Ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tomislavu Jovanoviću Ministru finansija, Lazaru Krstiću

unija 530 209r

Poštovani,

Uredba Vlade RS o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava je dobar osnov da se, makar na dve godine, zaustavi dalje nepotrebno zapošljavanje novih radnika u prosveti i pored velikih viškova i nastavnika bez pune norme časova.

Međutim, Uredbom nisu precizirani neki detalji koji su specifični u obrazovnom sistemu, pa Vam sugerišemo, da načelnicima školskih uprava i direktorima ustanova, uputite poseban dopis, u kome biste im ukazali na sledeće:

  1. Da se urgentno formiraju liste zaposlenih, koji su radni odnos zasnovali sa nepunim radnim vremenom. Sa ove liste bi se bez konkursa preuzimali zaposleni, ako na listama tehnoloških viškova nema odgovarajućeg lica, a ne da se, kao do sada, zapošljavaju nova lica. Tome u prilog ide i stav Komisije za tumačenje PKU od 6. decembra 2013. godine, koje direktora ustanova obavezuje da bez konkursa tim licima dopune normu u skladu sa odredbama člana 5. stav 4. PKU. Ovo je i ekonomski opravdano, jer oko 30.000 nastavnika nema pun fond časova, a plaćaju im se porezi i doprinosi. Uvođenjem novih lica u sistem je bespotrebno i dodatno opterećuje budžet RS;
  2. Na mesta direktora ustanova, kojima u prvom mandatu miruje radni odnos, treba zabraniti prijem novih lica. Ovo stoga, što u sistemu ima zaposlenih kojima treba dopuniti normu, a ne odmah primati nova lica, koja su potpuno zaštićena četiri godine, primaju punu zaradu i ne rangiraju se pri utvrđivanju viškova zaposlenih.

I ovo je primer nepotrebnog odliva sredstava i prijema novih ljudi u sistem i pored velikih viškova. Ovo je moguće razmotriti i za sva radna mesta upražnjena odlaskom radnika na bolovanja (porodiljska ili bolovanja sa dužim trajanjem)

3.    Godišnje u redovnu penziju odlazi 2.500-3.000 zaposlenih, a kako je preko 75% njih nastavno osoblje, ovim merama bi se u naredne dve godine broj zaposlenih mogao smanjiti za najmanje četiri hiljade i broj zaposlenih sa nepunom normom za preko
10.000. To bi relaksiralo budžet za prosvetu za preko 3,5 milijardi dinara godišnje, što bi, u ovako teškoj ekonomskoj situaciji, omogućilo popravljanje materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju i vraćanje odnosa zarada između I i VII stepena stručnosti na 1:3.

 S poštovanjem,

U Beogradu, 19.mart 2014.

Predsednik Unije SPRS Dragan Matijević

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*