O TEMPORA, O MORES! ZA PETNICU NEMA NOVCA

Već duže vremena do javnosti stižu alarmantne vesti da većina programa koji se rade u Istraživačkoj stanici u Petnici, moraju da se obustave jer država nije isplatila obećanih 28 miliona dinara. Da bi gašenje Istraživačke stanice predstavljalo nacionalni „suicid“, slažu se naučnici i istraživači koji su upravo zahvaljujući i „Petnici“ postigli rezultate koji su priznati u svetu nauke… Međutim, očigledno je da to ne zabrinjava nadležne u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije. Njih Istraživačka stanica u Petnici očigledno, osim na rečima, uopšte ne zanima… O tome možda najbolje svedoči činjenica da su prošle godine, neophodna sredstva za rad Istraživačke stanice preneli, prema rečima njenog direktora, 31. 12. 2012. u 16 časova, naravno, očekujući da se neće upotrebiti i da će se već narednog dana vratiti natrag u budžet…

Ili je to u stvari odnos koji u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima prema direktoru Istraživačke stanice u Petnici, gospodinu Vigoru Majiću?

NEPODOBNI DIREKTOR

Vigor Majić se u više navrata, u medijima i naučnim skupovima, usudio da iznese otvorenu i argumentovanu kritiku prema načinu i konceptu rada ovog Ministarstva. Kritika je usmerena na očiglednu sve veću centralizaciju u obrazovanju i na negativne posledice koje ostavlja na obrazovni sistem u celini… Ukazao je na pogubnost određenih zakonskih rešenja i na ogromnu moć koju je ministar dobio kroz diskreciono pravo da za sve i svašta određuje „bliže uslove“. Usudio se i da iznese svoju viziju obrazovnog sistema, dijametralno različitog od onog koji se trenutno proklamuje i koji bi bio zasnovan na decentralizaciji i znatnijoj fleksibilnosti obrazovnog sistema…

S obzirom na dosadašnje rezultate u upravljanju i radu Istraživačke stanice u Petnici, kao i nesumnjivog ugleda koji gospodin Vigor Majić uživa u naučnim i istraživačkim krugovima, vlasti se ne usuđuju da ga smene i da na njegovo mesto postave poslušnog partijskog aparatčika, već su odlučili da učine nešto radikalnije, da pridave samu ustanovu, odnosno, da sa prljavom vodom – izbace i dete! Videćemo, vreme će pokazati, ali, u istom trenutku kada nad Istraživačkom stanicom u Petnici visi Damoklov mač gašenja, na drugoj strani nam se dešava „Razvionica“.

RAZVIONICA

Kao što smo u više navrata već istakli, Ministarstvo prosvete je isplelo gustu mrežu za prikupljanje i trošenje sredstava iz različitih fondova, jednim delom donatorskih, a dobrim delom zahvaćenih iz budžeta Republike Srbije, neophodnih za finansiranje i kofinansiranje…

U luksuzno opremljenoj brošuri-informatoru pod nazivom EDU-VIZIJA, mogli smo samo delimično da vidimo kako se novac troši na veoma neoperativne i neprimenjljive programe. Nakon našeg ukazivanja na ovaj informator, uklonjen je sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (iako smo proglašeni neznalicama u demantiju tog istog MPN). U međuvremenu, razvila se „Razvionica“…

Šta je „Razvionica“? Evo šta oni kažu o sebi: „Mi smo izabrani na javnom konkursu objavljenom u štampi i na VEB-u 2012. godine, da sprovodimo aktivnosti predviđene projektnim planom. Među nama ima stručnjaka različitih profila, uzrasta, zvanja. Imamo univerzitetske profesore, predavače, prevodioce, programere, pisce udžbenika, menadžere, administratore, moderatore, organizatore, izveštače, snimatelje… Tačnije, svako od nas obavlja višestruke funkcije u timu i ima obimna iskustva na raznovrsnim razvojnim projektima. Sa nama je i nekoliko vrhunskih stranih stručnjaka (verovatno su i oni primljeni na osnovu konkursa…), što nam omogućuje da crpimo dobre ideje i korisna rešenja sa svih kontinenata. Sa nama sarađuju iskusni treneri-predavači, takođe izabrani javnim konkursom u junu 2013. godine, zaduženi za obuku hiljada nastavnika…“

Upravo je završen još jedan konkurs Razvionice za učešće u projektu: Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala Broj ugovora: 2012/295-369/EUROPEAID/131556/C/SER/RS) Trajanje projekta: 5. jul 2012. – 4. jul 2015. Ugovorno telo: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji Projektni partner/ korisnik: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Izvođač/ konsultant: Konzorcijum koji vodi Hula & Ko, Hjuman Dajnamiks Vrednost projekta: 3.659.800 €. Opšti cilj: Da doprinese razvoju ljudskog kapitala kroz jačanje „trougla znanja“: Obrazovanje – istraživanje – inovacije, kao i da poboljša efikasnost obrazovnog sistema u Srbiji, doprinoseći boljem ukupnom nivou znanja, veština i sposobnosti u društvu. Svrha: Da poboljšanjem osnovnog, opšteg srednjeg i sistema obrazovanja i obuke nastavnika doprinese ekonomskom i društvenom razvoju. Komponente projekta 1. razvoj nacionalnog okvira kurikuluma osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja 2. poboljšanje profesionalnog razvoja nastavnika, razvoj i sprovođenje obuka za najmanje 13.000 nastavnika sa posebnim fokusom na nedostatak kompetencija nastavnika (npr. transverzalne kompetencije) 3. izgradnja održivog odnosa između istraživanja iz oblasti obrazovanja, obrazovne politike i prakse, ovo pomaže i u praćenju obrazovne reforme i trajno poboljšava obrazovne politike 4. uspostavljanje 38 škola vežbaonica kao nastavnih baza za profesionalni razvoj nastavnika i da njihovo adekvatno opremanje…

Nigde se ne može pronaći sistematizacija radnih mesta, broj zaposlenih, konkretni ciljevi i zadaci, kao ni podaci o budžetu ove grupe iskusnih entuzijasta sa višestrukim ulogama. Ne zna se da li je u pitanju ustanova, agencija, vladina ili nevladina organizacija ili je u pitanju tim saradnika koji dele novac od „papirnih projekata“ ali se vidi da projekat Razvionica finansira Evropska unija, a da je nosilac projekta Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekat sprovodi konzorcijum koji vodi Hulla & Co, Human Dynamics K.G.

Svaki od pojedinačnih projekata očigledno je pokriven milionima evra. Toliko košta kratko obaveštenje o konkursu, obrasci za prijavu (na engleskom) i ništa više, osim obaveštenja o skupovima koji se organizuju po beogradskim hotelima (Hotel M, Moskva, Park). Sistem pranja novca je veoma elegantno zamišljen – preko „konferencija“, radionica i susreta različitih ciljnih grupa:

Beograd, 23. oktobar 2013. – Nastavnici istorije iz čitave zemlje učestvuju u dvodnevnoj radionici pod naslovom „Ljudska prava u nastavi istorije u multikulturalnom i inkluzivnom društvu“, koju u Beogradu, u hotelu Park, priređuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Savet Evrope, Švajcarska agencija za razvoj (SDC) i Delegacija EU u Srbiji…

Nije precizirano po kom su kriterijumu pozvani učesnici, ko plaća njihove putne troškove (za ručkove se zna), dangubu i na kraju, čemu sve to služi? Ko je proglasio naše društvo inkluzivnim?

AKTIVNOSTI RAZVIONICE

Sa skupova mogu da se skinu prezentacije koje su prepune praznoslovlja – tipski razrađenog birokratskog šablona raznih razvojnih projekata. Ono što je frapantno, to su ingerencije ove neformalne grupe da oprema škole: Na pitanje: koliko škola u Srbiji će opremiti „Razvionica“, odgovor je da će „najmanje 38 škola steći status škola- vežbaonica, na osnovu javnog konkursa pokrenutog krajem 2012.godine, komisijskog odabira najboljih kandidata i rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja“. Dalje se ističe da će ove škole „biti odabrane po merilima vezanim za njihov potencijal da budu centri „izvrsnosti“, gde će budući nastavnici da se oprobavaju u praksi. Ove škole će dobiti najsavremeniju opremu koju donira Evropska Unija u ukupnoj vrednosti od 4 miliona evra“.

Zanimljivo je da raspodelu ovako značajnih sredstava vrši neko telo koje nigde nema postavljenu strukturu zaposlenih, niti strukturu budžeta i sl. Adresa „Razvionice“ je: OŠ „Karađorđe“, Jove Ilića 2, 11040 Beograd, Srbija! Da li navedeni konzorcijum šalje novac na račun te škole?

Zabrinjavajuće je to što na tim konferencijama ordiniraju predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ZUOV-a, ZVKOV-a, Nacionalnog prosvetnog saveta.

PREDAVANjE IZ HOTELA MOSKVA

Beograd, 21. oktobar 2013. – Ambasada Finske u Beogradu i konsultantska grupa FCG, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Narodnom bibliotekom Srbije, priredile su konferenciju posvećenu poukama iz višedecenijskog razvoja finskog obrazovnog sistema, priznatog kao najboljeg na svetu, pod nazivom „Finska iskustva u obrazovanju na konferenciji NBS“ (nepoznato je šta tačno znači skraćenica jer podseća na Narodnu banku Srbije).

Prva pouka je da treba ulagati u pravednost školskog sistema i jednaku dostupnost školovanja svim učenicima. Druga pouka je finski paradoks: Manje godina i manje časova provedenih u školi, manje domaćih zadataka, manje pripremanja za testove i manje naglašavanja finansijskih faktora. Treća pouka je baš ono čime bi trebalo da se bavi „Razvionica“, odnosno, da treba nastavnike pretvoriti u lidere i dati im veliku autonomiju u kreiranju nastavnih sadržaja.

Predstavnik akademskih ustanova u diskusiji je bio dr Aleksandar Baucal, profesor filozofskog fakulteta u Beogradu koji je ujedno i rukovodilac treće komponente „Razvionice“. Istakavši da su prosečni pokazatelji našeg obrazovnog sistema deprimirajući, istakao je da ima i sjajnih primera motivisanih školskih kolektiva i založio se za „tri P“- primećivanje, promovisanje i povezivanje takvih škola u jedinstvenu mrežu. On smatra da bi takva „mreža“ škola i drugima u obrazovnom sistemu presađivala takva znanja i umeća i uspešna rešenja širila na sve učesnike u sistemu. Umesto sadašnjeg vertikalno postavljenog sistema, založio se za obrnutu piramidu moći, u kojoj bi učenici bili najvažniji, pa zatim nastavnici a ostali bi bili njima na usluzi i službi.

Predsednica NPS, dr Desanka Radunović se založila da političke partije načine konsenzus oko ključnih pitanja u obrazovanju, posebno je zabrinuta činjenicom da ne koristimo sva donatorska, a ni sopstvena sredstva koja su nam na raspolaganju, što je najvidljivije iz podataka da strateška opredeljenja, zapisana u regulativi nedovoljno sprovodimo. Kao najjači argument je navela podatak da Jedinstveni informativni sistem u prosveti, koji je već punu deceniju u začetku, ne pruža podatke neophodne istraživačima i donosiocima odluka. Gospođa Radunović očigledno nije upoznata sa tim koliko miliona evra je koštao taj JISP projekat koji je neslavno propao.

Veselo je to što projekat Razvionica pruža i ugostiteljske usluge. Na sajtu se može pronaći obaveštenje: Razvionica ugostila školske uprave i savetnike ZUOV!

Beograd, 11. oktobar 2013. – Nastavljajući seriju susreta sa organizacijama i pojedincima uključenim u obrazovno-vaspitni sistem, projektni tim Razvionice okupio je u Beogradu načelnike i savetnike školskih uprava širom Srbije i savetnike iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kako bi se upoznali sa ciljevima i aktivnostima Projekta i svojom ulogom u njima.

Nema odgovora na pitanje na čiju su se to inicijativu okupili načelnici i savetnici, ko ih je gostio i zašto. Ko stoji iza Projekta kada su službenici MPN širom Srbije bez ikakvih pitanja i pogovora dobili svoje uloge.

ČEMU OVO SLUŽI

Već se na prvi pogled u radu „Razvionice“ prepoznaje „visokoumlje“ koje sve nas debelo košta! Samo za projekat sa jednom garniturom „trenera“ opredeljeno je 3 659 000 evra donacija, a koliki je naš deo kofinansiranja, kao i obično ostaje nepoznanica… Kada će, kako će i da li će stvarno biti obučeno 13 000 nastavnika, ne zna se, ali para ostati neće. Niko neće tražiti da se polože računi za tolike svote. Možda će se nekoliko grupica negde okupiti, nekoliko voditelja će napisati nekoliko izveštaja i na taj će se način čitav projekat staviti ad akta. Onda će MPN da otvori Igraonicu, pa Razmišljaonicu, pa Promišljaonicu, pa Izmišljaonicu,….

Iz priložene dokumentacije očigledno je da je reč o „presipanju iz šupljeg u prazno“ ili, narodski rečeno o „mlaćenju prazne slame“. Veoma je zanimljivo i to što se na konkurse aplicira isključivo na engleskom jeziku, što predstavlja tešku diskriminaciju u zemlji koja ima službeni srpski jezik. Kao da se radi o okupiranoj zemlji, pa za učešće u projektima vezanim za razvoj obrazovanja ne smete govoriti svojim jezikom… Moguće je da od silnih angažovanih stručnjaka i para nema nikoga ko bi prevodio? Zašto se insistira na naprasno uvedenoj kompetenciji da nastavnici poznaju isključivo engleski jezik, a da su degradirani oni koji znaju nemački, ruski ili francuski? Još je zanimljivije što je odabran naziv na srpskom – verovatno nemušti prevod nekog evropskog projekta koji je na nakaradan način prilagođen za naše tržište.

Stiče se utisak da se ovaj, očigledno poveliki kolač deli unutar grupe u koju ne može da prodre niko sa strane (ne daj bože neki nastavnik-praktičar i to sa iskustvom…).

Izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2013. godine predviđeno je otvaranje još jedne agencije u obrazovanju. Međutim, očigledno je da nije mogla da se sačeka 2016. godina… Navučeni poput narkomana na strane donacije i kofinansirajuća sredstva iz domaćeg budžeta, počeli su da osećaju krizu apstinencije. Običnom prosvetnom narodu, kojem obećavaju „svetlu budućnost“ ne preostaje ništa drugo već da priteže kaiš i da sa strepnjom i zebnjom očekuje nove mere štednje, ali, neka pogled usmeri i prema drugoj strani i neka vidi kako se negde preliva i prosipa…

UMESTO ZAKLjUČKA

Ukoliko sam nešto naučio od savremenih „pedagoga“, „evaluatora“, „edukatora“, itd, naučio sam da je savremenoj pedagogiji u savremenoj srpskoj školi cilj da je zameni poslovna ekonomija i da joj zvaničnici u tome pomažu… Pomažu u ispunjavanju ciljeva koji su usklađeni sa kreditiranim projektima prosvetnih vlasti, kao što je npr. Projekat „Razvoj ljudskog kapitala“. Slobodno možemo reći da škola lagano, ali sigurno gubi ulogu obrazovne i vaspitne institucije i shodno zakonima „menadžmenta javnog sektora“ postaje industrijska grana koja „strategijski upravlja resursima“.

U cilju dostizanja nedostižne „svetle budućnosti“ lagano, ali sigurno obaramo temelje na kojima počiva zdravo društvo! Rušenje u stvari predstavlja preoblikovanje svesti novih, programiranih generacija.

Milan Jevtić

potpredsednik USPRS

2 komentara na O TEMPORA, O MORES! ZA PETNICU NEMA NOVCA

 1. marina kaže:

  Pa bas Vam hvala na ovom tekstu o razvionici.

  • nenad kaže:

   MPRS JE JEDINO MINISTARSTVO GDE NIKO OD POLITICARA NA VLASTI NIJE ZAINTERESOVAN DA ,,ZARONI,, JER JE TRULO I SMRDLJIVO, ZATO NAM OVO I RADE, A MI CUTIMO IDEMO SUBOTOM I NEDELJOM PO KASICICU NADE I VERE NA NJIHOVE KVAZI SEMINARE….
   BAVITE SE LJUDI PCELARSTVOM I UZIVAJTE U LEPOTI NASE ZEMLJE DOK NAM I TO NE UKRADU….

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*