„Predajem skoro sve, može se reći. Ja sam učiteljica.“

ucenici_uciteljica

Poziv da se pojavim pred sudom dobila sam poštanskim putem. Pre toga potpisala sam punomoćje advokatu koji je u ime sindikata zastupao sve kolege, koji su predavali đacima po IOP2. Pred određenim kabinetom Drugog opštinskog suda u Katanićevoj ulici dočekala me je saradnica advokata koji nas zastupa. Pored nje bio je advokat odbrane. On zastupa školu u kojoj radim (to je advokat po službenoj dužnosti). Nakon prozivke sudske službenice ušli smo unutra.
SUDIJA: (Pita da potvrdim svoje ime i prezime, datum i mesto rođenja, obrazovanje i školu u kojoj radim. Nakon mog odgovora pita.) Šta Vam je to profesor razredne nastave? Šta predajete?
JA:Predajem skoro sve, može se reći. Ja sam učiteljica.
SUDIJA: (Prigodno se osmehuje.) Vi ste radili sa decom po IOP2 programu tokom školske 2015/16. godine?
JA: Tako je, radila sam tokom te školske godine, ali je taj isti učenik bio u mom odeljenju četiri godine, od školske 2015/16. do 2018/19. Jeste da se tužba odnosi na jednu školsku godinu, ali je zapravo dete bilo sve četiri godine u odeljenju.
SUDIJA: To je samo jedno dete?
JA: Da, iako brojčano deluje gotovo zanemarljivo, oko tog jednog deteta neophodna je čitava aparatura. A gde je ostalih 26 učenika? To je bio jedan regularan razred gde pored jednog učenika postoje i ostali sa svim svojim specifičnostima. Svaki od njih je drugačiji karakter, porodično okruženje odakle dolazi, nivo inteligencije i drugo. I njima je potreban iole individualizovani pristup.
SUDIJA: Opišite kako je izgledao rad sa takvim detetom.
JA: Učenik je iz Predškolske ustanove upisan u školu sa urednom potvrdom o pohađanju programa obaveznog predškolskog obrazovanja. Od psihologa dobila sam sugestiju da je tokom testiranja uočena mogućnost slabijih postignuća. Tokom prvog meseca rada uočen je niz specifičnosti i odstupanja od standardnih mogućnosti, ponašanja i postignuća karakterističnih za decu tog uzrasta. Iste nepravilnosti u razvoju uočene su i od strane školskog logopeda tokom testiranja. Učenik je sa roditeljima upućen na Institut za patologiju govora u ulici Kralja Milutina, koje su kasnije posećivali jednom mesečno. Nakon lekarskih izveštaja i uspostavljenih dijagnoza iz spektra autizma F 84, F90 i drugih, pristupilo se izradi individualizovanog nastavnog programa. Nepotrebno je i komentarisati da mi, kao učitelji, nismo dovoljno kompetentni za rad sa ovakvom decom. Ja jesam pohađala i dodatne seminare iz ove oblasti i pomagala se drugom stručnom literaturom, ali svakako da nisam postigla određeni kompetentni nivo koji imaju ljudi koji su usko specijalizovani za rad sa decom sa posebnim potrebama. Da bi se iole adekvatno snašla u novonastaloj situaciji bile su potrebne svakodnevne konsultacije sa školskim logopedom, kao jedinim stručnjakom koji bolje od svih ostalih poznaje tematiku. Izrada IOP2 zahteva konsultaciju sa školskim pedagogom i psihologom. Učeničkim roditeljima predlagano je da školovanje nastavi u specijalizovanoj ustanovi koja čak ima i obezbeđen prevoz i hranu. Oni su to odbili. Dakle, dete je moralo biti u mom odeljenju jer roditelji imaju pravo da odluče. Dajem sebi pravo da kažem, da smo svi mi, koji smo se bavili ovim detetom, koliko god da nam dodatne edukacije fali, ipak stručniji od njih. Međutim, sistem i procedura koja nam je nametnuta dozvoljava da roditeljski zaključak bude poslednji, da oni odlučuju. Iako nisu kompetentni i emotivno su pristrasni, kroje nam atmosferu u učionici. Naš posao nije tri meseca raspusta tokom leta.
(Sudski zapisničar gleda ka meni i prevrće očima. Sudija sve vreme pažljivo sluša, naizgled sa mnogo razumevanja klima glavom.)
Kada imate ovakvog učenika, za koga ne znate kada će početi da vrišti, da plače, da baca stvari, da ustane, da se trgne, da počne da baca školski pribor sa stola… morate biti spremni da adekvatno odreagujete u svakome momentu. Samo ću Vam reći da me je nekoliko puta dete ujelo dok sam bdeći nad njim, rukama na njegovoj svesci, bila okrenuta ostatku razreda, koji je pričao. (Sudski zapisničar gleda ka meni ponovo, spušta naočare i sluša.) Morate imati uvek adekvatno spremljen didaktički materijal, neretko pripremljen o sopstvenom trošku. Dakle, istovremeno dok držite nastavu ostatku odeljenja, pratite da bezbednosno ne ugrožava nikoga ali i da ispunjava zadatke koji su prema njegovim sposobnostima napravljeni. Takav vid rada zahteva dodatni metodički rad kod kuće ili u samoj školi. I to nije ništa novo jer nas, kao pojedince, nikad niko i ne konsultuje, donese se pravilo i mi ga samo realizujemo kako znamo i umemo, sa sredstvima koje imamo (najčešće nemamo) da ne kažem da se snalazimo. Učešće u radu Tima za inkluzivno obrazovanje takođe može da pomogne. Moj angažman sastojao se i u konsultacijama sa stručnjacima koji su dolazili iz specijalizovanih škola sa kojima kao škola sarađuj emo. Sve to pomagalo je u određenoj meri, ali suštinski dete nije dobilo najadekvatnije obrazovanje koje mu je bilo potrebno. Učenika je trebalo osposobiti za obavljanje nekih banalnih dnevnih radnji poput oblačenja jakne i zakopčavanja do prvih elemenata pismenosti i dalje. A gde je ostalih tridesetak učenika i roditelja koji, naravno, očekuju da i njihova deca imaju minimum nekih znanja.
Stres i neke traumatične situacije kroz koje prolazite nisu vredne dodatnih 10% uvećane plate. Naš problem je sistemski. Verujte da bih dodelila ne 10, nego 200% bonusa svima koji rade sa takvom decom. To se ne može izmeriti novcem. Naša profesija je humana i niko se nije latio ove diplome da bi se obogatio. Ovaj posao se radi iz najčistijih ljudskih pobuda, sa mnogo empatije i filantropije – svaka njegova banalizacija na 4 sata rada i san svake žene jer ima vremena za sopstvenu decu je neprihvatljiva.
SUDIJA: Dobro, u redu je, shvatio sam. Hvala Vam, možete sesti.
Nakon izlaganja koliko koji advokat traži novca u ime poravnanja sudskih troškova, napustili smo sudnicu. Rečeno je da će presuda biti doneta u narednom periodu.

Sa sudskog ročišta
(tužba protiv neisplaćenih zarada tokom školske 2018/19. godine za rad sa detetom po IOP2)

Učiteljica
OŠ „ Miloje Vasić“
Beograd- Grocka

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*