene informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju, osvojene nagrade, elektronske baze znanja, pohađanje obuka i sl.);

-        Iskustvo u izvođenju akreditovanih obuka na temu primene informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju;

Za prijavu na Konkurs potrebno je popuniti Formular koji se nalazi na sajtu www.zuov.gov.rs i poslati ga Zavodu u elektronskoj formi na adresukonkurs@zuov.gov.rs (sa naznakom Primena IKT-a u nastavi), a štampanu verziju formulara, zajedno sa overenom fotokopijom diplome i potvrdom ustanove gde je osoba zaposlena o dužini radnog staža u obrazovanju,  na adresu:

 

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

 (sa naznakom: za konkurs Primena IKT-a u nastavi )

Fabrisova 10

11000 Beograd

 2. Nepotpune, nepravilno popunjene i neblagovremeno poslate prijave neće se razmatrati.

3. Konkurs  traje od 27. marta do 10. aprila 2014. godine.

4. O rezultatu Konkursa Zavod će pismeno obavestiti učesnike najkasnije do 30. aprila 2014. godine.

5. Lice ovlašćeno za dodatna obaveštenja je Daniela Minić Aleksić (daniela.minic@zuov.gov.rs).

6. Konkurs je objavljen u „Prosvetnom pregledu“ broj 2612, od 27.03.2014. i na veb stranici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjawww.zuov.gov.rs.

Jedan komentar na Konkurs IKT obuka 40 trenera

  1. Krajnje je vreme da se krene sa uvođenjem IKT u nastavni proces. Ja se bavim programiranjem iz hobija a od 2013 godine sam i zvanično na tržištu sa svojim privatnim projektom INTERNET KURSEVI RAČUNOVODSTVA.
    Nažalost, kada u Srbiji uradite nešto kreativno veće su šanse da Vas proglase ludim nego da Vam iko prizna novostvorenu vrednost. U sredini u kojoj živim moj sajt je primljen vrlo negativno i imao sam brojne neprijatnosti u vezi njega, dok Ministarstvo prosvete sprovodi zaveru ćutanja – jedini pouzdan način da upropastite nečiji inventivni projekat……
    Nadam se da će se izabrati kreativni ljudi koji će se izboriti za širu primenu IKT u obrazovanju. Tada će i moj projekat imati više šansi…..

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*