NOVI GAFOVI U REŽIJI STARIH MAJSTORA

U poslednjih nekoliko dana svedoci smo dva slučaja koja dolaze iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kažemo slučaja, jer zaista ne znamo blažu reč za dokumenta koja smo od njih dobili.

1 . Ministarstvo prosvete ne prestaje da nas zaprepašćuje svojim potezima. Naime, za obrazovni profil Trgovac, koji nije reformisan decenijama, naprasno je „osmišljen“ novi plan i program, sa izbačenih i ubačenih novih oko 40% predmeta u I razredu. Objavljeno u Prosvetnom pregledu 26.9.2013., a primenjuje se 8 dana po objavljivanju!

Da, dobro ste pročitali i razumeli:
• 20 godina nije menjan plan i program , a zatim se njegova nenajavljena izmena pojavljuje u oktobru mesecu , i naravno primenjuje odmah!!!
• Predmeti kao što su: Muzička kultura, Fizika, Hemija, Geografija, Ekologija bili su u nastavi do polovine oktobra, a sada ih više nema!?
• Novi predmeti kao što su Poslovna komunikacija ili Poznavanje robe verovatno će se nadovezati po principu Fizika + Hemija = Poznavanje robe, Muzička kultura = Poslovna komunikacija, ili nekako drugačije, čekamo pojašnjenje;
• Nastavnici koji predaju predmete koji se gube nemaju više 100% norme, a minimalne su šanse da u nekoj drugoj školi dopune normu;
• Dnevnici će verovatno biti izgenerisani i potpuno novi. Ne sme se „krečiti“, naopako, ako se pogreši u dnevniku (recimo stavi tačka umesto ocene). Mada, četiri – pet predmeta možda se i može precrtati, ali, avaj, nema dovoljno mesta za nove predmete!
• Učenike i roditelje nismo još stigli da pitamo šta o svemu misle: razlog je jednostavan – plašimo se odgovora!
Mogli bismo i dalje da nabrajamo, ali nema potrebe. Postoji jedna reč koja dobro opisuje ovakav način rada: SKANDALOZNO.
Naravno da su i direktori škola u šoku, zatečeni, i naravno da obrazlažu da je potpuno besmisleno promeniti obrazovni profil u sred školske godine. Da li je možda suviše kasno da se primenjuje od naredne školske godine? Naravno da nije, nadamo se da će razum prevladati i da se ove izmene neće realizovati u tekućoj školskoj godini, kako za sada i ima nekih nezvaničnih najava.
2. Dopisom smo se obratili i tražili tumačenje odredbi članova 130 i 131 i mišljenje o tome da li treba formirati „B liste“. Dobili smo odgovor kojim se omalovažavaju članovi sindikata, kao i rad Komisije za tumačenje PKU, imenovane od strane MPN. Naime u odgovoru 011-00-00248/2013-02 od 01.10.2013.godine koji je pun paušalnih ocena i nepoštovanja kako prema sindikatima tako i prema Narodnim poslanicima, poništiva se sve ono za šta su se zalagali sindikati, a što su Narodni poslanici Skupštine Srbije prihvatili. Prilikom donošenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u obrazloženju dostavljenom Narodnoj skupštini između ostalog stoji: „Na zahtev sindikata izvršena je članom 32. Predloga zakona dopuna člana 130. Zakona kojim je preuzimanje zaposlenog utvrđeno kao način zasnivanja radnog odnosa, dodat je stav kojim se rešenje propisano Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika prenosi u zakon – da se ne može raspisati konkurs za prijem u radni odnos dok se ne ispita mogućnost preuzimanja zaposlenog koji je ostao neraspoređen ili koji radi sa nepunom normom časova.“. Mi iz sindikata smo znali šta hoćemo i šta smo predložili, a tada je MPN dalo ovo obrazloženje.
Pored toga ovim odgovorom se dovodi u pitanje i ono što je do sada radila Komisija za tumačenje PKU koja je takođe dala tumačenje člana 5 stav 4 PKU (Ukoliko se uprazni radno mesto, direktor može rasporediti zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom u ustanovi, do punog radnog vremena, bez raspisivanja konkursa, u slučaju da na listi radnika za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba nema zaposlenih koji ispunjavaju uslove za rad na tom radnom mestu.) Tumačenje glasi: „Ustanova je dužna da primeni član 5 stav 4, Posebnog kolektivnog ugovora.“ (tumačenje broj 610-00-00056/2012-15 od 30.01.2012/22.12-2011).
Ono što je još veoma bitno u ovom slučaju je da se ovo tumačenje nalazi na sajtu MPN (http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/odluke-komisije-za-pku/805-odluke-komisije-za-tumacenje-odredbi-posebnog-kolektivnog-ugovora-za-zaposlene-u-osnovnim-i-srednjim-skolama-i-domovima-ucenika). Zbog toga se postavlja pitanje ko je autor odgovora iz MPN?Zbog ovih poteza, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u najmanju ruku ispada smešno, a posledice njihove neozbiljnosti snose prosvetni radnici.
Smatramo da ne možemo direktno okriviti ministra prosvete za nastalu situaciju, već „kadrove“ koje je nasledio. Ono što zahtevamo od ministra Jovanovića je da izvrši „provetravanje“ ministarstva, što podrazumeva smenu svih onih koji su ga doveli u situaciju da potpiše dva dokumenta, a da ga ne upoznaju sa posledicama. U cilju prevazilaženja ovih problema predlažemo i tražimo sledeće:
1. Da se promene planova i programa za obrazovni profil Trgovac odlože za školsku 2014/2015. godinu;
2. Da se povuče Vaš dopis broj 011-00-00248/2013-02 od 01.10.2013.godine;
3. Da se uvede obaveza sastavljanja „B liste“ na kojoj bi se nalazili zaposleni koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom;
I ne tražimo slučajno da se poštuju članovi 130. i 131. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i član 5 stav 4 PKU. Smatramo da je ovo u duhu mera koje je Vlada RS nedavno usvojila. Od 130000 zaposlenih u prosveti oko 79000 je nastavnika. Od tog broja je oko 30000 sa nepunom normom. Za sve njih se plaćaju doprinosi kao da rade sa punom normom. Skandaloznim tumačenjem MPN se ostavlja mogućnost direktorima škola da zapošljavaju nove radnike i na taj način povećaju broj zaposlenih u javnom sektoru.
Ukoliko se to ne učini smatraćemo da je za MPN, ipak to malo važno spram akutnog problema srpske prosvete: dnevnice nastavnika na ekskurzijama. Nema tog obrazovnog profila, male mature, nasilja u školskim klupama ili zapošljavanja koji može poremetiti rešavanje ovog gorućeg problema!
Zvonimir Jović, član Predsedništva USPRS

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*