Kontakt

Naziv: Unija sindikata prosvetnih radnika Vojvodine

Adresa 21000 Novi Sad, Školska 4

radno vreme: ponedeljak – petak od 8 do 12

tel/faks: 021/63-333-30

tel.: 065/944-25-57

tel.: 065/944-20-30

e-mail: usprv@usprv.org.rs; unija.spr.vojvodine@gmail.com

Tekući račun: 310-208543-40 NLB banka Novi Sad,

Matični broj: 08939535

PIB: 107726540

 

 

Sve primedbe ili pitanja u vezi sajta možete poslati na : admin@usprv.org.rs