U SEPTEMBRU ĆE SVI ĐACI BITI TESTIRANI NA KORONU, ONLAJN NASTAVA VIŠE NIJE OPCIJA!

ucionica-pixa

Vapaj prosvetnih radnika, da ako i treću školsku godinu za redom naši učenici provedu u onlajn nastavi da će od našeg školstva ostati samo obrazovna ruševina, očigledno je stigao do ušiju onih koji o tome odlučuju u Vladi Srbije i Ministartsvu prosvete, što je, inače, podržano i u pristigloj sugestiji evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije.Kako tvrdi izvor Glasa javnosti ministar prosvete, Branko Ružić, dobio je saglasnost u Vladi Srbije da se na početku školske godine u svim školama u Srbiji urade PCR i antigenski testovi kako bi se izbeglo vraćanje na onlajn nastavu, pogotovo jer se pominje novi talas epidemije korona virusa.

Da već u julu prelome ovako važnu odluku, koja će svakako podsticajno uticati na naše obrazovanje, ohrabrila je i nedavna preporuka evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije, koju je Glasu javnosti dostavio izvor iz Ministarstva prosvete:

NE PROPUSTITE
U Srbiji pričaju o online nastavi, a imamo đake koji nemaju ni struju
U Srbiji pričaju o online nastavi, a imamo đake koji nemaju ni struju
- Letnji meseci pružaju priliku vladama da uvedu paket mera koje će doprineti smanjivanju stope zaraze i izbegavanju zatvaranja škola. Alternativna nastava ili zatvaranje škola su već negativno uticali na obrazovanje i socijalnu i mentalnu dobrobit dece i mladih. Testiranje u školama bi moglo da se preporuči u slučaju klastera u nekoj ustanovi, ali Svetska zdravstvena organizacija smatra da testiranje može da se preporuči čak i u odsustvu simptoma kod učenika i zaposlenih. Ne možemo da dozvolimo da deci budu uskraćeno obrazovanje i razvoj zbog pandemije. Zatvaranje škola je i do sada bilo jedino krajnja mera i to samo u slučaju eksplozije broja zaraženih ili ako širenje zaraze ne može da se kontroliše nekom drugom merom – piše u preporuci evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije dostavljenoj Vladi Srbije i Ministarstvu prosvete, koju je potpisao njen direktor Hans Kluge.

Takođe, kako sazanejmo od našeg izvora, uz ovu preporuku na iste adrese u Beogradu stigla su, liči kao sinhronizovano, zajednička saopštenju Uneskai Unicefa u kome se ponavljaju preporuke i identična ocena iz Svetse zdravstvene organizacije da su mnoge restrikitvne mere u školstvu “negativno uticalo na obrazovanje i socijalnu i mentalnu dobrobit dece i mladih”.

 

Na postignut dogovor nadležnih u Vladi Srbije i Ministarstvu prosvete, prema našem izvoru,uticali su svakako i ne baš zadovoljavajući rezultati testiranja među svršenim osnovcima, koju su očegledna posledica prekomerne upotrebe alternativne nastave u odnosu na klasičnu, koja jeste bila iznuđena pandemijom korona virusa, ali je uverenje da se odlučnije mora sačuvati što kvalitetniji nastavni proces u našim školama.

Nadamo se da će ova odluka poslati i optimističku poruku da će se u Srbiji u budućnosti sve više igrati na pamet nego na sreću, jer nije prijatna činjenica, iz nedavno objavljene informacije, da imamo 4.963 kladionica i kockarnica a, u odnosu na njih, tek 3.782 osnovnih i srednjih škola.

(Glas javnosti)

3 komentara na U SEPTEMBRU ĆE SVI ĐACI BITI TESTIRANI NA KORONU, ONLAJN NASTAVA VIŠE NIJE OPCIJA!

 1. Nena kaže:

  PCR testiranjem se moze uzeti DNK maloletnih osoba. Ko to
  zahteva ? UNESCO i UNICEF nemaju te nadleznosti. Clan Zakona o pravima pacijenta Član 21.
  Član 21

  Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta, u skladu sa zakonom.

  Podatke iz stava 1. ovog člana, dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, organizacionoj jedinici visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, drugom pravnom licu koje obavlja određene poslove iz zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i pravnom licu koje obavlja poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kod kojih je pacijent zdravstveno osiguran, a kojima su ti podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih nadležnosti.

  Naročito osetljivim podacima o ličnosti pacijenta smatraju se i podaci o ljudskim supstancama, na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica od koga one potiču.

  Lica iz stava 2. ovog člana, kao i druga lica koja neovlašćeno, odnosno bez pristanka pacijenta ili zakonskog zastupnika, raspolažu podacima iz medicinske dokumentacije u suprotnosti sa ovim članom, i neovlašćeno iznose u javnost te podatke, odgovorni su za odavanje naročito osetljivih podataka, u skladu sa zakonom.

 2. Nena kaže:

  VODITE RACUNA I O SLEDECEM !!!!!!!
  Član 22

  Dužnosti čuvanja podataka iz člana 21. stav 1. ovog zakona, nadležni zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena kod poslodavaca iz člana 21. stav 2. ovog zakona, mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, ili na osnovu odluke suda.

  Ako je pacijent, odnosno zakonski zastupnik, pismenom izjavom ili ovlašćenjem overenim kod nadležnog organa, a koje se čuva u medicinskoj dokumentaciji, dao pristanak na saopštavanje podataka o zdravstvenom stanju, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

  Izuzetno od stava 2. ovog člana, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta punoletnom članu uže porodice, i u slučaju kada pacijent nije dao pristanak na saopštavanje podataka o svom zdravstvenom stanju, ali je saopštavanje tih podataka neophodno radi izbegavanja zdravstvenog rizika za člana porodice.

  V KAZNENE ODREDBE

  Prekršaji

  Član 44

  Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost ako:

  1) pacijentu ne omogući ostvarivanje prava na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije (član 12);

  2) bez pristanka pacijenta, odnosno protivno njegovoj volji ili bez pristanka zakonskog zastupnika deteta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, budu preduzete medicinske mere (član 15. st. 2. i 3);

  3) pacijentu ne omogući uvid u svoju medicinsku dokumentaciju (član 20. stav 1);

  4) zakonskom zastupniku ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju kada je pacijent dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti (član 20. stav 2);

  5) detetu, koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, ne omogući uvid u njegovu medicinsku dokumentaciju (član 20. stav 3);

  6) prekrši obavezu čuvanja naročito osetljivih podataka o ličnosti pacijenta, odnosno raspolaže ili rukuje podacima iz medicinske dokumentacije pacijenta suprotno odredbama čl. 21. i 22;

  7) pacijentu, zakonskom zastupniku, odnosno punoletnom članu uže porodice ne omogući ostvarivanje prava iz člana 23;

  8) prekrši pravo deteta, koje je navršilo 15 godina života, na poverljivost podataka, koji se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji i ako prekrši obavezu da u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, tu informaciju saopšti njegovom zakonskom zastupniku (član 24);

  9) pre početka medicinskog istraživanja ne osigura pacijenta, koji učestvuje u medicinskom istraživanju, kod nadležne organizacije za osiguranje ili ako vrši medicinsko istraživanje koje uključuje pacijente, bez prethodne odluke etičkog odbora zdravstvene ustanove (član 25. st. 9. i 11);

  10) savetniku pacijenata ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru ili ako, u postupku po prigovoru, u roku od pet radnih dana ne dostavi savetniku pacijenata sve tražene informacije, podatke i mišljenja (član 40. st. 4. i 5);

  11) direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse ne dostavi u određenom roku obaveštenje savetniku pacijenata o preduzetim merama po prigovoru (član 41. stav 4).

  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom pravnom licu koje obavlja zdravstvenu delatnost novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana tač. 2) do 7), 9) i 10) kazniće se i zdravstveni radnik preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

 3. Sone kaže:

  Ne može se uslovljavati testiranjem dece ili bilo kojom drugom medicinskom merom pohađanje osnovne škole, jer je ista Zakonom OBAVEZNA!

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

code

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*