Svako treće javno preduzeće nije smanjilo zarade

novac_dinari_u_stosu
Prošle godine je iz državnog budžeta, po nalazima Državne revizorske institucije, potrošeno spornih 365 milijardi dinara. Od toga je 231 milijarda proknjižena ne neodgovarajući način, dok je nepravilno potrošeno 134 milijarde. Najveće trošadžije su na lokalnom niovu – 47 milijardi, a nešto manje kod direktnih i indirektnih korisnika republičkog budžeta. Čak 105 miliona dinara otišlo je na plate ćata bez dokaza da su bili na poslu.

Ovogodišnji izveštaji DRI-ja pokazali su da se na plate zaposlenih troši više nego što bi smelo, ali i da se zapošljava više ljudi od propisanog broja, što je odlika opština i javnih preduzeća. Čak 34 lokalne vlasti su na ime plata – tako pokazuju završni računi za prošlu godinu – isplatile 806 miliona dinara više od dozvoljenog. Većina njih je, po rečima glavnog državnog revizora Duška Pejovića, isplaćivala mimo zakona. U 11 opština utvrđeno je da imaju i 417 više zaposlenih od propisa, i to 338 na neodređeno i 79 na određeno vreme.

Predsednik DRI-ja Radoslav Sretenović objašnjava da su opštine davale i koeficijente veće od propisanih.– Zaposlenima koji nisu ispunjavali propisane uslove za obavljanje poslova radnog mesta na kojem su radili isplaćeno je 211 miliona dinara, dok je 105 miliona isplaćeno bez evidencije prisustva na radu, a ostatak ide na ostale nepravilnosti – rekao je Sretenović.

Pokazalo se i da svako treće javno preduzeće nije smanjilo zarade u skladu sa zakonom. Sretenović ukazuje na to da je kod deset od ukupno 26 revidiranih javnih preduzeća primenjena osnovica za obračun i isplatu zarada u iznosu višem od osnovice koja je važila na dan donošenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava. U tim preduzećima je, takođe, zaposleno i 77 ljudi bez dobijene saglasnosti.

Brojne nepravilnosti pronađene su u zdravstvu, kako u pogledu zapošljavanja, tako i u pogledu obračuna plata. Tako se ističe da je Institut za transfuziju krvi Srbije zaposlio čak 1,5 puta više nemedicinskih radnika od dozvoljenog broja, ali i da je isplaćivao punu platu za osmočasovni radni dan radnicima koji su radili po šest-sedam sati.

Lj. Malešević
Od javnih nabavki pa dalje

Revizijom su obuhvaćene i javne nabavke u državnim institucijama, i to vredne 52 milijarde dinara, a nepravilnosti su utvrđene za iznos od 14,5 milijardi dinara, što čini 27,9 odsto nepravilnosti. Nepravilno su trošene pare i na rashode za socijalno osiguranje – 5,9 milijardi dinara. Nepravilnosti za usluge po ugovoru su vredne 2,2 milijarde, za subvencije 1,2 milijardu, za dotacije 1,1 milijardu dinara. Za transfer ostalim nivoima vlasti zabeleženo je nepravilno trošenje 721 miliona, za popravke i održavanje 428 miliona, za rashode za materijal 275,3 miliona dinara…

Izvor: Dnevnik

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*